Почетна страница О нама Студијски програми Студијски програм Пословна економија

Студијски програм Пословна економија

У студијском програму Пословна економија постоје академско опште образовне дисциплине примерене високом образовању. Теоријско-методолошке, као и научно-стручне дисциплине чине темељ економског образовања, те су неизоставне у школовању сваког пословног економисте, док стручно-апликативне дисциплине ближе детерминишу изабрану област пословне економије. У прве две године студенти стичу опште образовање и темељно економско образовање, те се упознају са различитим сегментима пословне економије. Заједничке дисциплине постоје, у мањем броју, и на трећој и четвртој години, што је условљено неопходним предзнањима за савладавање ових дисциплина. Студијским програмом је предвиђен већи број изборних дисциплина које су оријентисане ка појединим областима пословне економије са давањем могућности студенту да кроз одабир предмета научи одређене специфичне аспекте пословне економије. Овакав приступ, с једне стране, студентима омогућава стицање адекватних компетенција у изабраној области, а с друге стране, спречава сувише уску специјализацију, која би свршеним студентима мога бити сметња при будућем запослењу. За све предмете је предвиђена основна и допунска литература, као и наставници и сарадници који ће изводити предавања и вежбе.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима и одговара стандардима у вези са условима уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања.

Студијским програмом је предвиђено да у последњој години студија студенти обављају стручну праксу у привредним субјектима из домена изабране специјализације. На крају основних академских студија студенти пише дипломски рад који се пред комисијом јавно брани. Интенција је да стручна пракса студената буде у што је могуће већој мери повезана са израдом дипломског рад, који треба да демонстрира повезивање савладаних теоријских садржаја са решавањем практичних проблема. После успешне одбране дипломског рада, студент стиче звање дипломираног пословног економисте првог степена академских студија.

Наставни план

Књига предмета
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик