Почетна страница О факултету Органи управљања

Органи управљања

Декан је орган пословођења Факултета.

Декану у раду помажу продекани.

Колегијум је саветодавно тело декана.

Савет Факултета је орган управљања Факултета.

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета.

Изборно веће је орган Факутета који чине наставници Факултета и које одлучује о утврђивању предлога за избор у звање наставника и одређивању комисије за писање реферата о кандидатима.

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик