Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење

Одлука о организовању наставе у летњем семестру у школској 2021/2022. години – од 19. априла 2022. године

На основу члана 47 тачке 1 и тачке 6 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. септембра 2020. године, Наставно-научно веће доноси:

Одлуку о организовању наставе у летњем семестру у школској 2021/2022. години

Настава у летњем семестру у школској 2021/2022. години одржаваће се на следећи начин:
• Предавања, у седишту Факултета у Суботици и на Одељењу Факултета у Новом Саду, ће на основним академским студијама бити реализована непосредно, у просторијама Факултета, а на мастер академским студијама онлајн, посредством „Microsoft Тeams“ платформе, све према дефинисаном распореду;
• Вежбе, у седишту Факултета у Суботици и на Одељењу Факултета у Новом Саду, ће бити реализоване у просторијама Факултета према дефинисаном распореду;
• Консултације, у седишту Факултета у Суботици и на Одељењу Факултета у Новом Саду, ће бити реализована онлајн, посредством „Microsoft Тeams“ платформе, према унапред дефинисаним терминима;
• Предавања и вежбе на Одељењу Факултета у Бујановцу ће бити реализоване у просторијама Факултета према дефинисаном распореду;
• Предиспитне обавезеће бити реализоване у просторијама Факултета, како у седишту Факултета у Суботици, тако и на Одељењима у Новом Саду и Бујановцу.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 19. априла 2022. године.

Образложење:
Услед побољшања епидемиолошке ситуације, а имајући у виду Одлуку Кризног штаба Републике Србије о ублажавању ковид мера која је на снази од 12.3.2022. године, Наставно-научно веће је, применом чл. 47 Статута Факултета, донео одлуку како је у диспозитиву наведено.

Председник Наставно-научног већа
Проф. др Небојша Гвозденовић, декан

У Суботици, 11. априла 2022. године

За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик