Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење

Одлука о организовању наставе у летњем семестру у школској 2021/2022. години

На основу члана 47 тачке 1 и тачке 6 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. септембра 2020. године, Наставно-научно веће доноси:


Одлуку о организовању наставе у летњем семестру у школској 2021/2022. години


Настава у летњем семестру у школској 2021/2022. години одржаваће се на следећи начин:
• Предавања, у седишту Факултета у Суботици и на Одељењу Факултета у Новом Саду, ће бити реализована онлајн, посредством „Microsoft Тeams“ платформе, према дефинисаном распореду;
• Вежбе, у седишту Факултета у Суботици и на Одељењу Факултета у Новом Саду, ће бити реализоване у просторијама Факултета према дефинисаном распореду;
• Консултације, у седишту Факултета у Суботици и на Одељењу Факултета у Новом Саду, ће бити реализована онлајн, посредством „Microsoft Тeams“ платформе, према унапред дефинисаним терминима;
• Предавања и вежбе на Одељењу Факултета у Бујановцу ће бити реализоване у просторијама Факултета према дефинисаном распореду;
• Предиспитне обавезеће бити реализоване у просторијама Факултета, како у седишту Факултета у Суботици, тако и на Одељењима у Новом Саду и Бујановцу.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са искуством и примерима позитивне праксе одржавања наставе из претходне школске године и зимског семестра текуће школске године, узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију, као и препоруке за превенцију болести COVID-19 на високошколским установама, Наставно-научно веће доноси Одлуку како је у диспозитиву наведено.


Председник Наставно-научног већа
Проф. др Небојша Гвозденовић, декан


За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик