Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Обавештења Обавештење

Обавештење о поступку пријаве и вредновања научно-истраживачких радова

Поштовани студенти докторских студија,

Обрасци OBD3 и OBD4, уведени су 01.01.2018. године и односе се на пријаву предлога истраживања научно-истраживачких радова и вредновање резултата истраживања.

Прва активност на почетку научно-истраживачког рада јесте да се преда попуњен образац OBD3, и то на следећи начин: након усаглашавања с консултованим наставником на предмету или потенцијалним ментором попуните прву страну обрасца и пошаљите на адресу doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rs.

Научно - истраживачки рад мора бити из подручја истраживања докторске дисертације и садржаја једног предмета докторских студија.

Уколико је у научно-истраживачки рад укључено више студената докторских студија истраживање се може вредновати само једном докторанду.

Након одобравања предлога истраживања од стране Руководиоца студијског програма/модула и ресорног Продекана, рад се може послати на објављивање у часопис или конференцију.

Након објављивања одобреног научно-истраживачког рада, неопходно је да поднесете попуњен образац OBD4, на следећи начин: Студент попуњава делове обрасца Подаци о студенту и Реализовано истраживање, те га шаље на адресу doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rs, заједно са доказом о реализованом истраживању (копија објављеног рада) и одобреним предлогом истраживања (образац OBD3). Реализовано истраживање се може вредновати само једном докторанду. Реализовано истраживање мора бити у складу са раније одобреним предлогом истраживања из обрасца OBD3.

Вредновање научно-истраживачких радова ће се вршити у складу са Правилником о докторским студијама Економског факултета у Суботици. У обрасцу OBD4 избор категорије оствареног резултата врши се на основу категоризације радова.

Радови који нису прошли наведену процедуру неће бити вредновани као научно-истраживачке активности на докторским академским студијама.

Обрасци OBD3 се подносе током целе школске године, с тим да је крајњи рок за предају образаца OBD4 за вредновање научно - истраживачког рада 30.09. текуће школске године. Обрасци предати након наведеног рока неће бити узети у обзир у текућој школској години.

За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик