Почетна страница О факултету Мисија и визија

Мисија и визија

Наша мисија

Мисија Економског факултета Суботица је да припреми универзитетски квалификоване економисте, менаџере и пословне информатичаре за будућу каријеру, током које ће бити способни да, као лидери у организацијама, својом индивидуалношћу у тимском раду, снагом кумулираног теоријског и практичног знања, уз сензитивност и разумевање ближег и ширег окружења, дају сигнификантан и трајан допринос развоју савременог друштва.

Мисија Економског факултета се може посматрати кроз призму његових примарних делатности. Пре свега то су подручја истраживања, образовања и пружања стручних (консултантских) услуга. Факултет своју мисију покушава да постигне реализацијом основних и примењених истраживања и путем обезбеђења на истраживањима заснованих основних, дипломских и докторских студијских програма у економији, пословној економији, менаџменту и пословној информатици. Изврсност, иновативност и јединственост реализације образовног процеса се остварује академским програмима највишег квалитета. Истовремено, јаке везе Факултета према локалној и интернационалној пословној заједници додатно обезбеђују и обогаћују миље истраживања и образовања. Заједништво истраживања и образовања је основни принцип активности Факултета, а слобода и различитост мишљења главна вредност ове академске средине. Факултет је место где се међусобно срећу традиција и савремене идеје, односно теорија и пракса.

У остварењу своје мисије, Факултет се увек опредељивао за четири примарне трајне вредности: савремени концепт организованости, висок квалитет и стандарде у реализацији пословних процеса, интензивну међународну сарадњу и блиско, садржајно повезивање са свим конституентима националног окружења.

Наша визија

Визија Економског факултета је обезбедити највише позиције међу истоврсним институцијама у Србији, региону Југоисточне и Централне Европе и постати препознатљив центар високог нивоа квалитета у образовању, истраживањима и пружању стручних консултантских услуга у области економије, пословне економије, менаџмента и пословне информатике. У реализацији ове визије, Факултет ће креирати такав систем обезбеђења квалитета, који ће гарантовати ефективан мониторинг постојећих и развој нових студијских програма, уз стално унапређење и имплементацију нових метода и средстава у образовању. Такође, Факултет ће поред традиционалних основних, дипломских и докторских студијских програма, развијати и студије на даљину и друге флексибилне форме и методе студија за перманентни професионални развој и учење током целог живота, које представљају кључну и најзначајнију компоненту у развоју друштва заснованог на знању. Циљ је да се увођењем стално нових и атрактивних мултидисциплинарних студијских планова и програма, као и различитих курсева и семинара, обезбеди есенцијална различитост и конкурентска предност Факултета у односу на друге образовне и научноистраживачке институције у земљи и региону.

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик