Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Главашки др Олгица
Главашки др Олгица ванредни професор
Контакти
024/628-051Број кабинета у Суботици: 045 021/485-2914Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 014
Консултације
Суботица
понедељак 08.00 - 10.00 Линк за консултације
Нови Сад
понедељак 08.00 - 10.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2007.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Београду, Економски факултет
Година завршетка: 2009.
 
Докторске студије
Универзитет у Београду, Економски факултет
Година завршетка: 2016.
Тема дисертације: "Економетријско моделирање ефикасности и одрживости јавне потрошње у европским земљама"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2007.
Ужа научна област: Општа економска теорија и политика

1. Glavaški, O., & Beker Pucar, E. (2021). Heterogeneity of Fiscal Adjustments in EU Economies in the Pre- and Post-Crisis Period: Common Correlated Effects Approach. Eurasian Economic Review, A Journal of Macroeconomics and Finance, 11(1), 191–226. https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-020-00164-z DOI: https://doi.org/10.1007/s40822-020-00164-z М23

2. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2021). Non-Stationary Heterogeneous Panel Approach of Current Account Adjustments in the Euro-Area. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 55(1), 185-199. DOI: 10.24818/18423264/55.1.21.12. М23

3. Glavaški, O., & Beker Pucar, E. (2021). Real Interest Rate and Exchange Rate Divergences within the EZ12: Evidence Based at Mean Group Estimator. Revista de Economía Mundial / Journal of World Economy, 58, 141-162. DOI: https://doi.org/10.33776/rem.v0i58.4920. М23

4. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2020). The Role of Exchange Rate on the Road towards the Euro Area: The Case of Baltic and Central Emerging European Economies. Ekonomicky Časopis, 68(3), 289-317.  https://www.sav.sk/journals/uploads/0325162403%2020%20Pucar%20+%20Glavaski%20-%20RS.pdf. М23

5. Бекер Пуцар, E., & Главашки, O. (2020). Eкономија Европске уније. Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду. ISBN: 978-86-7233-391-6.

6. Beljić, M., & Glavaški, O. (2021). Effectiveness of Bail-Out Mechanisms in the Eurozone: Global vs. Pandemic Crisis. The Annals of the Faculty of Economics in Subotica, 57(45), 79-95. https://anali.ef.uns.ac.rs/index.php/AnnalsEFSU/article/view/94/52 DOI: 10.5937/AnEkSub2145079B М51

7. Glavaški, O., & Beker Pucar, E. (2020). Fiscal Adjustments in the European Union versus West Balkans Economies: Evidence from Heterogeneous Panels. Economic Analysis, 53(1), 149-162. DOI: https://doi.org/10.28934/ea.20.53.1.pp149-162 М51

8. Glavaški, O., & Beker Pucar, E. (2020). Fiscal Consolidation in the EU-28: Multiyear versus Cold-Shower Episodes. Economic Horizons, 22(1), 15-27. DOI: 10.5937/ekonhor2001017G М51

9. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2020). Eurozone Non-Optimality: An OCA Based Analysis. Ekonomika, 66(2), 1-15. DOI: doi: 10.5937/ekonomika2002001B. M51

10. Beker Pucar, E., & Glavaški, O. (2020). Macroeconomic Divergences and Assymetric Responses within the Euro-zone. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 17(1), 27-41. DOI: https://doi.org/10.22190/FUEO190914003B. M51

1. Координација економских политика у функцији европских интеграција, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2021-2024.

2. Research in EU-SYNCH. Deutscher Akademischer Austauschdienst, 2021-2023.

3. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција - мултидисциплинарни приступ, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2021.

4. Eвропска држава благостања и сиромаштво: Интра и интерегионална анализа, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2011-2015.

5. Inequality and Public Policy. Global Development Network, 2009-2010.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик