Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Поповић др Раде
Поповић др Раде редовни професор
Контакти
024/628-064Број кабинета у Суботици: 060 021/485-2907Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 007
Консултације
Суботица
понедељак 08.00 - 10.00 Линк за консултације
Нови Сад
понедељак 08.00 - 10.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1995.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2001.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2006.
Тема дисертације: "Профитабилност производње крављег млека у Војводини"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 1997.
Ужа научна област: Агроекономија

1. Ђокић, Д., Јурјевић, Ж., Поповић, Р., Савић, М. (2019). Is there a correlation between economic and energy use efficiency in soybean production? Custos e agronegocio, 15(2), 489-505. https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/377 M23

2. Поповић, Р., Клеут Ж., Ђокић, Д. (2018). Exploring the drivers of efficiency in organic and conventional soybean production. Custoseagronegocio, 14(3), 14(3), 214-229. https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/1481 M23

3. Поповић, Р., Радованов, Б., Dunn, J. (2017). Food scare crisis: The effect on Serbian dairy market, International food and agribusiness management review - IFAMR, 20(1), 113-127. https://doi.org/10.22434/IFAMR2015.0051 M23

4. Поповић, Р., Спасенић, М., Иличић, М., Раногајец, М., Канурић, К., Вукић, В., Хрњез, Д. (2016). Nutritive characteristics and market prospects of kombucha fermented milk beverages, Agro FOOD Industry Hi Tech, 27(2), 48-52. http://www.teknoscienze.com/tks_article/nutritive-characteristics-and-market-prospects-of-kombucha-fermented-milk-beverages/ M23

5. Иличић, М., Милановић, С., Царић, М., Мандић, А., Поповић, Р. (2015). The influence of milk fat and starter cultures on cholesterol content and nutrient characteristics of Quarg cheese. Agro FOOD Industry Hi Tech, 26(4), 56-60.  https://www.teknoscienze.com/tks_article/the-influence-ofmilk-fat-and-starter-cultures-on-cholesterol-contentand-nutrient-characteristics-ofquarg-cheese/ M23

6. Поповић, Р., Ковљенић, М. (2017). Efficiency of wheat production in Republic of Serbia. Journal of Economics of Agriculture, 64(4), 1499-1511. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1704499P   M24

7. Поповић, Р., Панић, Д. (2018). Technical efficiency of Serbian dairy processing industry. Journal of Economics of Agriculture, 65 (2), 569-582. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1802569P  M24

8. Поповић, Р., Ђокић, Д., Јеремић, М. (2017). Задруге у пољопривреди Србије: између стварности и могућности. Анали Економског факултета у Суботици, 53 (37), 43-56. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2120/2017/0350-21201737043P.pdf  M51

9. Поповић, Р. (2014). Попис пољопривреде 2012: Сточарство у Републици Србији. Републички завод за статистику, 1-60, Београд. https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/STOCARSTVO.pdf  M42

10. Поповић, Р., Радованов, Б. (2010). Price transmission in Serbian dairy chain. Economics of agriculture, 57(4), 543-554. https://ageconsearch.umn.edu/record/245195  M24

1. Анализа конкурентности типичних пољопривредних газдинстава у производњи свиња у главним производним регионима Србије, Пројекат број 841/2022 финансиран од стране привредног друштва Patent Co. доо Мишићево у периоду 16.03.2022. до 15.03.2023.

2. Анализа конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора Војводине, пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање научноистраживачку делатност, од 2019 до 2020.

3. Секторска анализа производње и прераде млека у Републици Србији, пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, октобар 2019 - март 2020.

4. Establishment of Lasting Outcomes in GMO-free Quality Soya from the Danube Region, Пројекат број 83268063, finansiran od Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) у периоду август - новембар 2017.

5. GMO – free quality Soya from the Danube region, Пројекат број 83201783, финансиран од Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) у периоду 2015-2017.

6. Израда калкулатора плана пословања за два типа пољопривредних газдинстава у АП Војводини, Пројекат број 104-401-3137/2014-01-1, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине у периоду од 21.10.2014 до 31.3.2015. године.

7. Израда специјалне публикације, Попис пољопривреде 2012 – Сточарство у Републици Србији, Пројекат број 404-1031-6 финансиран од стране Републичког завода за статистику (РЗС) у периоду од 30.12.2013. до 31.1.2014. године.

8. Израда електронских образаца бруто маржи пољопривредних производа, Пројекат број 104-401-2837/2013, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине у периоду од 24.9.2013 до 31.12.2013. године.

9. Processor driven integration of small farmers into value chains in Republic of Serbia, financed by FAO from 1.07.2013 to 30.9.2013. godine.

10. Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту, Пројекат број III 46009, финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије, у периоду 31.01.2011 – 31.12.2020. године.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик