Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Вуковић др Вук
Вуковић др Вук ванредни професор
Контакти
024/628-003Број кабинета у Суботици: 012 021/485-2928Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 028
Консултације
Суботица
среда 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Нови Сад
среда 10.00 - 12.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Година завршетка: 2003.
 
Магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година преласка на докторске студије: 2008.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2014.
Тема дисертације: „Дизајн и евалуација модела тестирања пословног софтвера“
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2003.
Ужа научна област: Пословна информатика

1. Vuković, V., Đurković, J., Sakal, M., & Raković, L. (2020). An Empirical Investigation of Software Testing Methods and Techniques in the Province of Vojvodina. Tehnicki Vjesnik - Technical Gazette, 27(3), 687–696. https://doi.org/10.17559/TV-20180713101347 М23

2. Vuković, V., Đurković, J. & Trninić, J. (2018). A Business Software Testing Process-Based Model Design. International Journal of Software Engineeringand Knowledge Engineering, 28 (5), 701-749. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218194018500201 ISSN:0218-1940. М23

3. Rakovic, L., Duc, T. A., & Vukovic, V. (2020). Shadow IT and ERP: Multiple Case Study in German and Serbian Companies. Journal of East European Management Studies, 25(4), 730–752. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2020-4-730 ISSN 0949-6181, ISSN online: 0949-6181 М23

4. Raković, L., Sakal, M., & Vuković, V. (2019). Improvement of Spreadsheet Quality through Reduction of End-User Overconfidence: Case Study. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 27 (2), 119-130. ISSN: 1416-3837, DOI: https://doi.org/10.3311/PPso.12392 Online ISSN: 1587-3803. М24

5. Sakal, M., Raković, L., & Vuković, V. (2017). A Survey of the Use and Purpose of Spreadsheets in SMEs in Serbia. Ekonomika preduzeća (Serbian Association of Economists, Journal of Business Economics and Management), 3-4 (2017), 294-305 ISSN: 0353-443X. М24

6. Vuković, V., Tumbas, P., Raković, L., Marić, M. & Pavlićević, V.(2018). A Performance Measurement System for Software Testing Process. In ( Eds. S. Wrycza& J. Maślankowski) Information Systems: Research, Development, Applications, Education (pp. 3-20)DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00060-8_1 ISBN: 978-3-030-00060-8 М33

7. Gračić, S. & Vuković, V. (2021). Users, Developers and Managers vs. Traditional and Non-traditional Computing Mechanisms in Automated Software Testing: A Systematic Literature Review. 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (pp. 174-179). Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet. ISBN 978-99976-710-8-0 M33

8. Gračić, S. & Vuković, V. (2021). Traditional and Non-traditional Computing Mechanisms in Software Testing Automation Through Users’, Developers’ and Managers’ Lens: A Systematic Literature Review. Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, 6(2), 17–26. ISSN Online: 2466-3603 M52

9. Vuković, V., Matković, P., Sakal, M. & Pavlićević, V. (2016). Business Software Testing – Syllabus for Higher Education. 8th International Conference on Education and New Learning Technologie EDULEARN16 (pp. 2926-2932). Valencia: IATED Academy. ISBN: 978-84-608-8860-4 / ISSN: 2340-1117 M33

10. Vuković, V., Matković, P., Sakal, M., Raković, L., & Marić, M. (2016). A Web Portal for Secondary Schools in Serbia. 9th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2016) (pp. 4586-4591). Valencia: IATED Academy. ISBN: 978-84-617-5895-1 / ISSN: 2340-1095 M33

1. Erasmus+ Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia (DualEdu) 586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, 2017-2021. https://dualedu.ef.uns.ac.rs/

2. Erasmus+ Improving VET in Russia and Serbia through the professional development of teachers via knowledge-building and practice / Pro-VET 598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP, 2018-2021. https://provet.online/

3. Erasmus+ Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro Higher Education (DUALMON) (617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP), 2021-2024. https://www.dualmon.ucg.ac.me/

4. Tempus Development of Lifelong Learning Framework in Serbia (Delfis) 145010-TEMPUS-2008-RS-JPHES, 2009-2012 www.delfis.kg.ac.rs

5. Кoлaбoрaтивнo-инфoрмaциoнa плaтфoрмa у функциjи инoвaтивнe e-пoљoприврeдe и сaвeтoдaвствa. пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2016-2019.

6. Коришћење рачунара за фармере са најмање 40 часова практичне обуке. Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије, 2006-2007.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик