Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Војиновић др Жељко
Војиновић др Жељко ванредни професор
Контакти
024/628-000Број кабинета у Суботици: 037 021/485-2943Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 022
Консултације
Суботица
четвртак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Нови Сад
четвртак 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1994.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 1999.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2004.
Тема дисертације: "Стратешки правци развоја југословенског осигурања у савременим условима"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2015.
Ужа научна област: Финансије

Академија за пословну економију Чачак, 2010-2012.
Независни универзитет Бања Лука, Економски факултет, 2008.

1. Vojinović, Ž., Milutinović, S., Leković, B., (2020), Micro- specific profitability factors of the Serbian insurance industry: a panel data estimation,  Economics and Management 23(1), pp.135-155, ISSN 1212-3609, Technical University of Liberec, М22 https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2020-1-010.

2. Čvorović, J., Vojinović, Ž., (2020), The effect of social assistance on kin relationships: evidence from Roma communities, Journal Biodemography and Social Biology, Volume 65/1, pp.16-30, ISSN 1948-5565.  М22 https://doi.org/10.1080/19485565.2019.1681256.

3. Leković, B., Vojinović, Ž., Milutinović, S., (2020), Cooperation as a Mediator between Entrepreneurial Competences and Internationalization of New Venture, Engineering Economics, Vol. 31 No. 1, pp. 72-83. Print ISSN: 1392-2785, Online ISSN: 2029-5839 М23 DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.31.1.20743.

4. Paunović, M., Ralević, N., Milutinović, O., Vojinović, Ž., & Mladenović-Vojinović, B. (2019). Integrated Fuzzy System and Multi-Expression Programming Techniques for Supplier Selection. Tehnički vjesnik, 26(1), 122-127. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), М23 https://doi.org/10.17559/TV-20171206111409,

5. Vojinović, Ž., Bjelajac, Z., & Dukić Mijatović, M. (2017). Nuclear safety with reference to legal liability insurance and responsibility with nuclear damage. Oxidation Communications. ISSN: 02094541, pp.1235-1244, (u 2016/2017. godini časopis nije bio na SSCI listi), М23 https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/2444,

6. Zelenović, V., Drobnjaković, M., Vojinović, Ž., (2017), Comparison of structuring the interest rates on micro loans in Serbia and Montenegro, TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics,2, 303-314, ISSN: 2217-8309. DOI: 10.18421/TEM62-16, (Q4 Sci Imago) М23 http://www.temjournal.com/.

7. Vojinović, Ž., Zelenović, V., & Cvijanović, D. (2017). Program of state support to agricultural crediting. Economics of agriculture, 64(1), 339-359. UDC: 338.246.027:338.434, ISSN 0352-3462. М24 https://www.iep.bg.ac.rs/sr/izdanja/casopisi/ekonomika-poljoprivrede-casopis/ekonomika-poljoprivrede.

8. Bjelajac, Ž., Mijatović, M. D., & Vojinović, Ž. (2017). Protection of land in the Republic of Serbia and ecological security with regard to strategic and legal frameworks. Economics of Agriculture, 64(4), 1703-1721. UDC: 631.453:631.95]:349.41(497.11), ISSN 0352-3462. М24 https://www.iep.bg.ac.rs/sr/izdanja/casopisi/ekonomika-poljoprivrede-casopis/ekonomika-poljoprivrede.

9. Ljubojev, N., Dukić-Mijatović, M., & Vojinović, Ž. (2017). Legal protection of new plant varieties in the Republic of Serbia. Economics of Agriculture, 64(3), 1191-1204. UDC: 347.77:631.527(497.11), ISSN 0352-3462. М24 https://www.iep.bg.ac.rs/sr/izdanja/casopisi/ekonomika-poljoprivrede-casopis/ekonomika-poljoprivrede.

10. Živković, S., & Vojinović, Ž. (2018). The potential and state of development of digital banking in Serbia. Ekonomika preduzeća, 66(5-6), 346-355. ISSN 0353-443x, eISSN 2406-1239, doi:10.5937/EKOPRE1806346Z, UDK: 004.738.5:336.71(497.11), М24 http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0353-443x

1. Промена дискурса, промена пракси: роми као људски ресурс. Дтпи-320.4.1, покрајинска влада, канцеларија за инклузију рома, 2019-2020.

2. Креирај свој посао, vii-3-591/2019, град нови сад, 2019-2020.

3. Bio-economy research driven innovation - bioeco r.d.i., adrion_605, европска унија, 2019-

4. Управљање пословним процесима и знањем у јавној управи, економски факултет свеучилишта јосипа јурја штросмајера у осијеку, 2019-

5. Управљање катастрофалним ризицима на тржишту осигурања рс, институт за енергетику, пољопривреду, одрживи развој и заштиту животне средине,2019.

6. Управљање друштвима за осигурање у садашњем пореском систему, агрофинанс-економист,

7. Социјална улога осигуравајуће заштите грађана- утицај на мањине и родну равноправност, институт за родну и националу равноправност, заштиту права радника и заштиту животне средине.2019-2020.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик