Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Радованов др Борис
Радованов др Борис ванредни професор
Контакти
024/628-022Број кабинета у Суботици: 027 021/485-2910Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 010
Консултације
Суботица
уторак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Нови Сад
уторак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2006.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2008.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2014.
Тема дисертације: "Моделирање финансијских временских серија путем метода поновног узорковања"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2007
Ужа научна област: Квантититавна економија

1. Milenković, N., Radovanov, B., Kalaš, B., Marcikić Horvat, A. (2022). External Two Stage DEA Analysis of Bank Efficiency in West Balkan Countries. Sustainability 2022, 14(2), 978. https://doi.org/10.3390/su14020978 M22

2. Marcikić Horvat, A., Dudić, B., Radovanov, B., Melović, B., Sedlak, O., Davidekova, M. (2021). Binary Programming Model for Rostering Ambulance Crew - Relevance for the Management and Business. Mathematics, 9, 64. https://doi.org/10.3390/math9010064 M21a

3. Radovanov, B., Dudić, B., Gregus, M., Marcikić Horvat, A., Karovic, V. (2020). Using a Two-Stage DEA Model to Measure Tourism Potentials of EU Countries and Western Balkan Countries: An Approach to Sustainable Development. Sustainability, 12(12), 4903. https://doi.org/10.3390/su12124903 M22

4. Marcikić Horvat A., Matkovski B., Zekić S., Radovanov B. (2020). Technical efficiency of agriculture in Western Balkan countries undergoing the process of EU integration. Agric. Econ. – Czech, 66(2): 65-73. DOI: https://doi.org/10.17221/224/2019-AGRICECON M23

5. Marcikić Horvat, A., Radovanov, B., Popescu, G., Panaitescu C.(2019). A Two-Stage DEA Model to Evaluate Agricultural Efficiency in Case of Serbian Districts. Economics of Agriculture 2019, 66(4), 965-974. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1904965M  M24

6. Matkovski, B., Radovanov, B., Zekić, S.(2018). The Effects of Foreign Agri-Food Trade Liberalization in South East Europe. Ekonomicky Časopis (Journal of Economics), 66(9), 945-966. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-f55c62cc-7331-4c35-b57d-440f8acd680a M23

7. Matkovski, B., Zekić, S., Savić, M., Radovanov, B. (2018). Trade of Agri-Food Products in the EU Enlargement Process: Evidence from the Southeastern Europe, Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 64(8), 357-366. https://doi.org/10.17221/134/2017-AGRICECON  M23

8. Radovanov, B., Marcikić Horvat, A. (2017). Bootstrap Testing of Trading Strategies in Emerging Balkan Stock Markets. E&M Economics and Management, 20(4), 103-119. DOI: dx.doi.org/10.15240/tul/001/2017-4-008 M22

9. Popović, R., Radovanov, B., James, D. (2017). Food Scare Crisis: The Effect on Serbian Diary Market. International Food and Agribusiness Management Review, 20(1),113-127. DOI: 10.22434/IFAMR2015.0051 M23

10. Popović, R., Radovanov, B. (2010). Price Transmission in Serbian Diary Chain. Ekonomika poljoprivrede, 57(4), 543-554.  https://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/1094/952 M24

1. Подстицање одрживог економског развоја кроз транзицију на циркуларну економију (CPV 71351700-0) пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2022-2023.

2. Erasmus+ Advanced Data Analytics in Business (EACEA 598829-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) 2018-2022.

3. Erasmus+ Dual Education for Industrial Automatization and Robotics in Kazakhstan (DIARKAZ) – ERASMUS + project (609757-EPP-1-2019-RS-EPPK2-CBHE-JP) 2020-2024.

4. Улога доживотног учења у развијању иновативности као извор компетентности и одрживог развоја, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2011-2015.

5. Индекс конкурентности АП Војводине, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2009-2010.

6. Примена информационих технологија у лукама Србије – од мониторинга машина до умреженог система са ЕУ окружењем, пројекат Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2014.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик