Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Супић др Новица
Супић др Новица редовни професор
Контакти
024/628-061Број кабинета у Суботици: 057 021/485-2915Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 015
Консултације
Суботица
четвртак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Нови Сад
четвртак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2003.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2007.
Мастер студије
Универзитет у Београду, Економски факултет
Година завршетка: 2016.
Област: Квантитативна анализа – Економетрија
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2010.
Тема дисертације: „Eфикасност модела државе благостања - теоријско-емпиријске контроверзе редистрибуције“
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2005.
Ужа научна област: Општа економска теорија и политика
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Година запослења: 2018-2019.
Ужа научна област: Економија

1. Josifidis, Kosta & Novica Supic (2021). (Are) Institutions More Important Than Innovation?, Jounal of Economic Issues, 55(2): 334-341 https://doi.org/10.1080/00213624.2021.1908086 М23

2. Josifidis, Kosta, Novica Supic & Nikolina Doroskov (2020). Foreign Direct Investment and Income Distribution: Evidence from Post-Communist New EU Member States, Easten European Economics, 58(6): 497-516 https://doi.org/10.1080/00128775.2020.1762496 М22

3. Josifidis, Kosta & Novica Supic (2019). The Uncertainty of Academic Rent and Income Inequality: The OECD Panel Evidence, Jounal of Economic Issues, 53: 394-402 https://doi.org/10.1080/00213624.2019.1594521 M23

4. Josifidis, Kosta, Novica Supic & Olgica Glavaski (2018). Institutional Changes and Income Inequality: Some Aspects of Economic Change and Evolution of Values in CEE Countries, Easten European Economics, 56(6): 522-540 https://doi.org/10.1080/00128775.2018.1487265  M22

5. Josifidis, Kosta & Novica Supic (2018). Income Polarization of the U.S. Working Class: An Institutionalist View, Jounal of Economic Issues, 52(2): 498-508 https://doi.org/10.1080/00213624.2018.1469929 M23

6. Josifidis, Kosta, Novica Supic, and Emilija Beker Pucar. (2017). Institutional Quality and Income Inequality in the Advanced Countries. Panoeconomicus, 64(2): 169-188. Guest editors of Special issue of Panoeconomicus: Philip Arestis (University of Cambridge), Jesús Ferreiro (University of the Basque Country UPV/EHU), Felipe Serrano (University of the Basque Country UPV/EHU). https://doi.org/10.2298/PAN1702169J М23

7. Josifidis, Kosta, Hall John, Novica Supic, Beker Pucar Emilija (2015). The European Welfare State Regimes: Questioning the Typology During the Crisis. Technological and Economic Development of Economy, 21(4): 577-595  https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1055612  M21

8. Josifidis, Kosta, Novica Supic, Beker Pucar Emilija, Srdić Slađana (2014). Labour migration flows: EU8+2 vs EU-15. Jounal of Business Economics and Management, 15(1): 41-55. https://doi.org/10.3846/16111699.2013.841283  M22

9. Josifidis, Kosta, Hall John, Novica Supic, Ivančev Olgica (2011). European Welfare Regimes: Political Orientations versus Poverty. Panoeconomicus, 58(5):651-674, Guest editors of Special issue of Panoeconomicus: Philip Arestis (University of Cambridge), Jesús Ferreiro (University of the Basque Country UPV/EHU).  http://dx.doi.org/10.2298/PAN1105651Ј M23

10. Josifidis, Kosta, Novica Supic, Beker Pucar Emilija (2010). Social Spending (In) Efficiency of the European Welfare Regimes in Reducing Poverty, Transformations in Business & Economics (TIBE), 9(1): 322-338, ISSN 1648-4460. М21

1. 2002-2003. Унапређење извоза и међународне конкурентности индустрије Србије. Република Србија, Министарство науке и технолошког развоја. Број пројекта: 1464. Руководилац: Проф. др Миле Јовић. Носилац: Институт економских наука Београд.

2. 2006-2010. Социјално-економске и културне карактеристике и потенцијали Војводине као чинилац регионалног повезивања и интеграције у Европу. Република Србија, Министарство науке и технолошког развоја. Број пројекта: 149013. Носилац: Филозофски факултет у Новом Саду и Економски факултет у Суботици. Руководилац: Проф. др Милан Трипковић.

3. 2006. Европске регионалне политике са освртом на перспективу Војводине. Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Број пројекта: 114-451-01408/2006-07. Носилац: Економски факултет у Суботици. Руководилац: Коста Јосифидис.

4. 2007-2011. Регионални аспекти европске државе благостања с освртом на Војводину. Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Носилац: Економски факултет у Суботици. Руководилац: Коста Јосифидис.

5. 2013. TEMPUS project No. JEP-41116-2006 Ecoserb

6. 2011-2015. Европска држава благостања и сиромаштво: Интра и интерегионална анализа. Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Носилац: Економски факултет у Суботици. Руководилац: Коста Јосифидис.

7. 2010-. Назив пројекта: Друштвене трансформације у процесу европских интеграција - мултидисциплинарни приступ. Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Број пројекта: 47010. Носилац пројекта: Институт друштвених наука Београд. Руководилац: Проф. др Александар Бошковић.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик