Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење

Предлог листе кандидата - ранг листе за студентске кредите и стипендије (Суботица)

Обавештавају се студенти да је утврђен предлог листе кандидата - ранг листе за студентске кредите и стипендије, под бројем: 06-00-17/2022-05 од 06.12.2022 године.

Кандидати су сортирани по абецедном реду и за сваког су приказани основни матични подаци,елементи за бодовање,укупан број бодова као и описна порука. Најнижи број бодова за одобрени студентски кредит је 12.30 бодова.

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ,кандидати треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ,уз попуњен образац који је доставље у прилогу, а можете га преузети на сајту UniCredit банке.

ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ МОРАТЕ ПРЕДАТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 17.12.2022 ГОДИНЕ у Суботици на шалтер (СКРИПТАРНИЦЕ),у Новом Саду (КЊИЖАРА) и Бујановцу (СТУДЕНТСКА СЛУЖБА).

ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ!

За евентуалне додатне информације кандидати се могу обратит на адресу UniCredit Бaнка, Тим за ученичке и студентске кредите и стипендије, улица Др. Милутина Ивковића бр.2а Београд телефони:011/3691-015 и 011/3691-057; (studenti@unicreditgroup.rs).

Студенти којима је одобрена стипендија или кредит, одмах нека отварају текуће рачуне у најближој експозитури UniCredit БАНКЕ уколико до сада нису отворили. Треба да понесу ИНДЕКС и важећу личну карту.

Такође у складу са конкурсом,примљене исправне МЕНИЦЕ,Образац бр.6.-ИЗЈАВА ЖИРАНТА и очитану личну карту жиранта,предајте у Суботици на шалтер (СКРИПТАРНИЦЕ), у Новом Саду (КЊИЖАРА наставног одељења) и Бујановцу (РЕФЕРЕНТИМА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА).

Менице морају бити уредне,неоштећене и попуњене према УПУТСТВУ са полеђине Образца бр.6. Рок за предају је најкасније до 20.02.2023. г.

У прилогу је достављена листа кандидата за Суботицу.

(Нови Сад и Бујановац још нису добили ранг-листе.)

Извод из предлога листе кандидата

Упутство - изјава жиранта

Упутство - меница


За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик