Почетна страница Студенти Регистар студентских организација

Регистар студентских организација

Правилник (PDF) Захтев за стицање статуса студентске организације (DOC) Контакт

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Економски факултет у Суботици води Регистар студентских организација у складу са Законом о студентском организовању ("Сл. Гласник РС", број 76/21).
Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Економски факултет у Суботици, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација, све у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева.
Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Економског факултета у Суботици.
Захтев за упис у регистар и стицање статуса студентске организације подноси се на Обрасцу 1, који чини саставни део Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација од 28.02.2022. године, са потребним доказима. Захтев се може поднети предајом на писарници Економског факултета у Суботици.
Сходно наведеном, обавештавају се сва удружења, која испуњавају законске услове, о обавези да се региструју као студентске организације на Економском факултету у Суботици, у складу са Законом.

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик