Почетна страница Студенти Обавештења ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2019/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2019/2020

Упис кандидата ће се вршити по следећем распореду:

24. октобар 2019. године од 9 до 15 часова – студенти који су рангирани у Новом Саду, као и студенти који желе да слушају наставу у Новом Саду.

Студијски програми: Аграрна економија и агробизнис, Европска и међународна економија и бизнис; Финансије, банкарство и осигурање; Пословни информациони системи;Трговина (Слушаона С1, Др Симе Милошевића 16, Нови Сад)

Студијски програми: Маркетинг, Менаџмент, Рачуноводство и ревизија, (Зборница - мала сала, др Симе Милошевића 16, Нови Сад)

25. октобар 2019. године од 9 до 15 часова – студенти који су рангирани у Суботици и који наставу слушају у Суботици (Слушаона 1, Сегедински пут 9-11, Суботица) – сви студијски програми.

Упис се врши на основу Коначне ранг листе која ће бити објављена 23. октобра 2019. године.

Студенти који не изврше упис до 25. октобра 2019. године до 15 часова, НЕЋЕ моћи бити уписани у школску 2019/2020. годину, а њихово место заузеће први следећи кандидати на основу Коначне ранг листе, одређеног студијског програма на одређеној локацији.

Упис се врши лично, или уз оверену пуномоћ упис може да изврши и друго лице на које гласи наведена пуномоћ.

Студенти који су заинтересовани за праћење консултативне викенд наставе приликом уписа подносе молбу којој је потребно приложити потврду о запослењу (или Уговор о раду којим је заснован радни однос са послодавцем) како би молба била одобрена.За упис је потребно:
- 2 фотографије (димензије слике 3,5 X 4,5 цм);

- 2 ШВ образца (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

- 2 уговора о студирању (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

- индекс (добија се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

- обрасци за упис - смерски листић за студијски програм који се уписује (2 примерка - добијају се у просторијама Скриптарнице факултета);

- оригинална документа (или оверене фотокопије у оправданом случају) из тачке 5. Конкурса за упис студента на мастер академске студије;

- уплата материјалних трошкова уписа 6.200,00 динара на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницом на којој је већ извршена уплата за материјалне трошкове уписа (пример уплатнице дат је у наставку обавештења).

- уплата прве рате школарине и партиципације за студенте који наставу похађају на Одељењу Факултета у Новом Саду на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницама на којојима је већ извршена уплата за прву рату (пример уплатница за школарину и партиципацију дат је у наставку обавештења).Процедура за упис:

Корак 1:

У скриптарници факултета студент прилаже уплатницу за материјалне трошкове уписа у износу од 6200,00 динара (без позива на број), на основу чега добија потребне образце за упис као и празан индекс;


Корак 2:

Студент одлази у просторију одређену на основу распореда уписа где попуњава индекс и осталe обрасцe за упис које након тога, у истој просторији, предаје референту Студентске службе који ће извршити упис студента. При упису, студент је дужан да се изјасни о изборним предметима на образцу смерског листића;


Важно:

Све уплате (за материјалне трошкове уписа, школарину и партиципацију) потребно је извршити пре него што студент дође на факултет да изврши упис, јер на факултету неће бити могуће извршити ове уплате. Изглед уплатнице дат је у наставку обавештења.Износ школарине:

- 102.000,00 динара за самофинансирајуће студенте

- за студенте стране држављане 1.900,00 евра (у динарској противредности на дан уплате, односно уписа)

Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа потребно је приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине и партиципације.

Износ прве рате школарине, у зависности од модела плаћања за који сте се одлучили, дат је у табели 1:

Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа


Напомена: Код модела плаћања на 9 рата, износ последње (девете) рате износи 14.000,00 динара, а првих 8 рата износе по 11.000,00 динара.

Износ партиципације за све студенте који ће наставу похађати на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 20.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 7.000,00 динара, друга до почетка овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.

Изглед уплатнице за уплату материјланих трошкова уписа:


Изглед уплатнице за уплату школарине:


Изглед уплатнице за уплату партиципације:


У случају да су вам потребне додатне информације пре уписа можете позвати један од следећих бројева телефона: 024-628-090, 024/628-124, 021/485-2919 (радни дан од 13:30-15:00 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик