Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Марић др Дражен
Марић др Дражен ванредни професор
Контакти
024/628-135Број кабинета у Суботици: 335 021/485-2937Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 024
Консултације
Суботица
понедељак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Нови Сад
понедељак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1999.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2009.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2012.
Тема дисертације: "Утицај интерперсоналне комуникација између потрошача на одлуку о куповини"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2002.
Ужа научна област: Маркетинг и трговина

1. Димитровски Д., Сенић В., Марић Д., Маринковић В., (2017). Commemorative events at destination memorials – a dark (heritage) tourism context. International Journal of Heritage Studies, Routledge Taylor & Francis, 23(8), pg. 695-708. ISBN 1352-7258. https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1317645 М 22

2. Лековић К., Томић С., Марић Д., Ћурчић Н., (2020). Cognitive Component of the Image of a Rural Tourism Destination as a Sustainable Development Potential. Sustainability, 12, pg. 1-12. ISSN 2071-1050.  https://doi.org/10.3390/su12229413 М 22

3. Томић С., Лековић К., Марић Д., Паскаш Н., (2018). The role of children in family vacation decision-making process. Теме, XLII(2), стр. 661-677, print ISSN 0353-7919, online ISSN 1820-7804 М 24

4. Марић Д., Лековић К., Томић С., (2020). Slow tourism consumers' recommendations. Теме, XLIV(4), стр. 1429-1440, UDK 338.48:659.186, print ISSN 0353-7919, online ISSN 1820-7804. https://doi.org/10.22190/teme190708084m М 24

5. Марић Д., Ковач-Жнидершић Р., Паскаш Н., Јевтић Ј., Кањуга З., (2017). Савремени потрошач и електронска интерперсонална комуникација. Маркетинг - Часопис за маркетинг, теорију и праксу, Издавач: СЕМА Српско Удружење за Маркетинг, Економски факултет Београд, 48(3), 147-156, print ISSN 0354-3471, online ISSN 2334-8364 https://doi.org/10.5937/markt1703147m  М 51

6. Томић С., Марић Д., Лековић К., Јевтић Ј. (2018). Consumer's propensity to complain towards tourist agencies' services: Evidence from Serbia and Croatia. Индустрија, Економски Институт, Београд 46(3), стр. 113-131, ISSN 0350-0373 https://doi.org/10.5937/industrija46-18061 М 51

7. Томић С., Лековић К., Марић Д., (2018). Goals of consumers in the context of slow tourism. Маркетинг - Часопис за маркетинг, теорију и праксу, Издавач: СЕМА Српско Удружење за Маркетинг, Економски факултет Београд, 49(3), стр. 172-181. print ISSN 0354-3471, online ISSN 2334-8364 https://doi.org/10.5937/markt1803172t М 51

8. Марић Д., Лековић К., Томић С. (2020). E-WOM through the prism of socio-demographic analysis of users of tourist services. Економика, Издавач Друштво економиста Економика, X-XII(4), стр. 1-12.UDK: 338 (497.1)  https://doi.org/10.5937/ekonomika2004001m М 51

9. Парницки П., Марић Д., (2020). Форензичка ревизија - инструмент консолидације пословног галиматијаса у функцији заштите интереса купаца. Култура полиса XVIII(41), Издавач Култура Полиса Нови Сад и Институт за европске струдије Београд, стр. 591 - 608,ISSN: 1820-4589 М 51

10. Сударевић Т., Марић Д., (2018). Global brands in digital era. Анали Економског факултета у Суботици, 54(39) стр. 89-98,ISSN 0350-2120 https://doi.org/10.13039/501100004564 M 52

1. Развојни потенцијал slow туризма са аспекта потрошача у функцији одрживог развоја АП Војводине, број пројекта 142-451-2641/2017-01/01 ,  Аутономна покрајина Војводина,Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,Краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини, пројектни циклус 2017-2018.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик