Почетна страница Стручне праксе Обавештење

Позив за обављање летње праксе у Народној банци Србије

Народна банка Србије
објављује
Позив за обављање летње праксе студентима треће, четврте или пете године студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова) и држављанима Републике Србије који студирају у иностранству
Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.
На летњу праксу, која ће се обавити од 1. јула до 31. августа 2021. године, Народна банка Србије ће примити до 37 студенатa треће, четврте или пете године студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма или модула:

На летњу праксу примa се и до пет студената – држављана Републике Србије који студирају у иностранству на претходно наведеним или сродним студијским програмима.
Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:
Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:
Рок за пријављивање је 21. мај 2021. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.
У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србији спровешће се тестирање које обухвата проверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности.
О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.
Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија. Студенти који студирају у иностранству потребно је да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.
 
Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за људске ресурсе и организациона питања
11000 Београд, Краља Петра 12
 
Телефони за контакт: 011/3027-391, 011/3028-771, 011/3028-773 или 011/3028-776

 

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик