Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Томић др Славица
Томић др Славица редовни професор
Контакти
024/628-039Број кабинета у Суботици: 309 021/485-2903Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 003
Консултације
Суботица
среда 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Нови Сад
среда 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1984.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1995.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2003.
Тема дисертације: „Функције коефицијената ангажовања капитала у моделима пословног успеха“
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 1985.
Ужа научна област: Менаџмент, Туризам

1. Tomić, S., Marcikić, A. (2018). EVALUATION OF EFFICIENCY IN TOURISM INDUSTRY. Intenational Thematic Monograph - Thematic Proceedings - Moden Management Tools and Economy of Tourism Sector in present era, Association of Economists and Mаnagers of the Balkans, Belgrade, pg.289-298   https://doi.org/10.31410/tmt.2018.289 M14

2. Tomić, S., Leković, K. (2016). UTICAJ NIVOA OBRAZOVANJA POTROŠAČA - TURISTA - NA STRUKTURU POTROŠNJE U TURISTIČKOJ DESTINACIJI. Intenational Thematic Monograph - Thematic Proceedings - Moden Management Tools and Economy of Tourism Sector in present era, Association of Economists and Mаnagers of the Balkans, Belgrade, pg. 83-97 https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/tematski_zbornik_2016.pdf M14

3. Leković,K., Tomić,S., Marić,D.,Ćurčić, N.(2020) Cognitive component of the image of a rural tourism destination as a sustainable development potential, Sustainability  12, pg.1-12   M22 https://doi.org/10.3390/su12229413

4. Tomić, S.,Leković,K., Tadić,J.(2019) CONSUMER BEHAVIOUR:THE INFLUENCE OF GE AND FAMILY STRUCTURE ON THE CHOICE ON ACTIVITIES IN A TOURIST DESTINATION, Ekonomska istraživanja - Economic Research 32/1 pg. 755-771 M22 http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1579663  

5. Tomić,S., Komazec,Lj.,  Jeftić,J.  (2017) THE MODERN CONCEPT OF MEASURING EFFICIENCY-IMPLEMENTATION AND ATTITUDES OF BSC, TEM Journal6/3pg.525-533.     DOI: 10.18421/TEM63-13   M23

6. Tomić, S.,Tadić,J., Sedlak ,O. (2016) Analysis of the Aspects of Performance Management System, TEM Journal 5/4, pg.451-459,  DOI: 10.18421/TEM54-07 M23

7. Stoiljković, A.,Tomić , S., Uzelac , O.(2021) Does capital structure affect the differences in the financial performance of small enterprises? Strategic Management 26/3, pg. 72-80, M24 DOI: 10.5937/StraMan2103072S

8. Marić, D.,  Leković, K., Tomić, S. (2020)SLOW TOURISM CONSUMERS' RECOMMENDATIONS. Teme , 4/XLIV pg.  1429-1440 M24 DOI:10.22190/TEME190708084M

9. Tomić, S., Leković, K., Marić, D., Paskaš, N. (2018). THE ROLE OF CHILDREN IN FAMILY VACATION DECISION-MAKING PROCESS. Teme, XLII (2), pg. 661-677,  pg. 1820-7804   http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/781/298 M24

10. Tomić,S., Leković, K.,Eskerod, P., Zedlacher, E. (2020) Profil of rural tourism consumers in Serbia and Austria, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici56/44, pg. 81-95 M51 DOI: https://doi.org/10.5937/AnEkSub2044081T

1. Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине, број пројекта: 142-451-2687/2021-01/01 (2021-2024) Пројекат од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021-2024 године (дугорочни пројекат)

2. Стејкхолдери у руралном туризму, број пројекта 451-03-02141/2017-09/09, Билатерални пројекат Републике Србије и Аустрије, Пројекат  финансиран из Програма билатералне научне и технолошке сарадње између Србије  и Аустрије за пројектни циклус 2018-2019. године

3. Развојни потенцијал slow туризма са аспекта потрошача у функцији одрживог развоја АП Војводине, број пројекта 142-451-2641/2017-01/01 ,  Аутономна покрајина Војводина,Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,Краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини, пројектни циклус 2017-2018.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик