Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Стоиљковић др Александра
Стоиљковић др Александра асистент са докторатом
Контакти
024/628-062Број кабинета у Суботици: 058 021/495-2903Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 003
Консултације
Суботица
среда 12.00 - 14.00 Линк за консултације
Нови Сад
среда 12.00 - 14.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2013.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2014.
 
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2014.
Ужа научна област: Менаџмент

1. Stoiljković, A., Tomić, S., & Uzelac, O. (2021). Does capital structure affect the differences in the financial performance of small enterprises? Strategic management, 26(3), 072-080. DOI: 10.5937/StraMan2103072S М24

2. Stoiljković, A., & Marić, S. (2021). Financing and Success/Performance of Small Businesses in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 26(3), 13-25. DOI:10.7595/management.fon.2020.0022 М24

3. Dukić Mijatović M., Uzelac O., & Stoiljković A. (2021). Agricultural sustainability and social responsibility. Ekonomika poljoprivrede, 68(4), 1109-1121. doi:10.5937/ekoPolj2104109D M24

4. Dukić Mijatović M., Uzelac, O., & Stoiljković, A. (2020). Effects of human resources management on the manufacturing firm performance: Sustainable development approach. International Journal of Industrial Engineering and Management, 11(3), 205-212. http://doi.org/10.24867/IJIEM-2020-3-265   M51

5. Stoiljković, A., & Tomić, S. (2020). Analysis of small business capital structure. XXV International Scientific Symposium Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. University of Novi Sad, Faculty of Economics in Subotica. Subotica, Republic of Serbia, May 19, 2020, pp. 279-283. DOI: 10.46541/978-86-7233-386-2_34 M33

6. Томић, С., Лековић, К., & Стоиљковић, А. (2018). Утицај мотива на исходе путовања – концепт slow туризма. Школа бизниса (2), 68 – 82. DOI 10.5937/skolbiz2-19724 M51

7. Томић, С., Делић, Д., & Стоиљковић, А. (2018). Ресурсна продуктивност и еко-ефикасност - савремени концепти пословне успешности. Пословна економија, 12(2), 111 – 127. doi: 10.5937/poseko14-17803 M52

8. Стоиљковић, А. (2018). Развој каријере у међународном менаџменту људских ресурса. Економија - теорија и пракса, 11(3), 86 – 104. DOI:105937/etp1803086S M52

9. Tomić, S., & Stoiljković, А. (2015). The Competitiveness of Serbia on the International Tourism Market. Strategic Management, 20(3), 37-43. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-3448/2015/1821-34481503037T.pdf M52

10. Томић, С., & Стоиљковић, А. (2013). Туристичка кретања у Србији. Анали економског факултета у Суботици, 49(30), 81-96. https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611491&page=6&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11491 M51

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик