Почетна страница Студенти Дисциплинска одговорност студената

Дисциплинска одговорност студената

Правилник о дисциплинској одговорности Образац дисциплинске пријаве Образац изјаве студента о повреди дисциплине Контакт

Обавештења
20.05.2024.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студента због коришћења недозвољеног средства на колоквијуму из предмета Структурно програмирање заказана је за 27.05.2024. године (понедељак), са почетком у 12,30 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
23.04.2024.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студенaта због коришћења недозвољених средстава на испитима из предмета:
• Нацинална економија
• Стратегијски менаџмент

заказана је за 29.04.2024. године (понедељак), са почетком у 12,30 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
19.04.2024.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студенaта због коришћења недозвољених средстава на испитима из предмета:
· Развој интернет пословних решења
· Анализа финансијских извештаја

· Управљање пројектима развоја информационих система

заказана је за 29.04.2024. године (понедељак), са почетком у 12,30 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
30.01.2024.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студента због коришћења недозвољеног средства на испиту из предмета Монетарне и јавне финансије заказана је за 05.02.2024. године (понедељак), са почетком у 10,30 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
24.01.2024.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студенaта због коришћења недозвољених средстава на колоквијуму из предмета Национална економија заказана је за 29.01.2024. године (понедељак), са почетком у 13,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
15.11.2023.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студента због коришћења недозвољених средстава на испиту из Микроекономије заказана је за 22.11.2023. године (среда), са почетком у 12,00 часова, у Клубу наставника на Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11.
03.10.2023.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студената због коришћења недозвољених средстава на испитима из предмета: Финансијска математика и Банкарство заказана је за 06.10.2023. године (петак), са почетком у 11,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
13.07.2023.
На основу правилника о Дисциплинској и материјалној одговорности студената чл.20 став 3 Дисциплинска комисија обавештава да је против студенткиње са следећим бројем индекса ТРГ011/20 покренут дисциплински поступак због поседовања „бубица“ на испиту у јулском испитном року. Дисциплинска комисија је донела одлуку у складу са чл. 7 ст. 4 те је изрекла меру забране полагања свих предиспитних и испитних обавеза и испита у трајању од годину дана, која је ступила на снагу даном доношења одлуке.
07.07.2023.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студенткиње због коришћења недозвољених средстава на испиту из Политичке економије заказана је за 13.07.2023. године (четвртак), са почетком у 09,00 часова, у Клубу наставника на Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11.
21.06.2023.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студената због коришћења недозвољених средстава на испитима из предмета: Структурно програмирање и Национална економија заказана је за 03.07.2023. године (понедељак), са почетком у 10,30 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
21.04.2023.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студенткиње због коришћења недозвољених средстава на колоквијуму из предмета Политичка економија заказана је за 27.04.2023. године (четвртак), са почетком у 13,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
13.04.2023.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студенткиње и студента због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Микорекономије заказана је за 27.04.2023. године (четвртак), са почетком у 13,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
20.02.2023.
На основу правилника о Дисциплинској и материјалној одговорности студената чл.20 став 3 Дисциплинска комисија обавештава да је против студента са следећим бројем индекса МАР022/17 покренут дисциплински поступак због поседовања „бубице“ на испиту у „јануарско-фебруарском“ испитном року.
Дисциплинска комисија је донела одлуку у складу са чл. 7 ст. 4 те је изрекла меру забране полагања свих предиспитних и испитних обавеза и испита у трајању од годину дана, која је ступила на снагу осмог дана од пријема одлуке.
03.02.2023.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студенткиње због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Политичка економија заказана је за 09.02.2023. године (четвртак), са почетком у 11,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
30.01.2023.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студенткиње због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Микроекономија заказана је за 09.02.2023. године (четвртак), са почетком у 11:00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
29.12.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинскe пријавe поднете против студенткиње због коришћења недозвољених средстава на колоквијуму из предмета Теорија организације заказана је за 09.01.2023. године (понедељак), са почетком у 09,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
10.11.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинскe пријавe поднете против студенткиња због коришћења недозвољених средстава на колоквијуму из предмета Управљање инвестицијама заказана је за 14.11.2022. године (понедељак), са почетком у 14,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
12.10.2022.
На основу правилника о Дисциплинској и материјалној одговорности студената чл.20 став 3 Дисциплинска комисија обавештава да је против студента са следећим бројем индекса ПИН078/19 покренут дисциплински поступак због поседовања „бубице“ на испиту у „Септембар 2“ испитном року.
Дисциплинска комисија је донела одлуку у складу са чл. 7 ст. 4 те је изрекла меру забране полагања свих предиспитних и испитних обавеза и испита у трајању од годину дана, која је ступила на снагу даном доношења одлуке.
28.09.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студената због коришћења недозвољених средстава на следећим испитима:
- Управљање инвестицијама
- Анализа структура и садржаја веба

заказана је за 04.10.2022. године (уторак), са почетком у 11,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
28.09.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студенткиње због коришћења недозвољених средстава на испиту из Пословних финансија заказана је за 04.10.2022. године (уторак), са почетком у 09,00 часова, у Клубу наставника на Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11.
08.09.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинскe пријавe поднете против студенткиње због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Банкарство заказана је за 19.9.2022. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
25.08.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинскe пријавe поднете против студенткиње због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Економија рада заказана је за 31.8.2022. године (среда), са почетком у 12,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
14.07.2022.
На основу правилника о Дисциплинској и материјалној одговорности студената чл.20 став 3 Дисциплинска комисија обавештава да је против студената са следећим бројем индекса ЕЕБ029/19 и РИР028/20 покренут дисциплински поступак због поседовања „бубица“ на испитима у јулском испитном року.
Дисциплинска комисија је донела одлуку у складу са чл. 7 ст. 4 те је изрекла меру забране полагања свих предиспитних и испитних обавеза и испита у трајању од годину дана, која је ступила на снагу даном доношења одлуке.
01.07.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студената због коришћења недозвољених средстава на испитима из предмета:
• Информационе технологије
• Економија рада ЕУ
• Политичка економија
је заказана дана 12.07.2022. године (уторак), са почетком у 09,00 часова у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
08.06.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студената због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Структурно програмирање заказана је за:
• 13.06.2022. године (понедељак), са почетком у 09,00 часова у Клубу наставника на Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11.
31.05.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студената због коришћења недозвољених средстава на колоквијуму из предмета Банкарство заказана је за:
• 07.06.2022. године (уторак), са почетком у 12,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
• 08.06.2022.године (среда), са почетком у 9,00 часова у Клубу наставника на Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11.
13.04.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студента због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Дигитални маркетинг заказана је за 20.4.2022. године са почетком у 10,00 часова, у Слушаони 8, на Економском факултету у Суботици, Суботица, Сегедински пут бр. 9-11.
12.04.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинске пријаве поднете против студента због коришћења недозвољених средстава на колоквијуму из предмета Глобални маркетинг заказана је за 18.4.2022. године са почетком у 09,00 часова, у Слушаони 6, на Економском факултету у Суботици, Одељење факултета у Бујановцу, Бујановац, Карађорђа Петровића бб.
18.02.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студената због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Микроекономија и испиту из Информационих технологија заказана за 18.02.2022. године са почетком у 12,00 часова ОДЛАЖЕ СЕ за 25.02.2022. године (петак) са почетком у 10,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
18.02.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студената због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Основе програмирања заказана за 18.02.2022. године са почетком у 12,30 часова, ОДЛАЖЕ СЕ за 25.02.2022. године (петак) са почетком у 10,30 часова у Слушаони 6, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Бујановцу, Бујановац, Карађорђа Петровића бб.
08.02.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студената због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Микроекономија и испиту из Информационих технологија заказана је за 18.02.2022. године (петак), са почетком у 12,00 часова, у Канцеларији Руководиоца одељења, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Новом Саду, Нови Сад, др Симе Милошевића 16.
08.02.2022.
Усмена и јавна расправа поводом дисциплинских пријава поднетих против студената због коришћења недозвољених средстава на испиту из предмета Основе програмирања заказана је за 18.02.2022. године (петак), са почетком у 12,30 часова, у Слушаони 6, на Економском факултету у Суботици одељење факултета у Бујановцу, Бујановац, Карађорђа Петровића бб.

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик