Почетна страница Студенти Обавештења - Докторске студије Обавештење

Упис студената који се први пут уписују на докторске академске студије у 2021/2022. години

Важно: Студенти који не изврше упис најкасније до 28. октобра 2021. године до 14:00 часова, губе право уписа, а уместо њих на упис ће бити позвани први следећи студент са Коначне ранг листе конкретног студијског програма.

Упис се врши лично, или уз оверену пуномоћ упис може да изврши и друго лице на које гласи наведена пуномоћ.

Студенти који желе да се упишу као студенти уз рад, потребно је да приложе Уговор о раду којим је заснован радни однос са послодавцем (оригинал на увид и неоверена фотокопија која остаје на Факултету).

Ношење маски у згради факултета је обавезно, држање прописане физичке дистанце, као и придржавање свих важећих епидемиолошких превентивних мера.

За упис је потребно:
• 2 слике (димензија слике 3,5 Х 4,5 цм),
• Индекс и 2 ШВ обрасца - добијају се на Скриптарници Факултета приказом уплатнице за материјалне трошкове уписа,
• 2 уговора о студирању - добијају се на Скриптарници Факултета или приказом уплатнице за материјалне трошкове уписа,
• доказ о уплати износа од 12.100,00 на рачун Факултета број: 840-5334760-72 са сврхом за материјалне трошкове уписа,
• доказ о уплати прве рате школарине након избора жељеног модела плаћања (за студенте који се уписују у статусу самофинансирајућих студената и имају обавезу плаћања школарине, постоји могућност плаћања у целости, у 6 рата (прва рата износи 36.700 дин.), или 9 рата (прва износи 24.500 дин)).

За додатне информације можете се обратити Референту за докторске студије на телефоне 024-628-041.


ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИСТУПОМ АПЛИКАЦИЈИ Е-СТУДЕНТ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Студентски веб сервис је од школске 2019/2020. године доступан и за студенте докторских студија.

Путем студентског сервиса е-Студент можете да електронски пријављујете испите, погледате изабране предмете, положене испите, прихваћене научно-истраживачке радове, остварите увид у износ своје школарине и извршене уплате, те рокове доспећа рата за школарину.

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се