Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Медвед др Ивана
Медвед др Ивана ванредни професор
Контакти
024/628-032Број кабинета у Суботици: 038 021/485-2943Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 022
Консултације
Суботица
понедељак 10.00 - 11.30 Линк за консултације
Нови Сад
понедељак 10.00 - 11.30 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2005.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2015.
Тема дисертације: "Унапређење сегментног финансијског извештавања савременим приступима обрачуна трошкова"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2005.
Ужа научна област: Финансије и рачуноводство

1. Jovanović D., Todorović M., Medved I. (2020). Environmental Management Accounting Support to ISO 14001 Implementation in Serbia – A Case Study. Fresenius Environmental Bulletin. ISSN 1018-4619. Vol. 29 (4), 2290-2299. https://www.researchgate.net/publication/340006105_ENVIRONMENTAL_MANAGEMENT_ACCOUNTING_SUPPORT_TO_ISO_14001_IMPLEMENTATION_IN_SERBIA_A_CASE_STUDY M23

2. Tadić J., Medved I., Bojanić R., Tasić N. (2020). R&D Product Development KPIs and Performance of Companies in Serbia. Technical Gazette. ISSN 1848-6339. Vol. 27(3), 990-995.  https://doi.org/10.17559/TV-20190604185817 M23

3. Milutinović S., Medved I. (2017). Supervision of Financial Reporting Through the Prism of the Regulatory Framework and Practise in the Republic of Serbia. Industrija, https://doi.org/10.5937/industrija45-11653  ISSN 0350-0373. Vol. 45(1), 99-119.  M24

4. Medved, I.  (2021). Mogućnosti digitalizacije i “big data” tehnologija u upravlјačkom računovodstvu. In Proceedings of the 26th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. ISBN 9788672333978 DOI: 10.46541/978-86-7233-397-8_143, 375-381. https://www.researchgate.net/publication/333220273_Innovation_and_Trends_of_Management_Accounting_in_the_21st_Century_Transformation_and_Support_to_Strategic_Management_Processes M33

5. Medved, I., Jovanović, D.  (2020). Industry 4.0 Incentives for Environmental Management Accounting. Proceedings of the 25th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management.  https://doi.org/10.46541/978-86-7233-386-2_36 M33

6. Milutinović S., Medved I., Dimitrijević D. (2018).  Key Predictors оf Internal Supervision оf Financial Statements. FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization. Univerzitet u Nišu. DOC 657.6 https://doi.org/10.22190/FUEO1801029M ISSN: 0354-4699. Vol. 15(1). 29-41. M51

7. Jovanović, D., & Medved, I. (2018). Razvoj i nužnost promjene fokusa upravljačkog računovodstva. Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 24, 208-228.https://doi.org/10.46458/27121097.2014.24.208 M33

8. Medved, I., Jovanović, D. (2019). Inovacije i trendovi upravlјačkog računovodstva u 21. veku: transformacija i podrška procesima strategijskog menadžmenta. Зборник радова: XXIV Интернационални научни симпозијум Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Суботица, стр. 1-8. https://sm.ef.uns.ac.rs/index.php/proceedings/article/download/81/171/173 M33

9. Medved I., Milutinović S. (2017). Integrisanje obračuna troškova po aktivnostima i cilјnim troškovima u proizvodnji organskog mleka. Računovodstvo. Računovodstvo d.o.o., SRRS, Beograd. ISSN: 1450-6114.  No. 2/2017, 42-63. https://www.srrs.rs/Racuno/PDF/2017/2-2017.pdf M52

1. Erasmus+ Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro Higher Education (DUALMON) (617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP), 2021-2024. https://www.dualmon.ucg.ac.me/

2. Унапређење квалитета финансијског извештавања пољопривредних предузећа у АП Војводини (142-451-3572/2017-01/01), пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2017-2018.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик