Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Пјанић др Милош
Пјанић др Милош ванредни професор
Контакти
024/628-163Број кабинета у Суботици: 065 021/485-2943Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 022
Консултације
Суботица
четвртак 12.00 - 14.00 Линк за консултације
Нови Сад
четвртак 12.00 - 14.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2006.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2015.
Тема дисертације: "Стратегија управљања портфолиом институционалних инвеститора на финансијском тржишту одабраних земаља у успону"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2008.
Ужа научна област: Финансије и рачуноводство

1. Pjanić, M., Milenković, N., Andrašić, J., Kalaš, B., Mirović, V., (2020), Public debt’s predictors in EU: evidence from members and non-members of European Monetary Union, Ekonomska istraživanja - Economic Research, Vol. 33, No. 1, pp. 3562-3579, ISSN: 1331-677X, https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1776137  М22

2. Andrašić, J., Kalaš, B., Mirović, V., Milenković, N., Pjanić, M., (2018), Econometric modelling of tax impact on economic growth: Panel evidence from OECD countries, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 52, No. 4, ISSN: 1842-3264, DOI: 10.24818/18423264/52.4.18.14 М23

3. Pjanić, M., Milenković, N., Kalaš, B., Mirović, V., (2018), Profitability determinants of non-life insurance companies in Serbia, Ekonomika preduzeća, Vol. 66, No. 5-6, pp. 333-345, ISSN: 0353-443X, DOI:10.5937/EKOPRE1806333P М24

4. Andrašić, J., Mirović, V., Milenković, N., Pjanić, M., Kalaš, B., (2018),  The characteristics of takeover targets: Evidence from food industry in Serbia, Industrija, Vol. 46, No. 3, pp. 7-22, ISSN: 0350-0373 М24

5. Kalaš, B., Milenković, I., Pjanić, M., Andrašić, J., Milenkovič, N., (2017), The Impact of Tax Forms on Economic Growth - Evidence from Serbia, Industrija, Vol. 45, No. 2, pp. 113-125,  ISSN: 0350-0373, UDK: 330.354:336.2(497.11) М24

6. Andrašić, J., Mirović, V., Milenković, N., Kalaš, B., Pjanić, M., (2017), Impact of takeover processes on employees – evidence from food, retail and financial sector, Economics of Agriculture, Vol. 64, No. 4, pp. 1393-1412, ISSN: 0352-3462 М24

7. Luković, S., Vržina, S., Grbić, M., & Pjanić, M. (2021). THE NEUTRALITY OF TAXATION OF INVESTMENT PROJECTS IN SERBIA. Economic Annals, Vol. 66, No. 230. pp. 101-133.  https://doi.org/10.2298/EKA2130101L M24

8. Пјанић, М., Андрашић, Ј., (2020), Функционисање система социјалног осигурања у Србији, Култура полиса, Но. 42, стр. 631-641, ISSN: 1820-4589, УДК: 316.334.2:364 M51

9. Pjanić, M., & Mitrašević, M. (2021). Strane direktne investicije u Srbiji. Kultura polisa, No. 44, str. 253-256. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.1r.4.01   M51

10. Pjanić, M., Mirović, V., Kalaš, B., (2017), Application of International regulatory solvency II to the safety insurance in Serbia, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 53, No. 38, pp. 155-171, ISSN: 0350-2120, UDK: 005.334:368(497.11) M51

1. У периоду од јун 2009.године – јун 2011. године, био део истраживачког тима на пројекту Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој под називом „Усмеравање финансијског потенцијала пословних банака, развијање финансијског тржишта и улога фискалне политике у циљу стабилизације и развоја привреде Војводине на стратешким правцима“

2. У периоду од 2011.године – 2014.године ангажован као део истраживачког тима на одобреном четворогодишњем пројекту Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој, под називом ,,Развој финансијког тржишта у функцији одрживог развоја АП Војводине“.

3. Ангажован као део истраживачког тима на краткорочном пројекту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој под називом ,,Одрживост и унапређење перформанси пољопривредних предузећа у АП Војводини“.

4. Ангажован као део истраживачког тима на краткорочном пројекту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој под називом ,,Унапређење квалитета финансијског извештавања пољопривредних предузећа у АП Војводини“.

5. Ангажован као део истраживачког тима на краткорочном пројекту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој под називом ,,Истраживање потрошача и модалитети финансирања производње органске хране у функцији одрживог развоја АП Војводине“

6. Дугорочни пројекат од посебног значаја за развој АП Војводине: ,,Финансијски, маркетинг и менаџмент аспекти енергетске ефикасности у функцији одрживог развоја АП Војводине“. Пројекат одобрен од стране Покрајинског Секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност од 2021. године.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик