Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Видаковић др Мирна
Видаковић др Мирна доцент
Контакти
024/628-000Број кабинета у Суботици: 108 021/485-2944Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 018
Консултације
Суботица
среда 16.45 - 18.45 Линк за консултације
Нови Сад
среда 16.45 - 18.45 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Година завршетка: 2000.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Година завршетка: 2008.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Година завршетка: 2016.
Тема дисертације: "Нов модел стручног усавршавања професора пословног енглеског језика у Србији: теоријски, методолошки и практични аспекти"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2007.
Ужа научна област: Страни језик за економисте – енглески језик

1. Vidaković, M., Jerković, J. I Rakić, D. (2022). ESP Course Evaluation Purposes and Methodology: Tertiary Teachers' Perspective and Policy Implications. TESOL Journal. DOI: 10.1002/tesj.653 M23

2. Видаковић, М. (2020). Стручно усавршавање професора пословног енглеског језика у Србији: Перспективе професора који курсеве држе полазницима са радним искуством. У: С. Гудурић, Б. Радић-Бојанић, & П. Мутавџић (ур.), Језици и културе у времену и простору: тематски зборник. 9. 2, стр. 303-316. Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Педагошко друштво Војводине. M14

3. Видаковић, М. (2019). Стручно усавршавање професора – ставови професора пословног енглеског језика у средњим стручним школама у Србији. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 49 (4), стр. 197-220. doi:10.5937/zrffp49-24062 M14

4. Видаковић, М. (2019). Курсеви пословног енглеског језика из перспективе студената и импликације за стручно усавршавање наставника. У: С. Гудурић & Б. Радић-Бојанић, Језици и културе у времену и простору: тематски зборник. 8. 2, стр. 409-422. Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Педагошко друштво Војводине. M14

5. Видаковић, М. (2018). Стручно усавршавање професора пословног енглеског језика – перспектива професора. Настава и васпитање, 67 (2), 311-326. M51

6. Vidaković, M. (2018). Upotreba anglicizama u naučno-stručnim časopisima iz oblasti ekonomije i poslovanja. U: L. Spǎriosu, I. Ivanić, & V. Petković (ur.), Selected Papers from the Third International Conference Interculturalism in Education, pp. 297-331. Pedagoški zavod Vojvodine. M14

7. Видаковић, М., Трнинић Јањић З. (2017). Weasel Claims in Advertisements in English and Serbian. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, бр.XLVII (1), стр. 127–147. doi:10.5937/zrffp47-12305 M51

8. Видаковић, М. (2013). Нове језичке одлике реклама на домаћој телевизији. Шести међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура. Зборник радова. Нови Сад: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, стр.49–58. M14

9. Vidaković, M. (2013). Refleksivna praksa kao vid stručnog usavršavanja nastavnika stranog jezika. Jezici i kulture u vremenu i prostoru. Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, II/1, str.363–371. M14

10. Видаковић, М. (2011). Puns in ads. Примењена лингвистика. 12. Београд - Нови Сад: Друштво за примењену лингвистику Србије, Филолошки факултет у Београду, Филозофски факултет у Новом Саду, стр. 28–33. M52

1. ЕРАСМУС + “Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education DUALMON” 617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP. 2021-2024.

2. „Евалуација ефеката билингвалне наставе”. Пројекат Педагошког завода Војводине у сарадњи са Универзитетским центром за примењену статистику. 2016.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик