Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Матковски др Бојан
Матковски др Бојан доцент
Контакти
024/628-049Број кабинета у Суботици: 044 021/485-2942Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 22A
Консултације
Суботица
среда 12.00 - 14.00 Линк за консултације
Нови Сад
среда 12.00 - 14.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2012.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2013.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2019.
Тема дисертације: „Либeрaлизaциja тргoвинe и интeнзификaциja рaзмeнe пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa зeмaљa Зaпaднoг Бaлкaнa у прoцeсу приступaњa Eврoпскoj униjи“
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2012.
Ужа научна област: Агроекономија

1. Matkovski B., Zekić S., Đokić D., Jurjević Ž., Đurić I. (2022). Export Competitiveness of Agri-Food Sector during the EU Integration Process: Evidence from the Western Balkans. Foods, 11(1), 10 DOI Link M21

2. Brankov T., Matkovski B., Jeremić M., Zekić S. (2022). GMO Standards in South East Europe: Assessing a GMO Index within the process of EU integration. Empirica, 49, 253-275 DOI Link M23

3. Matkovski B., Zekić S., Jurjević Ž., Đokić D. (2021). The agribusiness sector as a regional export opportunity: evidence of the Vojvodina region. International Journal of Emerging Markets, ahead-of-print, DOI Link M22

4. Jurjević Ž., Zekić S., Đokić D., Matkovski B. (2021). Regional Spatial Approach to Differences in Rural Economic Development: Insights from Serbia, Land, 10(11), 1211 DOI Link M22

5. Brankov T., Matkovski B., Jeremić M., Đurić I. (2021). Food Self-Sufficiency of the SEE Countries; Is the Region Prepared for a Future Crisis? Sustainability, 13(16), 8747 DOI Link M22

6. Đokić D., Matkovski B., Jurjević Ž., Zekić S. (2021). Food security and European migrant crisis: Case of Mediterranean area. New Medit, 20(2), 53-64 DOI Link M23

7. Matkovski B., Đokić D., Zekić S., Jurjević Ž. (2020). Determining Food Security in Crisis Conditions: A Comparative Analysis of the Western Balkans and the EU. Sustainability, 12(23), 9924 DOI Link M22

8. Matkovski B., Kalaš B., Zekić S., Jeremić M. (2019). Agri-food Competitiveness in South East Europe. Outlook on Agriculture, 48(4), 326-335. Link M22

9. Matkovski B., Zekić S., Savić M., Radovanov B. (2018). Trade of agri-food products in the EU enlargement process: Evidence from the Southeastern Europe. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, 64(8), 357-366. DOI Link M23

10. Matkovski B., Radovanov B., Zekić S. (2018). The Effects of Foreign Agri-food trade Liberalization in South East Europe. Economcky casopis, 66(9), 945-966. LinkM23

1. Erasmus+ Jean Monnet Module Agricultural Policy of European Union and its influence on competitiveness of agri-food products of Serbia (AgriCOM) (620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE), 2020-2023. https://agricom.ef.uns.ac.rs/

2. Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and EU countries (AgriNET), Science Fund of the Republic of Serbia, 2019-2022. https://agrinet.ef.uns.ac.rs/

3. Оцена економских перформанси пољопривредно-прехрамбеног сектора АП Војводине, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2021-2024.

4. Erasmus+ Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina (PARTISH) (617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP) 2021-2024. https://partish.lurmk.lv/

5. Erasmus+ Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro Higher Education (DUALMON) (617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP), 2021-2024. https://www.dualmon.ucg.ac.me/

6. Erasmus+ Dual Education for Industrial Automatization and Robotics in Kazakhstan (DIARKAZ) (609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), 2020-2023. http://diarkaz.kineuprojects.kz/

7. Erasmus+ Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (PRO-VET) (598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPКА2-CBHE-JP), 2018-2022. https://www.provet.online/

8. Erasmus+  Implementation of Dual Education in Higher Education in Serbia (DualEdu) (586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP), 2017-2021. https://dualedu.ef.uns.ac.rs/ 

9. Анализа конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора Војводине (142-451-2503/2019-03), пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2019-2020.

10. Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона (III 46006), пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2015-2019.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик