Почетна страница Стручне праксе Обавештење

Позив студентима за обављање летње праксе у Народној банци Србије - продужен рок


студентима четврте и пете годинеакадемских студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240 или 300 ЕСПБ бодова),односно треће године на Високој школи електротехнике и рачунарства, и држављанима Републике Србије који студирају у иностранству на завршним годинама.

Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

На летњу праксу, која ће се обавити од 1. јула до 30. августа 2024. године, Народна банка Србије ће примити до 29 студената четврте и пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240 или 300 ЕСПБ бодова,односно треће године на Високој школи електротехнике и рачунарства, и то са следећих студијских програма или модула:
- у основним организационим јединицама:
Економија и финансије;
Економска анализа и политика;
Финансије, банкарство и осигурање;
Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање;
Пословна анализа и консалтинг;
Примењена статистика и квантитативна анализа;
Економетрија;
Међународна економија и спољна трговина;
Право;
Софтверско инжењерство и информационе технологије (Факултет техничких наука Нови Сад);
студијски програми Математичког факултета;
Информациони системи и технологије (Факултет организационих наука);
Информационе технологије у машинству (Машински факултет);
Археологија;
Рачунарска техника, Нове рачунарске технологије, Информациони системи, Рачунарско инжењерство (Висока школа електротехнике и рачунарства);

- у Филијали у Нишу: Економски факултет – модул Финансије, банкарство и осигурање;
- у Филијали у Крагујевцу: Економски факултет – модул Рачуноводство и пословне финансије.

На летњу праксу прима се и до пет студената – држављана Републике Србије који студирају у иностранствуна завршним годинама, на претходно наведеним или сродним студијским програмима.
Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:
- просечна оцена остварена током студија најмање 8,00;
- апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа;
- држављанство Републике Србије.

Услови за пријављивање студената који студирају у иностранству су следећи:
- просечна оцена треба да буде еквивалентна просеку најмање 8,00 на универзитетима у Републици Србији;
- држављанство Републике Србије.

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:
- биографију и мотивационо писмо;
- оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (за студенте из иностранства преведену на српски језик) – не старију од месец дана;
- уверење о држављанству Републике Србије.

Рок за пријављивање је 24. мај 2024. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србијиспровешће се тестирање које обухватапроверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности. О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за људске ресурсе и организациона питања
11000 Београд, Краља Петра 12
Телефони за контакт: 011/3028-776,011/3028-771 или 011/3028-773

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик