Почетна страница Студенти Обавештења ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2019/2020 - други конкурсни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2019/2020 - други конкурсни рок

Упис се врши 30. октобра 2019. године од 10:00 до 15:00 часова на основу Коначне ранг листе.

Упис се врши лично, или уз оверену пуномоћ упис може да изврши и друго лице на које гласи наведена пуномоћ.

Студенти који су заинтересовани за праћење консултативне викенд наставе приликом уписа подносе молбу којој је потребно приложити потврду о запослењу (или Уговор о раду којим је заснован радни однос са послодавцем) како би молба била одобрена.За упис је потребно:
- 2 фотографије (димензије слике 3,5 X 4,5 цм);

- 2 ШВ образца (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

- 2 уговора о студирању (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

- индекс (добија се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

- обрасци за упис - смерски листић за студијски програм који се уписује (2 примерка - добијају се у просторијама Скриптарнице факултета);

- оригинална документа (или оверене фотокопије у оправданом случају) из тачке 5. Конкурса за упис студента на мастер академске студије;

- уплата материјалних трошкова уписа 6.200,00 динара на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницом на којој је већ извршена уплата за материјалне трошкове уписа (пример уплатнице дат је у наставку обавештења).

- уплата прве рате школарине и партиципације за студенте који наставу похађају на Одељењу Факултета у Новом Саду на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницама на којојима је већ извршена уплата за прву рату (пример уплатница за школарину и партиципацију дат је у наставку обавештења).


Процедура за упис:

Корак 1:

У скриптарници факултета студент прилаже уплатницу за материјалне трошкове уписа у износу од 6200,00 динара (без позива на број), на основу чега добија потребне образце за упис као и празан индекс;


Корак 2:

Студент одлази у просторију одређену на основу распореда уписа где попуњава индекс и осталe обрасцe за упис које након тога, у истој просторији, предаје референту Студентске службе који ће извршити упис студента. При упису, студент је дужан да се изјасни о изборним предметима на образцу смерског листића;


Важно:

Све уплате (за материјалне трошкове уписа, школарину и партиципацију) потребно је извршити пре него што студент дође на факултет да изврши упис, јер на факултету неће бити могуће извршити ове уплате. Изглед уплатнице дат је у наставку обавештења.Износ школарине:

- 102.000,00 динара за самофинансирајуће студенте

- за студенте стране држављане 1.900,00 евра (у динарској противредности на дан уплате, односно уписа)

Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа потребно је приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине и партиципације.

Износ прве рате школарине, у зависности од модела плаћања за који сте се одлучили, дат је у табели 1:

Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа


Напомена: Код модела плаћања на 9 рата, износ последње (девете) рате износи 14.000,00 динара, а првих 8 рата износе по 11.000,00 динара.

Износ партиципације за све студенте који ће наставу похађати на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 20.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 7.000,00 динара, друга до почетка овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.

Изглед уплатнице за уплату материјaлних трошкова уписа:


Изглед уплатнице за уплату школарине:


Изглед уплатнице за уплату партиципације:


У случају да су вам потребне додатне информације пре уписа можете позвати један од следећих бројева телефона: 024-628-090, 024/628-124, 021/485-2919 (радни дан од 13:30-15:00 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик