Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Миленковић др Иван
Миленковић др Иван редовни професор
Контакти
024/628-164Број кабинета у Суботици: 066 021/485-2946Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 019
Консултације
Суботица
уторак 17.30 - 19.30 Линк за консултације
Нови Сад
уторак 17.30 - 19.30 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Приштини, Економски факултет
Година завршетка: 1994.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Београду, Економски факултет
Година завршетка: 2001.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2006.
Тема дисертације: "Ефекти политике девизног курса у земљама транзиције"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2008.
Ужа научна област: Финансије и рачуноводство

Универзитет у Приштини, Економски факултет
Година запослења: 1998-1999, 2003-2013

Универзитет БК, Факултет за трговину и банкарство, Пећ
Година запослења: 1996-1998

1. Živković, A., Milenković, I. (2021). Analiza uticaja promene nominalnog deviznog kursa na stopu inflacije odabranih zemalja/Analysis of Nomanal Exchange Rate Pass-Through Effect on Inflation Rate in Selected Countries. Bankarstvo 50(3), 8-35 10.5937/bankarstvo2103008Z  M52

2. Stevanović, S., Milenković I. (2020). Comparative Analisys of the Implementation of theInflation Targeting Monetary Strategy in Canada and New Zealand. Economic Themes 58(3), 401-41, 10.2478/ethemes-2020-0023 M51

3. Balaban, S., Živkov, D., Milenković, I. (2019). Impact of an unexplained component  of real exchange rate volatility on FDI: Evidence from transition countries. Economic Systems, 43(3), 1-14, 10.1016/j.ecosys.2019.100719 M22

4. Đurović-Todorović, J., Milenković, I., Kalaš, B. (2019). The Relationship between Direct Taxes and Economic Growth in OECD Countries. Ekonomske teme, 57(3), 273-286, 10.2478/ethemes-2019-0016 М51

5. Živkov, D., Njegić, D., Milenković I. (2018). Interrelationship Between DAX Index And Four Largest Eastern European Stock Markets. Romanian Journal of Economic Forecasting, 21(3), 88-103  M23

6. Jevđović, G., Milenković, I. (2018). Monetary versus Fiscal Dominance in Emerging European Economies. Facta Universitatis - Series: Economics and Organization, 15(2), 125-133, 10.22190/FUEO1802125J М51

7. Milošević Avdalović, S., Milenković, I. (2017). Impact of Company Performanes on the Stock Price: An Empirical Analysis on Selected Companies in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, 64(2), 561-570, 10.5937/ekoPolj1702561M  M24

8. Milenković, I., Kalaš, B., Andrašić J. (2017). Macroeconomic Determinants of Economic Growth in Serbia. Facta Universitatis - Series: Economics and Organization, 14(2), 105-115, 10.22190/FUEO1702105M  М51

9. Kalaš, B., Milenković, I., Pjanić, M., Andrašić, J., Milenković, N. (2017). The Impact of Tax Forms on Economic Growth - Evidence from Serbia. Industrija, 45(2), 113-125, 10.5937/industrija45-12978 M24

10. Milošević-Avdalović, S., Milenković, I. (2017). January effect on stock returns: Evidence from emerging Balkan equity markets. Industrija, 45(4), 7-21, 10.5937/industrija45-13662 M22

1. Erasmus+  Implementation of Dual Education in Higher Education in Serbia (DualEdu) (586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP), 2017-2021. https://dualedu.ef.uns.ac.rs/ 

2. Развој финансијског тржишта у функцији одрживог развоја АП Војводине (114-451-1642/2011), пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2011-2014.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик