Почетна страница Студенти Обавештења - Докторске студије Обавештење

УПИС У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОД. ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА - ОСТАЛЕ ГОДИНЕ

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се упис у школску 2020/2021.г. вршити у периоду од 19.10. до 30.10.2020. године, на Економском факултету у Суботици на шалтеру Студентске службе.

За упис је потребно: У школској 2020/2021. години студенти који обнављају годину, а који нису положили планом предвиђене предмете, и преносе их у наредну школску годину, плаћају школарину. Цена ЕСПБ бода за предмете који се поново уписују на докторским студијама износи 3.500,00 динара. Студенти свих година студија приликом уписа треба да знају називе предмета који су им преостали за полагање, јер ће се они додати на његов налог за текућу школску годину (информације у наставку) и моћи ће да их пријављује путем студентског веб сервиса.

Подсећамо студенте да се на упис јављају СВИ СТУДЕНТИ докторских студија, почев од генерације уписане школске 2008/2009.г, а који нису приступили јавној одбрани докторске дисертације.


Додатне информације:
Референт за докторске студије: 024/628-041
електронска пошта:
doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rsИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИСТУПОМ АПЛИКАЦИЈИ Е-СТУДЕНТ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Студентски веб сервис је од школске 2019/2020. године доступан и за студенте докторских студија. Путем студентског сервиса (е-Студент) можете да електронски пријављујете испите, погледате изабране предмете, положене испите, прихваћене научно-истраживачке радове, остварите увид у износ своје школарине и извршене уплате, те рокове доспећа рата за школарину. Препоручујемо да се за приступ е-Студенту користи „Chrome“ ili „Firefox“ интернет претраживач.

Детаљно упутство за коришћење е-Студент апликације налази се на следећем линку:
https://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici-uputstva-formulari/arhiva/2018-12-28-Uputstvo-za-koriscenje-elektronskog-studentskog-servisa.pdf
Препоручујемо да га преузмете и да се упознате са начином његовог функционисања.НАЧИН ПРИЈАВЕ:

Пријава на систем је на адреси
https://estudent.ef.uns.ac.rs
Сваком студенту је додељен СТУДЕНТСКИ ВИРТУЕЛНИ РАЧУН где студент уплаћује онолико средстава колико сматра да ће коштати планиране активности (пријава испита, овера семестра, издавање уверења, потврда, молбе, итд.).

Да би пријавио испит, оверио семестар, или извршио уплату за неку другу сврху студент претходно треба да има довољно средстава на свом виртуелном рачуну на Факултету.

У менију „Школарине и уплате“ можете да погледате износ школарине и осталих трошкова за уплату, као и датуме доспећа сваке од рата школарине који се стриктно морају поштовати, у противном систем ће блокирати пријаву испита и остале активности студента преко сервиса е-Студент, све док рате не буду уплаћене сходно евидентираним датумима доспећа. Овде се такође налази изглед уплатнице на којој пише лични позив на број који се МОРА ОБАВЕЗНО УПИСАТИ ПРИЛИКОМ СВАКЕ УПЛАТЕ. Позив на број се не мења и од сада је увек исти за једног студента за сваку врсту уплате, до краја студија. Ако се не наведе модел 97 и лични позив на број, уплата студента неће бити евидентирана и неће се моћи пријавити испит, односно новац неће доћи на виртуелни рачун студента. Позив на број се уписује приликом сваке уплате, не само за пријаву испита и за школирину, него и код уплате за нрп. уверење о положеним испитима, потврду о статусу студента, уплате за молбу, и остале уплате које студент плаћа Факултету на основу Трошковника.
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се