Почетна страница Студенти Обавештења Информације у вези са приступом апликацији е-студент за студенте прве године основних академских студија - генерација 2019 -

Информације у вези са приступом апликацији е-студент за студенте прве године основних академских студија - генерација 2019 -

Поштовани студенти,

у наставку можете да прочитате упутство за приступ електронском студентском сервису (е-Студент) путем којег можете да електронски пријављујете испите, погледате изабране предмете за које похађате наставу, да погледате положене испите, остварите увид у износ своје школарине и извршене уплате, рокове доспећа рата за школарину, примате потребна обавештења, као и да погледате друге податке који су битни за студије.

Препоручујемо да се за приступ е-Студенту користи „Chrome“ ili „Firefox“ интернет претраживач.
Детаљно упутство за коришћење е-Студент апликације налази се на следећем линку: Упутства за коришћење електронског студентског сервиса Факултета. Препоручујемо да га преузмете и да се упознате са начином његовог функционисања.

НАЧИН ПРИЈАВЕ:
Пријава на систем је на адреси https://estudent.ef.uns.ac.rs
- уношењем корисничког имена којe представља број индекса студента. Корисникчко име се уноси обавезно латиницом, великим словима. Примери неколико могућих варијанти корисничког имена су следећи: АЕА047/19, PIS078/19, RIR547/19, EEB125/19... - уношењем лозинке (ЈМБГ који се мора после прве пријаве обавезно променити).

Сваком студенту је додељен СТУДЕНТСКИ ВИРТУЕЛНИ РАЧУН где студент уплаћује онолико средстава колико сматра да ће коштати планиране активности (пријава испита, овера семестра, издавање уверења, потврда, молбе, итд.).

Да би пријавио испит, оверио семестар, или извршио уплату за неку другу сврху студент претходно треба да има довољно средстава на свом виртуелном рачуну на Факултету,
У менију „Школарине и уплате“ можете да погледате износ школарине и осталих трошкова за уплату, као и датуме доспећа сваке од рата школарине који се стриктно морају поштовати, у противном систем ће блокирати пријаву испита и остале активности студента преко сервиса е-Студент, све док рате не буду уплаћене сходно евидентираним датумима доспећа. Овде се такође налази изглед уплатнице на којој пише лични позив на број који се МОРА ОБАВЕЗНО УПИСАТИ ПРИЛИКОМ СВАКЕ УПЛАТЕ. Позив на број се не мења и од сада је увек исти за једног студента за сваку врсту уплате, до краја студија. Ако се не наведе модел 97 и лични позив на број, уплата студента неће бити евидентирана и неће се моћи пријавити испит, односно новац неће доћи на виртуелни рачун студента. Позив на број се уписује приликом сваке уплате, не само за пријаву испита и за школирину, него и код уплате за нрп. уверење о положеним испитима, потврду о статусу студента, уплате за молбу, и остале уплате које студент плаћа Факултету на основу Трошковника. Важно је то, да је од сада, у оптицају увек исти лични позив на број за било коју врсту уплате (школарина, партиципација, пријава испита, потврда, молба, уверење, итд.).


Све уплате се врше по моделу 97.

Када уплата буде евидентирана на Факултету, што траје најмање један радни дан уколико је уплата извршена у преподневним часовима, а често евидентирање уплате траја и два или три радна дана (тј. данашња уплата која је извршена у преподневним часовима, под идеалним условима може бити евидентирана најраније сутра) а може да траје и неколико радних дана. Уплате се не евидетирају викендом. ТЕК ПОСЛЕ ЕВИДЕНТИРАЊА УПЛАТЕ МОЖЕ СЕ ПРИЈАВИТИ ИСПИТ или затражити било која друга услуга. Зато је препорука да се уплата изврши и пре почетка испитног рока. Ако се уплата изврши у пошти или банци последњи дан пријаве за испит, онда се сигурно касни и неће се испити моћи пријавити у том року већ у следећем. Средства која нису искоришћена за тај рок ће остати на рачуну студента.


У менију „Пријава испита“ је преглед испита који се могу полагати. Изабере се испит, изабере се рок и даје потврда да се пријави изабрани испит (виде се сви неопходни подаци о испиту као и цена пријаве). Ако има довољно средстава на рачуну, стање на виртуелном рачуну се умањује за цену пријаве и испит је пријављен. ЈЕДНОМ ПРИЈАВЉЕН ИСПИТ СЕ НЕ МОЖЕ ПОНИШТИТИ НИТИ ПАРЕ ВРАТИТИ.

Молимо Вас да ваше уплатнице за пријаву испита чувате до краја текуће школске године. Исто тако Вас молимо да све Ваше сугестије, предлоге, замерке и препоруке које ће омогућити ефикасније функционисање електронског студентског сервиса, као и проблеме при пријави испита, доставите на следеће адресе електронске поште или се јавите на шалтер Студентске службе:
- за студенте у Суботици: prijavaispitasu@ef.uns.ac.rs
- за студенте у Новом Саду: prijavaispitans@ef.uns.ac.rs

При слању поруке наведите следеће податке: Ваше име и презиме, број индекса, локацију студирања, вашу адресу електронске поште и врсту проблема или сугестије.
Препоручујемо да приликом првог логовања на систем, проверите своје личне податке, пријављене испите, износе школарине и извршене уплате, и да нам јавите уколико уочите било који проблем у вези са њима.

За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик