Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење

Упутство за пријем и достављање документованих приговора на оглашени предлог ранг листе за студентске кредите и стипендије, школске 2019/2020. године

Утврђен је предлог листе кандидата – ранг листе, за студентске кредите и стипендије, под бројем: 06-00-216/2019-05 од 09.12.2019. године.

Достављамо вам примерак ИЗВОДА ИЗ ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ КАНДИДАТА који треба да истакните на огласну таблу.

Кандидати су сортирани по абецедном реду и за сваког су приказани основни матични подаци, елементи за бодовање, укупан број бодова, као и описна порука. Најнижи број бодова за одобрени студентски кредит је 10,36.

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да вам доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ, уз попуњен образац који је достављен у прилогу, најкасније до 19. 12. 2019. године.


ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ!


Референт високошколске установе, приговоре уписује у КОНТРОЛНИ СПИСАК /који је достављен у прилогу/, по абецедном реду, и одмах, а најкасније до 24. 12. 2019. године доставља, и то:

- Високошколске установе из Ниша, на адресу:
Студентски центар, Ниш -ЗА КОМИСИЈУ МИНИСТАРСТВА-
Кеј Мике Палигорића бр.2 (телефон: 018/589-250); krediti@scnis.rs


- Високошколске установе из Крагујевца, на адресу:
Студентски центар, Крагујевац - ЗА КОМИСИЈУ МИНИСТАРСТВА-
Радоја Домановића бр.1 (телефон: 034/336-065); studkredit@gmail.com

- све остале високошколске установе у Републици Србији, на адресу:
UniCredit Bank a.d. Београд- ЗА КОМИСИЈУ МИНИСТАРСТВА-
др Милутина Ивковића бр. 2а Београд (телефон: 011/3691-015 и 011/3691-057; (studenti@unicreditgroup.rs );

Евентуалне додатне информације високошколске установе могу добити од овлашћене службе зa кредитирање и стипендирање ученика и студената на горе наведеним адресама или Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Захумска 14 Београд, тел. 011/3806-914 или 2401-911. ili na e-mail studenti@mpn.gov.rs

Студенти којима је одобрена стипендија или кредит, одмах нека отварају текуће рачуне у најближој експозитури УНИКРЕДИТ БАНКЕ уколико до сада нису отворили. Треба да понесу ИНДЕКС и важећу личну карту.

Такође, у складу са конкурсом,примљене исправне МЕНИЦЕ, Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА и очитану личну карту жиранта, доставите уз списак примљених меница. Менице морају бити уредне, неоштећене и попуњене према УПУТСТВУ са полеђине Обрасца бр. 6. Рок за предају, 20.02.2020.г.

ИЗВОД ИЗ ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2019/ 2020. - СУБОТИЦА


ИЗВОД ИЗ ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2019/ 2020. - НОВИ САД


ИЗВОД ИЗ ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2019/ 2020. - БУЈАНОВАЦ

За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик