Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење о терминима, начину уписа и потребној документацији за упис у школску 2019/2020. годину

Обавештење о терминима, начину уписа и потребној документацији за упис у школску 2019/2020. годину

I ТЕРМИНИ УПИСА

Упис у школску 2019/2020. годину ће се обавити у следећим терминима:

ПРВА ГОДИНА
- 1 година основних академских студија – студенти који у претходној години нису остварили 37 ЕСПБ - 7. - 9. октобра 2019. године

ДРУГА ГОДИНА
- 2 година основних академских студија – студенти који нису остварили услов за упис у наредну годину студија (обнова) - 7. - 9. октобра 2019. године
- 2 година основних академских студија - буџетски и самофинансирајући студенти – од 10. до 18. октобра 2019. године

ТРЕЋА ГОДИНА
- 3 година основних академских студија – студенти који нису остварили услов за упис у наредну годину студија (обнова) – од 7. - 9. октобра 2019. године
- 3 година основних академских студија - буџетски и самофинансирајући студенти – од 10. до 18. октобра 2019. године

ЧЕТВРТА ГОДИНА
- 4 година основних академских студија – студенти који су у школској 2018/2019. години били уписани у 4. годину студија (обнова) – од 10. до 18. октобра 2019. године
- 4 година основних академских студија први пут буџетски и самофинансирајући студенти и студенти у продуженом буџетском статусу – од 21. до 31. октобра 2019. године

МАСТЕР СТУДЕНТИ
Поновни упис године: од 14. до 31. октобра 2019. године

Нова генерација (генерација 2019/2020) : 24 и 25. октобар 2019. године


СТУДЕНТИ УПИСАНИ ПРЕ ШКОЛСКЕ 2005. ГОДИНЕ (СТАРИ ЗАКОН) – НАСТАВНИ ПЛАН 2001

За ову групу студената упис ће се вршити од 7. до 31. окобра 2019. године.

Молимо студенте да се придржавају термина за упис како бисмо упис обавили што ефикасније, без великих гужви и чекања на шалтеру.

Напомена:

Избор предмета за наредну школску годину путем студентског веб сервиса ће бити могућ од 1. октобра 2019. године.

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Студентима основних академских студија, као и студентима мастер академских студија (који поново уписују годину студија), за упис је потребно доставити следеће:

- ШВ образци и уговори о студирању – по 2 примерка (добијају се у Скриптарници Факулета);
- Доказ о уплати материјалних трошкова уписа:
 • Студенти који студирају на основу Закона о високом образовању – „Болоња“ : 6.200,00 динара (уплата по моделу 97 уз лични позив на број студента)

 • Студенти који студирају на основу старог Закона (студенти уписани пре 2005. године по наставном плану из 2001. године): 3.700,00 динара (уплата по моделу 97 уз лични позив на број студента);

- Доказ о уплати прве рате школарине (уплата по моделу 97 уз лични позив на број студента).

- Доказ о уплати прве рате партиципације за студенте који наставу слушају у Новом Саду (уплата по моделу 97 уз лични позив на број студента).

Све уплате је потребно извршити пре доласка на шалтер Студентске службе како би се извршио упис.

Студенти нове генерације мастер студената (генерација уписана школске 2019/2020. године) доставља документацију која је наведена у Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години.

III ПОСТУПАК УПИСА

Пре него што се изврши упис на шалтеру Студетнске службе, студенти су у обавези да путем студенског веб сервиса изврше избор предмета за наредну школску годину. Студенти којима је преостао само дипломски, односно, мастер рад до завршетка студија, као и остали студенти који желе да бране рад у школској 2019/2020. години, морају путем студентског веб сервиса да потврде избор истог и да изврше упис. На студентском веб сервису са леве стране у менију изабрати „Бирање предмета“.

Да бисте изабрали предмете или променили изабране предмете, кликните на дугме Бирање предмета. Након тога се отвара форма у којој је потребно изабрати жељене предмете.

Избор предмета и упис је могућ само уколико су све оцене из полаганих испита унете у систем. Студент може да мења изабране предмете све док не изврши упис на шалтеру Студетнске службе, након чега промена изабраних предмета неће бити могућа. Приликом избора предмета студент мора да изабере онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова (осим у случају да му је до краја студија остало мање од 37 ЕСПБ бодова). Студент који није положио испит из обавезног предмета у текућој школској години, у наредној школској години уписује исти предмет. Стога, неположени обавезни предмети из претходних година студија су аутоматски означени као изабрани за наредну школску годину. Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти, или се определити за други изборни предет. Препорука је, када је то могуће, да се изаберу предмети у укупној вредности од 60 ЕСПБ бодова, што би представљало нормално оптерећење студента у току једне школске године.

Када је студент изабрао предмете за наредну шкослку годину, прикупља осталу потребну документацију за упис наведену у овом обавештењу и долази на шалтер Студентске службе како би извшио упис. Сам избор предмета уједно не значи да је студент извршио упис у школску годину. Упис је окончан тек када се на шалтеру Студентске службе окончају сви административни послови везани за упис.

Студенти који имају поновно стицање статуса студента, студенти који се уписују, или су претходно уписани преписом са другог факултета, бирање предмета ће морати да изврше директно на шалтеру Студентске службе. Постоји могућност да се јаве проблеми при избору предмета код студената који су извршили промену студијског програма или наставног плана. У том случају студенти треба да се јаве на шалтер Студентске службе како би референти отклонили неправилности.

Пре избора предмета путем студентског веб сервиса потребно је упознати се са Правилима уписа-правилима студија за школску 2019/2020. годину која су објављена на сајту факултета. Студенти су у обавези да преко студентског веб сервиса провере да ли су им унете све оцене као и исправност свих осталих података који се налазе на њиховим сервисима и тек након тога започну процедуру избора предмета и упис. Све неправилности морају се пријавити Студентској служби како би их благовремено исправили.

У случају да се јаве проблеми приликом избора предмета на студенском веб сервису, обратити се Студентској служби са конкретним проблемом, на један од следећих начина:

 • лично, на шалтеру Студентске службе

 • путем електронске поште:


за студенте који наставу слушају у Суботици: stslsu@ef.uns.ac.rs

за студенте који наставу слушају у Новом Саду: stslns@ef.uns.ac.rs

С обзиром да је у питању прва година у којој се избор предмета врши путем студентског веб сервиса, молимо за разумевање и стрпљење уколико у функционисању истог дође до одређених проблема, које ћемо настојати да решимо у што краћем року.IV ШКОЛАРИНА

Школарина може да се плати у целости или у највише девет рата. Износ школарине утврдиће се на основу броја ЕСПБ бодова за предмете које студент бира у школској 2019/2020. години. Самофинансирајући студенти плаћају све изабране предмете сходно Трошковнику факултета, а буџетски студенти плаћају ЕСПБ бодове за предмете које преносе из претходне школске године, као и ЕСПБ бодове свих предмета преко 60 ЕСПБ бодова за годину студија за коју су остварили буџетски статус.

 • Цена ЕСПБ бода за предмете основних студија који се први пут слушају је 1.600,00 динара. Цена ЕСПБ бода за предмете који се поново уписују на основним академским студијама, износи 1.500,00 динара.

 • Цена ЕСПБ бода за предмете мастер студија који се први пут слушају је 1.700,00 динара. Цена ЕСПБ бода за предмете који се поново уписују на мастер академским студијама, износи 1.600,00 динара

 • Приликом уписа школарина се обрачунава за предмете који се поново слушају а изводили су се у зимском семестру претходне школске године, као и за предмете који се први пут слушају у наредној школској години. Школарина за неположене предмете летњег семестра обрачунава се након јануарско-фебруарског рока, када се утврди који од ових предмета није положен у наведеном року, а износ школарине за ове неположене предмете ће аутоматски бити придодат у обавезе студента за школарину на студентком веб сервису.

 • Партиципација за студенте који наставу похађају на Одељењу у Новом Саду за студенте основних академских и мастер академских студија износи 20.000,00 динара, може се платити у три рате. Прва рата партиципације се плаћа при упису и износи 7.000,00 динара (уплата по моделу 97 уз обавезно навођење личног позива на број студента);

 • Партиципација за студенте који студирају на основу старог Закона (студенти уписани пре 2005. године-наставни план из 2001. године) а уписани су на Одељење факултета у Новом Саду, плаћају партиципацију у износу од 14.000,00 динара, која се може платити у три рате. Прва рата партиципације се плаћа при упису и износи 5.000,00 динара (уплата по моделу 97 уз обавезно навођење личног позива на број студента);

 • На основу одлуке Савета Факултета, студенти основних академских студија на Одељењу у Новом Саду, којима је до краја студија остало највише 3 (три) испита и дипломски рад, плаћају 50% износа партиципације.

 • На основу одлуке Савета Факултета, студенти мастер академских студија на Одељењу у Новом Саду, којима је до краја студија остао један испит и мастер рад, плаћају 50% износа партиципације.

 • На основу одлуке Савета Факултета, студенти на Одељењу у Новом Саду, којима је до краја студија остао једино неодбрањени дипломски или мастер рад, не плаћају партиципацију.

 • Ради лакшег обрачуна школарине и износа прве рате који је потребно уплатити приликом уписа, студенти могу да се помогну шаблоном калкулације који се налази на следећим линковима:
  - калкулација - Основне студије
  - калкулација - Мастер студије

  Када студент утврди укупни износ школарине за предмете које преноси из зимског семестра претходне школске године и предмете које први пут слуша и плаћа у наредној школској години, тако добијени укупан износ школарине студент дели на девет једнаких рата, а износ тако добијене једне (прве) рате дужан је уплатити приликом уписа, уз обавезно навођење модела 97 и личног позива на број.

 • Школарина за студенте који студирају на основу старог Закона (студенти уписани пре 2005. године-наставни план из 2001. године) утврђује се на основу Трошковника Факултета и броја испита који су преостали за завршетак студија.
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик