Српски   |    English


XXIV Интернационални научни симпозијум

Стратегијски менаџмент
и системи подршке одлучивању
у стратегијском менаџменту

СМ 2019

Суботица, 17. мaj 2019. године

ТЕМА СИМПОЗИЈУМА:


Изазови стратегијског менаџмента у 21. веку: глобализација, транзиција, иновације, трансформација


ОПИС ТЕМЕ
Стратегијски менаџмент и стратегије од почетка овог века се налазе пред изазовима и приликама које се односе на транзицију и трансформацију, како државног и секторског нивоа, тако и нивоа самих организација. Потпуно измењено и комплексно окружење представља изазове за истраживаче стратегија у смислу постављања нових концепата и теорија за њихово истраживање, као и нових методологија које се заснивају на вишенивоским истраживањима, са циљем препознавања многоструких спољних и унутрашњих промена, којима је организација изложена.
Такво окружење ствара перманентно јаку пресију организацијама, да се брзо променљиви економски, институционални и друштвени услови савладавају и развијају такве стратегије одрживог развоја које би организацијама обезбедиле раст и дугорочно преживљавање. У тражењу адекватних решења, организације се налазе у сталној потреби за иновацијама, било производа, услуга, пословних процеса или пословних модела. Њихова трансформација је посебно условљена и дигиталним технологијама, односно њиховом имплементацијом у пословању. Процес трансформације чине различите активности, а све оне утичу на измену статегија организација и њихових статешких модела пословања. Стара правила у стратегијском менаџменту, која су прихваћена глобализацијом, тешко се примењују у неизмењеном облику. Стога су од посебног значаја за наш научни симпозијум размена искустава истраживача и менаџера из праксе везана за проблеме де-глобализације, транзиције, иновације и трансформације.

ПРОГРАМСКА ПОДРУЧЈА

 • Основни концепти и процес стратегијског менаџмента,
 • Стратегијско одлучивање,
 • Формулисање стратегије,
 • Имплементација стратегије,
 • Корпоративне и пословне стратегије,
 • Функционалне стратегије - маркетинг стратегија, стратегија управљања финансијама, стратегија управљања људским ресурсима, стратегија истраживања и развоја,
 • Стратегијско управљање перформансама,
 • Стратегија у глобалном и националном окружењу,
 • Иновације у стратегијском менаџменту,
 • Предузетништво и стратегија,
 • Стратегија у трансформацији пословања,
 • Теорија и структура организације,
 • Пословни модели и стратегије,
 • Пословни процеси у стратегијском менаџменту,
 • Пословна и дигитална стратегија,
 • Пословна интелигенција и стратегијски менаџмент,
 • Стратегијски менаџмент у непрофитним организацијама,
 • Стратегијски менаџмент у услужним организација,
 • SMART стратегија,
 • Стратегија одрживог развоја.

ОРГАНИЗАЦИЈА

Симпозијум се организује путем пленарне, паралелних и постер секција. Дискусија на пленарној секцији је централизована, док је на паралелним секцијама заснована на специфичним тематским подручјима. Пре организације постер секције, аутори своје постере укратко представљају у посебно организованој пленарној секцији.
Посебно се организује виртуелна секција симпозијума на којој се пружа могућност учесницима за презентацију радова без непосредног присуства симпозијуму.
Организатори
 • Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици.
 • Институт економских наука, Београд

Спонзори
Организације и удружења заинтересовани за наступ на симпозијуму и кофинансирање умањених котизација за учеснике симпозијума.

Програмски одбор
 • Александар Грубор, Економски факултет у Суботици, Република Србија, председник
 • Немања Бербер, Економски факултет у Суботици, Србија, потпредседник
 • Предраг Матковић, Економски факултет у Суботици, Србија, потпредседник
 • Душан Бобера, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Агнеш Славић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Слободан Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Бојан Лековић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Маја Стругар Јелача, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Петер Харматх, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Јовица Ђурковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Пере Тумбас, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Саша Бошњак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Зита Бошњак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Мартон Сакал, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ласло Шереш, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Зоран Ћирић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Вук Вуковић, Економски факултет у Суботици, Србија,
 • Лазар Раковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Отилија Седлак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Радмило Тодосијевић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Божидар Лековић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Стеван Васиљев, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Живан Ристић, Универзитет за мир Уједињених нација, Београд, Србија
 • Небојша Јанићијевић, Економски факултет Београд, Србија
 • Александар Живковић, Економски факултет Београд, Србија
 • Јелена Кочовић, Економски факултет Београд, Србија
 • Драган Ђуричин, Економски факултет, Београд, Србија
 • Ивана Домазет, Институт економских наука, Београд, Србија
 • Новак Кондић, Економски факултет Бања Лука, Босна и Херцеговина
 • Vladimir Šimović, Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvatska
 • Ivan Brezina, Faculty of Economic Informatics Bratislava, Slovakia
 • Tom Gillpatrick, Portland State University, USA
 • Leland Buddress, Portland State University, USA
 • Petr Fiala, University of Economics Prague, Czech Republic
 • Adrian Cojocariu, Tibiscus University, Timisoara, Romania
 • Peter Horvat, University of Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • Oleg Roy, Omsk State University, Russia
 • Ludmila N. Ivanova, Omsk State University, Russia
 • Bojan Rosi, University of Maribor, Slovenia
 • Pawel Lula, Cracow University of Economics, Poland
 • Vulnet Ameti, State University of Tetova, Macedonia
 • Kosta Sotiroski, Faculty of Economics Prilep, Macedonia
 • Ljubomir Drakulevski, Faculty of Economics Skopje, Macedonia
 • Atilla Fabian, University of West Hungary, Hungary
 • Qinghua Song, Zhongnan University of Economics and Law, China
 • Chen Zhiyong, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, China
 • Wang Hualu, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, China
 • Andreas Zehetner, Upper Austria University of Applied Sciences, Austria
Организациони одбор
 • Пере Тумбас, председник
 • Емина Ђурковић, секретар
 • Мирјана Марић
 • Оливера Грљевић
 • Раденко Марић
 • Радмила Бјекић
 • Бранимир Калаш
 • Бојан Матковски
 • Александар Вугделија
 • Александар Васиљевић
 • Ана Трбовић

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Научни симпозијум је намењен
 • Представницима универзитета и истраживачких организација,
 • Менаџерима пословних организација, јавних предузећа, невладиних организација, ....
 • Студентима докторских студија.
Место и време одржавања
 • Суботица, 17. мај 2019.
Језик
 • Званични језици научног симпозијума су енглески и српски језик.
Значајни датуми
 • Рок за подношење проширеног апстракта обима до 2000 карактера укључујући празнине је 28. фебруар 2019.
 • Рок за обавештење о прихватању теме и апстракта је 11. март 2019.
 • Рок за слање радова спремних за штампу је 12. април 2019.
 • Рок за обавештење о прихватању радова и пријава учешћа на симпозијуму је до 3. мајa 2019.
 • Рок за касну пријаву учешћа на симпозијуму је до 10. маја 2019.
Регистрација

 

Непосредно учешће

Виртуелно учешће

Стандардна регистрација

12.000 дин

Студенти докторских студија 8.500 дин

7.200 дин

Студенти докторских студија 4.800 дин

Касна регистрација

14.500 дин

Студенти докторских студија 11.000 дин

8.400 дин

Студенти докторских студија 6.000 дин


Напомена: За непосредно присуство на симпозијуму је неопходна регистрација и уплата трошкова регистрације за сваког учесника.

Регистрација за непосредно учешће укључује:
 • објављивање рада у електронском зборнику радова (са ИСБН ознаком),
 • учешће у пленарној и свим посебно организованим секцијама,
 • учешће на постер секцији,
 • штампани програм симпозијума са електронским зборником апстраката, уверење за учешће на симпозијуму,
 • учешће на свечаној вечери 16. маја 2019. године,
 • бифе-ручак у паузи између пленарне и паралелних секција, послужење у паузама.
Регистрација за виртуелно учешће укључује:
 • објављивање рада у електронском зборнику радова (са ИСБН ознаком),
 • штампани програм симпозијума са електронским зборником апстраката, уверење за учешће на симпозијуму,
 • доставу материјала симпозијума, путем пост експрес сервиса, након завршетка симпозијума.

Регистрацију, према потписаном споразуму о сарадњи, не плаћају учесници са економских факултета из Београда, Ниша, Крагујевца и Косовске Митровице.

РАДОВИ

Пријава и слање радова за непосредно и виртуелно учешће на симпозијуму:
 • Радове пленарне сесије обезбеђују по позиву организатори симпозијума, они су обима до 10 страница А4 формата припремљени према упутству са Web странице симпозијума. Они се објављују у електронском Зборнику апстраката и у јединственом електронском Зборнику радова научног симпозијума у пуном обиму.
 • Радови су обима до 8 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице симпозијума, достављају се у назначеним роковима и сви се рецензирају, и по позитивној рецензији организују у паралелне, постер и виртуелне сесије и објављују у електронском Зборнику апстраката и електронском Зборнику радова научног симпозијума у пуном обиму.
 • Најбољи презентирани и одабрани радови на енглеском језику се додатно анонимно рецензирају од стране два рецензента и по позитивној рецензији објављују у International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, ISSN 1821-3448.
 • Рецензирани најбољи студентски радови су предмет посебних награда и уверења.
 • Апстракти радова и радови се достављају на адресу секретара симпозијума у електронском облику на припремљеном шаблону и према упутству на Web страници симпозијума www.ef.uns.ac.rs/sm2019

ИНФОРМАЦИЈЕ О СИМПОЗИЈУМУ

 • Адреса: Економски факултет у Суботици, Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица, Србија
 • Контакт: Емина Ђурковић, Секретар симпозијума
 • Телефон: +381 24 628 127
 • електронска пошта: sm2019@ef.uns.ac.rs
 • web страница: https://www.ef.uns.ac.rs/sm2019