Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Зекић др Станислав
Зекић др Станислав редовни професор
Контакти
024/628-046Број кабинета у Суботици: 041 021/485-2945Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 017
Консултације
Суботица
уторак 11.00 - 13.00 Линк за консултације
Нови Сад
уторак 11.00 - 13.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
Година завршетка: 1998.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2003.
 
Докторске студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2008.
Тема дисертације: „Реформа аграрних политика и реструктурирање пољопривреде земаља југоисточне Европе у процесу европских интеграција“
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 1998.
Ужа научна област: Агроекономија

1. Matkovski B., Zekić S., Đokić D., Jurjević Ž., Đurić I. (2022). Export Competitiveness of Agri-Food Sector during the EU Integration Process: Evidence from the Western Balkans. Foods, 11(1), 10. https://doi.org/10.3390/foods11010010  M21

2. Brankov T., Matkovski B., Jeremić M., Zekić S. (2022). GMO Standards in South East Europe: Assessing a GMO Index within the process of EU integration. Empirica, 49, 253-275. https://doi.org/10.1007/s10663-021-09513-w M23

3. Matkovski B., Zekić S., Jurjević Ž., Đokić D. (2021). The agribusiness sector as a regional export opportunity: evidence of the Vojvodina region. International Journal of Emerging Markets, ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0560 M22

4. Jurjević Ž., Zekić S., Đokić D., Matkovski B. (2021). Regional Spatial Approach to Differences in Rural Economic Development: Insights from Serbia, Land, 10(11), 1211. https://doi.org/10.3390/land10111211 M22

5. Đokić D., Matkovski B., Jurjević Ž., Zekić S. (2021). Food security and European migrant crisis: Case of Mediterranean area. New Medit, 20(2), 53-64. https://doi.org/10.30682/nm2102d M23

6. Matkovski B., Đokić D., Zekić S., Jurjević Ž. (2020). Determining Food Security in Crisis Conditions: A Comparative Analysis of the Western Balkans and the EU. Sustainability, 12(23), 9924. https://doi.org/10.3390/su12239924 M22

7. Matkovski B., Kalaš B., Zekić S., Jeremić M. (2019). Agri-food Competitiveness in South East Europe. Outlook on Agriculture, 48(4), 326-335. https://doi.org/10.1177/0030727019854770 M22

8. Zekić S., Kleut Ž., Matkovski B., Đokić D. (2018). Determining agricultural impact on environment: Evidence for EU-28 and Serbia. Outlook on Agriculture, 47(2), 116-124. https://doi.org/10.1177/0030727018768016. М22

9. Matkovski B., Zekić S., Savić M., Radovanov B. (2018). Trade of agri-food products in the EU enlargement process: Evidence from the Southeastern Europe. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, 64(8), 357-366. https://doi.org/10.17221/134/2017-AGRICECON M23

10. Matkovski B., Radovanov B., Zekić S. (2018). The Effects of Foreign Agri-food trade Liberalization in South East Europe. Economcky casopis, 66(9), 945-966. https://www.sav.sk/journals/uploads/1023144909%2018%20Matkovski%20+%20SR.pdf M23

1. Erasmus+ Jean Monnet Module Agricultural Policy of European Union and its influence on competitiveness of agri-food products of Serbia (AgriCOM) (620128-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE), 2020-2023. https://agricom.ef.uns.ac.rs/

2. Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and EU countries (AgriNET), Science Fund of the Republic of Serbia, 2019-2022. https://agrinet.ef.uns.ac.rs/

3. Оцена економских перформанси пољопривредно-прехрамбеног сектора АП Војводине, пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2021-2024.

4. Erasmus+ Dual Education for Industrial Automatization and Robotics in Kazakhstan (DIARKAZ) (609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), 2020-2023. http://diarkaz.kineuprojects.kz/

5. Erasmus+  Implementation of Dual Education in Higher Education in Serbia (DualEdu) (586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP), 2017-2021. https://dualedu.ef.uns.ac.rs/

6. Анализа конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора Војводине (142-451-2503/2019-03), пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине, 2019-2020.

7. Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона (III 46006), пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2015-2019.

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик