sm2021

XXVI Интернационални научни скуп

Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту
СМ 2021

XXVI Интернационални научни скуп „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту“ (СМ 2021), има за циљ промовисање и развој високо квалитетних истраживања свих аспеката стратегијског менаџмента, посебно система подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Скуп представља форум истраживача и особа из праксе у предметној области из региона, Европе и целог света, за интеракцију, сарадњу и развој у области стратегијског менаџмента. Tема скупа је "Изазови и могућности за економије и органиазције: Модели и стратегије за нову нормалност" (Challenges and possibilities for economies and businesses: Models and strategies for the new normal).
Нова нормалност представља такву ситуацију или стање којe је раније билo нетипичнo или нестандарднo, а потом је, услед промене окружења, посталo стандарднo, учесталo и очекиванo. Посматрајући еру у којој живимо, можемо закључити да је неочекивано и нетипично постало очекивано и стандардно. Светска економска криза, глобална рецесија и пандемија у којој се тренутно налазимо креирале су ново, промењено окружење, а задатак истраживача у области економије, менаџмента и пословне информатике јесте да пронађу начине да се превазиђу изазови које оно доноси и открију нове могућности за развој. Пандемија болести ковид-19 деловала је као шок за економију. Многи пословни модели су постали неадекватни, док су други доживели нагли, непланирани развој. У оба случаја, прилагођавање новој нормалности намеће потребу стратешких промена. У наредном периоду несумњиво ћемо сведочити формирању нових стратегија, јер је чињеница да свака кризна ситуација може да отвори нове могућности и делује као катализатор развоја.

Релевантна програмска подручја

 • Основни концепти и процес стратегијског менаџмента,
 • Стратегијско одлучивање,
 • Формулисање стратегије,
 • Имплементација стратегије,
 • Корпоративне и пословне стратегије,
 • Функционалне стратегије - маркетинг стратегија, стратегија управљања финансијама, стратегија управљања људским ресурсима, стратегија истраживања и развоја,
 • Стратегијско управљање перформансама,
 • Стратегија у глобалном и националном окружењу,
 • Иновације у стратегијском менаџменту,
 • Предузетништво и стратегија,
 • Стратегија у трансформацији пословања,
 • Пословни модели и стратегије,
 • Пословни процеси у стратегијском менаџменту,
 • Пословна и дигитална стратегија,
 • Изазови у управљању финансијама,
 • Пословна интелигенција и стратегијски менаџмент,
 • Стратегијски менаџмент у непрофитним организацијама,
 • Лидерство и етика у стратегијском менаџменту,
 • Управљање људским ресурсима и стратегије,
 • Организационо понашање, стратегија и перформанса,
 • Предузетништво и управљање малим и средњим предузећима,
 • Стратегијски менаџмент у услужним организација,
 • SMART стратегија,
 • Стратегија одрживог развоја.

Организација

Скуп се организује путем пленарне, паралелних и постер секција. Дискусија на пленарној секцији је централизована, док је на паралелним сесијама заснована на специфичним тематским подручјима. Пре организације постер секције, аутори своје постере укратко представљају у посебно организованој пленарној секцији.
Виртуелним учесницима ће бити омогућено да у време одређено распоредом презентују своје радове у оквиру редовних сесија.
Организатор скупа

 • Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, Србија

Суорганизатори скупа
 • Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Институт економских наука, Београд, Србија
 • Српско удружење за маркетинг СеМА, Србија

Програмски одбор
 • Александар Грубор, Економски факултет у Суботици, Србија, председник
 • Немања Бербер, Економски факултет у Суботици, Србија, потпредседник
 • Предраг Матковић, Економски факултет у Суботици, Србија, потпредседник
 • Раде Поповић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Новица Супић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Јелена Андрашић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Јелена Кончар, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Душан Бобера, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Славица Томић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Агнеш Славић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Слободан Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Бојан Лековић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Маја Стругар Јелача, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Саша Бошњак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Зита Бошњак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Мартон Сакал, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ласло Шереш, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Зоран Ћирић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Вук Вуковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Лазар Раковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Стојанка Дакић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Отилија Седлак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Вера Мировић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ивана Домазет, Институт економских наука, Београд, Србија
 • Јелена Николић, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Дејана Златановић, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Марко Славковић, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Марија Радосављевић, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Тадија Ђукић, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Биљана Ђорђевић, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Небојша Ђокић, Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Соња Вујовић, Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Сања Добричанин, Унвиерзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Небојша Јанићијевић, Економски факултет Београд, Србија
 • Александар Живковић, Економски факултет Београд, Србија
 • Јелена Кочовић, Економски факултет Београд, Србија
 • Драган Ђуричин, Економски факултет, Београд, Србија
 • Станко Станић, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, Босна и Херцеговина
 • Новак Кондић, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, Босна и Херцеговина
 • Срђан Лалић, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
 • Vladimir Šimović, University North, Koprivnica, Croatia
 • Tomislav Hernaus, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • Nina Pološki Vokić, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • Ivan Brezina, Faculty of Economic Informatics Bratislava, Slovakia
 • Tom Gillpatrick, Portland State University, USA
 • Leland Buddress, Portland State University, USA
 • Petr Fiala, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Adrian Cojocariu, Tibiscus University, Timisoara, Romania
 • Peter Horvat, University of Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • Ludmila N. Ivanova, Omsk State University, Russia
 • Oleg Roy, Omsk State University, Russia
 • Bojan Rosi, University of Maribor, Slovenia
 • Pawel Lula, Cracow University of Economics, Poland
 • Vulnet Ameti, State University of Tetova, Macedonia
 • Kosta Sotiroski, Faculty of Economics Prilep, Macedonia
 • Ljubomir Drakulevski, Faculty of Economics Skopje, Macedonia
 • József Poór, J. Selye University, Komárno, Slovakia and Szent István University, Gödöllő, Hungary
 • Atilla Fabian, University of West Hungary, Sopron, Hungary
 • Qinghua Song, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, China
 • Chen Zhiyong, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, Wuhan, China
 • Wang Hualu, Zhongnan Univestiy of Economics and Law, Wuhan, China
 • Andreas Zehetner, Upper Austria University of Applied Sciences, Austria

Организациони одбор
 • Предраг Матковић, председник
 • Горана Францишковић, секретар
 • Мирјана Марић
 • Веселин Павлићевић
 • Радмила Бјекић
 • Викторија Петров
 • Олгица Главашки
 • Слађана Бодор
 • Дражен Марић
 • Марија Јеремић
 • Милош Пјанић
 • Бојана Вуковић
 • Бојан Матковски
 • Марко Алексић
 • Раденко Марић
 • Александар Вугделија
 • Александар Васиљевић
 • Ана Трбовић

Опште информације

Научни скуп је намењен

 • Истраживачима из академских и истраживачких организација,
 • Особама из праксе и
 • Студентима докторских студија.

Место и време одржавања скупа
 • Пленарни део научног скупа СМ2021 се одржава у Великој већници Градске куће у Суботици, док се паралелне и постер секције организују на локацији Економског факултета у Суботици.
 • На обе локације ће бити обезбеђени рачунари и мултимедијални пројектори за потребе презентације радова.
 • У случају неповољне епидемиолошке ситуације научни скуп СМ2021 ће бити организован онлајн, уз употребу неке од дигиталних платформи за организацију онлајн научних скупова.
 • Суботица, 21. мај 2021.

Језик скупа
 • Званични језици научног скупа су енглески и српски језик.

Значајни датуми скупа
 • Рок за подношење проширеног апстракта, обима до 1500 карактера укључујући празнине, је 1. март 2021. 15. март 2021.
 • Рок за обавештење о прихватању теме и апстракта је 15. март 2021. 22. март 2021.
 • Рок за слање радова спремних за штампу је 19. април 2021. 26. април 2021.
 • Рок за обавештење о прихватању радова и пријава учешћа на скупу је до 3. маја 2021. 10. маја 2021.
 • Рок за касну пријаву учешћа на скупу је до 8. маја 2021. 12. маја 2021.
Регистрација


*Напомена: Трошкови платног промета падају на терет уплатиоца котизације. Котизација се плаћа за сваки прихваћен рад.

Регистрација за непосредно учешће укључује:
 • објављивање рада у јединственом електронском зборнику радова,
 • учешће у пленарној и свим посебно организованим паралелним и постер секцијама,
 • штампани програм скупа, електронски зборник радова на CD-у, уверење о учешћу на скупу,
 • учешће на свечаној вечери 20. маја 2021. године,
 • бифе-ручак у паузи између пленарне и паралелних секција, послужење у паузама.

Регистрација за виртуелно учешће укључује:
 • објављивање рада у јединственом електронском зборнику радова,
 • штампани програм скупа, електронски зборник радова на CD-у, уверење о учешћу на скупу,
 • доставу материјала скупа, путем пост експрес сервиса, након завршетка скупа.

Регистрацију не плаћају запослени у организацијама с којима Економски факултет у Суботици има закључен важећи споразум о сарадњи, као и запослени у институцијама-суорганизаторима скупа.

Радови

Пријава и слање радова за непосредно и виртуелно учешће на скупу:

 • Радови пленарне сесије се обезбеђују по позиву организатора скупа, обима до 10 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице скупа. Они се објављују у Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
 • Радови паралелних и постер секција код непосредног учешћа на скупу, као и радови виртуелног учешћа на скупу су обима до 8 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице скупа, и достављају се у назначеним роковима. Сви поднешени радови се рецензирају од стране два рецензента, члана Програмског одбора научног скупа, и по позитивној рецензији организују у паралелне, постер и виртуелне секције. Прихваћени радови се објављују у Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
 • Апстракти радова и радови се достављају на адресу скупа у електронском облику на припремљеном шаблону и према упутству на Web страници скупа www.ef.uns.ac.rs/sm2021.
 • Апстракти радова морају садржавати: јасно дефинисане проблем и циљеве истраживања, концизно описану методологију или метод примењен у прикупљању података, њиховом процесирању и анализи, кратак резиме резултата истраживања и примарни закључак.

Публикације

 • Електронски Зборник радова научног скупа СМ2021, у издању организатора скупа, са ИСБН и ДОИ ознакама, са свим рецензираним радовима, који ће се поднети на индексирање сервису Conference Proceedings Citation Index (CPCI), конститутивном делу Clarivate Analytics' Web of Science.
 • Презентирани и одабрани радови на енглеском језику представљају предмет додатне рецензије од стране чланова Уређивачког одбора и по позитивној рецензији уз сагласност аутора објављују у International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, ISSN 1821-3448, који је индексиран на Master Journal List у Emerging Sources Citation Index, конститутивном делу Clarivate Analytics' Web of Science. Часопис International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије сврстан у категорију М51 за 2020. годину.
 • Презентирани и одабрани радови на српском језику представљају предмет додатне рецензије од стране Програмског одбора научног скупа и по позитивној рецензији уз сагласност аутора и испуњење неопходних додатних услова штампају као поглавља у монографији или тематском зборнику радова националног значаја, "Изазови и могућности за економије и организације: Модели и стратегије за нову нормалност", која ће бити поднета на верификацију надлежном матичном научном одбору.

Информације о скупу

University of Novi Sad Faculty of Economics in Subotica Copyright @ 2021.