Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Јурјевић др Жана
Јурјевић др Жана доцент
Контакти
024/628-046Број кабинета у Суботици: 040 021/485-2942Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 22A
Консултације
Суботица
среда 12.00 - 14.00 Линк за консултације
Нови Сад
среда 12.00 - 14.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2013.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2014.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2021.
Тема дисертације: "Типологија и развојне карактеристике руралних подручја Србије у процесу европских интеграција"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2014.
Ужа научна област: Агроекономија

1. Matkovski B., Zekić S., Đokić D., Jurjević Ž., Đurić I. (2022). Export Competitiveness of Agri-Food Sector during the EU Integration Process: Evidence from the Western Balkans. Foods, 11(1), 10 https://doi.org/10.3390/foods11010010 M21

2. Matkovski B., Zekić S., Jurjević Ž., Đokić D. (2021). The agribusiness sector as a regional export opportunity: evidence of the Vojvodina region. International Journal of Emerging Markets, ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0560 M22

3. Jurjević Ž., Zekić S., Đokić D., Matkovski B. (2021). Regional Spatial Approach to Differences in Rural Economic Development: Insights from Serbia, Land, 10(11), 1211 https://doi.org/10.3390/land10111211 M22

4. Đokić D., Matkovski B., Jurjević Ž., Zekić S. (2021). Food security and European migrant crisis: Case of Mediterranean area. New Medit,20(2), 53-64 https://doi.org/10.30682/nm2102d M23

5. Matkovski B., Đokić D., Zekić S., Jurjević Ž. (2020). Determining Food Security in Crisis Conditions: A Comparative Analysis of the Western Balkans and the EU. Sustainability, 12(23), 9924 https://doi.org/10.3390/su12239924 M22

6. Đokić, D., Zekić, S., Jurjević, Ž., & Matkovski, B. (2020). Drivers of Technical Efficiency in Agriculture in the Western Balkans and New EU Member States. Custos e agronegocio, 16(4), 2-15, ISSN: 1808-2882 M23

7. Jeremić, M., Zekić, S., Matkovski, B., Đokić D., & Jurjević, Ž. (2020). Price transmission analysis in pork supply chain in Serbia. Economics of Agriculture, 67(2), 417-430, ISSN: 2334-8453, https://doi.org/10.5937/ekoPolj2002417J М24

8. Djokic, D., Jurjevic, Z., Popovic, R., & Savic, M. (2019). Is there a correlation between economic and energy use efficiency in soybean production? Custos e agronegocio, 15(2), 489-505. (SSCI, IF2018-0,390) ISSN:1808-2882 M23

9. Zekić, S., Kleut, Ž., Matkovski, B., Đokić, D. (2018). Determining agricultural impact on environment: Evidence for EU-28 and Serbia. Outlook on Agriculture, 47(2), 116-124, ISSN: 0030-7270, https://doi.org/10.1177/0030727018768016 M22

10. Popović, R., Kleut, Ž., & Đokić, D. (2018). Exploring the drivers of efficiency in organic and conventional soybean production. Custos e agronegocio, 14(3), 214-229. ISSN: 1808-2882 М23

1. Erasmus+ Jean Monnet Module Agricultural Policy of European Union and its influence on competitiveness of agri-food products of Serbia (AgriCOM) (620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE), 2020-2023. https://agricom.ef.uns.ac.rs/

2. Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and EU countries (AgriNET), Science Fund of the Republic of Serbia, 2019-2022. https://agrinet.ef.uns.ac.rs/

3. Erasmus+ Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (PRO-VET) (598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPКА2-CBHE-JP), 2018-2022. https://www.provet.online/

4. Erasmus+ Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BiH Higher Education (DualSCI) (610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP), 2020-2023. https://dualsci.unze.ba/

5. Анализа конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора Војводине (142-451-2503/2019-03), пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2019-2020.

6. Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона (III 46006), пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2015-2019.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик