Почетна страница Студенти Трошковник

Трошковник

Текући рачун за уплате студената
840-5334760-72
Актуелне генерације студената
1. Висина годишње школарине за студенте држављане Републике Србије
1.1. за самофинансирајуће студенте који уписују прву годину основних академских студија
108.000,00 РСД
1.2. за самофинансирајуће студенте који уписују прву годину мастер академских студија
114.000,00 РСД
1.3. ЕСПБ бод за предмете основних академских студија који се први пут уписују
1.800,00 РСД
1.4. ЕСПБ бод за предмете мастер академских студија који се први пут уписују
1.900,00 РСД
1.5. ЕСПБ бод за предмете који се поново уписују на основним академским студијама
1.700,00 РСД
1.6. ЕСПБ бод за предмете који се поново уписују на мастер академским студијама
1.800,00 РСД
2. Висина годишње школарине за студенте странце
2.1. за студенте који уписују прву годину основних и мастер академских студија
2.100,00 ЕUR
2.2. ЕСПБ бод
35,00 ЕUR
3. Трошкови полагања испита
3.1. Редовна пријава испита (по предмету) – након прве пријаве испита у школској години која се не наплаћује
600,00 РСД
3.2. Додатна уплата за накнадно пријављивање испита до 2 дана пред истакнути термин испита
1.600,00 РСД
3.3. Допунски испит за студенте основних академских студија којим је условљено вредновање студијског програма и академско признавање стране високошколске исправе
5.500,00 РСД
3.4. Допунски испит за студенте мастер академских студија којим је условљено вредновање студијског програма и академско признавање стране високошколске исправе
6.500,00 РСД
3.5. Полагање допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије
8.800,00 РСД
4. Трошкови овере семестра
4.1. Редовна овера семестра
2.000,00 РСД
4.2. Накнадна овера семестра
4.200,00 РСД
5. Уверење о положеним испитима
5.1. за активне студенте са ЕСПБ бодовима
800,00 РСД
5.2. за студенте који нису активни у текућој школској години
2.000,00 РСД
5.3. са додатком детаљног наставног плана и програма по предметима
3.000,00 РСД
6. Признавање испита са других факултета (по испиту)
2.500,00 РСД
7. Трошкови пријаве завршног рада
3.500,00 РСД
8. Уверења о дипломирању
2.000,00 РСД
9. Диплома - Bachelor (3.300,00 дин на рачун Факултета за трошкове одбране + 1.700,00 дин на рачун Универзитета (840-631666-25, модел 97, позив на број: 05101636534) за израду дипломе, по Одлуци Универзитета)
3.300,00 РСД
10. Диплома - Мастер (3.300,00 дин на рачун Факултета за трошкове одбране + 1.700,00 дин на рачун Универзитета (840-631666-25, модел 97, позив на број: 05101636534) за израду дипломе, по Одлуци Универзитета)
3.300,00 РСД
11. Материјални трошкови уписа
7.200,00 РСД
12. Трошкови пријаве на конкурс - трошкови полагања пријемног испита
8.800,00 РСД
13. Потврда о статусу студента (изузев за потребе регулисања војне обавезе, здравственог осигурања, за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рада)
800,00 РСД
14. Остале потврде (нестандардне)
1.000,00 РСД
15. Статус мировања
8.800,00 РСД
16. Поновно стицање статуса студента
8.800,00 РСД
17. Узимање докумената на реверс
1.500,00 РСД
18. Исписница са факултета
2.500,00 РСД
19. Израда дупликата
19.1. индекса - по положеном испиту
350,00 РСД
19.2. уверења о дипломирању
2.000,00 РСД
19.3. дипломе (3.300,00 дин на рачун Факултета + 1.700,00 дин на рачун Универзитета - 840-631666-25)
3.300,00 РСД
20. Остали захтеви и молбе правних лица (по студенту)
5.000,00 РСД
21. Партиципација у трошковима за организовање наставе на Одељењу у Новом Саду за студенте свих година и нивоа студија и без обзира на статус финансирања школовања
24.000,00 РСД
22. Захтев за промену студијског програма
22.1. при упису трећег семестра
2.500,00 РСД
22.2. при упису петог семестра
3.500,00 РСД
22.3. при упису седмог семестра
4.500,00 РСД
23. Захтев за промену локације студирања
2.500,00 РСД
24. Остали захтеви и молбе студентској служби
600,00 РСД
25. Потврда о положеном пријемном испиту за кандидате који нису уписали Економски факултет у Суботици
20.000,00 РСД
1. Трошкови годишње школарине
1.1. Трошкови школарине за држављане Србије
240.000,00 РСД
1.1.1. ЕСПБ бод за предмете који се први пут уписују на докторским студијама
4.000,00 РСД
1.1.2. ЕСПБ бод за предмете који се поново уписују на докторским студијама
3.900,00 РСД
1.2. Трошкови школарине за стране држављане
3.300,00 EUR
1.2.1. ЕСПБ бод за стране држављане
55,00 EUR
2. Трошкови пријаве на конкурс
8.800,00 РСД
3. Материјални трошкови уписа
12.500,00 РСД
4. Трошкови полагања испита
4.1. редовна пријава испита по предмету – након прве пријаве испита у школској години која се не наплаћује
3.000,00 РСД
4.2. трошкови полагања квалификационих испита
8.800,00 РСД
4.3. допунски испит којим је условљено вредновање студијског програма и академско признавање стране високошколске исправе
7.000,00 РСД
5. Трошкови овере семестра
5.1. Редовна овера семестра
2.000,00 РСД
5.2. Накнадна овера семестра
4.200,00 РСД
6. Уверење о положеним испитима
6.1. за активне студенте са ЕСПБ бодовима
1.200,00 РСД
6.2. за студенте који нису активни у текућој школској години
2.000,00 РСД
6.3. са додатком детаљног наставног плана и програма по предметима
3.000,00 РСД
7. Трошкови израде дипломе (4.000,00 динара уплаћује се на текући рачун Факултета за трошкове + 3.300,00 динара уплаћује се на рачун Универзитета у Новом Саду на текући рачун 840-631666-25, модел 97, позив на број 05101636534, а све по одлуци Универзитета у Новом Саду за израду дипломе).
4.000,00 РСД
8. Потврда о статусу студента (изузев за потребе регулисања војне обавезе, здравственог осигурања, за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рада)
1.200,00 РСД
9. Статус мировања
8.800,00 РСД
10. Поновно стицање статуса студента
8.800,00 РСД
11. Узимање докумената на реверс
1.500,00 РСД
12. Исписница
2.500,00 РСД
13. Остали захтеви и молбе студентској служби
600,00 РСД
14. Израда дупликата
14.1. индекса - по положеном испиту
350,00 РСД
14.2. уверења о дипломирању
2.000,00 РСД
14.3. дипломе (4.000,00 дин на рачун Факултета + 3.300,00 дин на рачун Универзитета - 840-631666-25)
4.000,00 РСД
Старије генерације студената
1. Висина годишње школарине за студенте држављане Републике Србије
1.1. за студенте којима је преостала одбрана дипломског рада
6.000,00 РСД
1.2. за студенте којима је преостао један испит и одбрана дипломског рада
12.000,00 РСД
1.3. за студенте којима су преостала два испита и одбрана дипломског рада
18.000,00 РСД
1.4. за студенте којима су преостала три испита и одбрана дипломског рада
24.000,00 РСД
1.5. за студенте којима су преостала четири испита и одбрана дипломског рада
30.000,00 РСД
1.6. за студенте којима су преостала пет испита и одбрана дипломског рада
36.000,00 РСД
1.7. за студенте којима је преостало шест и више испита и одбрана дипломског рада
42.000,00 РСД
1.8. за студенте који се уписују са правом стицања дипломе I степена
24.000,00 РСД
2. Трошкови полагања испита
2.1. Редовна пријава испита (по предмету) - након прве пријаве испита у школској години која се не наплаћује
900,00 РСД
2.2. Додатна уплата уз пријаву након три неуспела полагања
2.500,00 РСД
2.3. Додатна уплата за накнадно пријављивање испита до 2 дана пред истакнути термин испита
1.600,00 РСД
3. Трошкови овере семестра
3.1. Редовна овера семестра
2.000,00 РСД
3.2. Накнадна овера семестра
4.200,00 РСД
4. Уверење о положеним испитима
4.1. за активне студенте
800,00 РСД
4.2. за студенте који нису активни у текућој школској години
2.000,00 РСД
4.3. са додатком детаљног наставног плана и програма по предметима
3.000,00 РСД
5. Трошкови пријаве и одбране семинарског рада
1.800,00 РСД
6. Трошкови пријаве и одбране дипломског рада
3.500,00 РСД
7. Уверења о дипломирању вишег или високог образовања
2.000,00 РСД
8. Дипломе о стицању вишег или високог образовања
4.000,00 РСД
9. Материјални трошкови уписа
4.500,00 РСД
10. Потврда о статусу студента (изузев за потребе регулисања војне обавезе, здравственог осигурања, за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рада)
800,00 РСД
11. Узимање докумената на реверс
1.500,00 РСД
12. Исписница са факултета
2.500,00 РСД
13. Израда дупликата
13.1. индекса
4.500,00 РСД
13.2. уверења о дипломирању (вишег или високог образовања)
2.500,00 РСД
13.3. дипломе (вишег или високог образовања)
6.000,00 РСД
14. Остали захтеви и молбе правних лица (по студенту)
5.000,00 РСД
15. Партиципација у трошковима за организовање наставе на Одељењу у Новом Саду
18.000,00 РСД
16. Остали захтеви и молбе студентској служби
600,00 РСД
17. Потврда о изједначавању стечених права по ранијим законима са Законом о високом образовању
5.000,00 РСД
А. СТИЦАЊЕ АКАДЕМСКОГ НАЗИВА МАГИСТРА НАУКА
1. Пријава и полагање испита
2.500,00 РСД
2. Поступак оцене семинарског рада
4.300,00 РСД
3. Упис и обнова уписа апсолвентског статуса
16.000,00 РСД
4. Поновно стицање статуса студента и издавање Решења
8.000,00 РСД
5. Пријава и одбрана магистарске тезе
5.1. Пријава магистарске тезе (трошкови прихватања и оцене)
65.000,00 РСД
5.2. Одбрана магистарске тезе (трошкови одобравања, објављивања и одбране)
65.000,00 РСД
5.3. Пријава, оцена и одбрана магистарске тезе за стране држављане (у ЕВРА-има)
1900,00 EUR
5.4. Уверење о одбрањеној магистарској тези
2.500,00 РСД
5.5. Диплома о стицању академског назива магистра наука
5.000,00 РСД
5.6. Уверење о положеним испитима за признавање испита у иностранству са фондом часова
7.000,00 РСД
5.7. Уверење о положеним испитима за признавање испита у иностранству без фонда часова
7.000,00 РСД
5.8. Трошкови издавања уверења о положеним испитима за лица којима је престао статус студента
2.500,00 РСД
5.9. Дупликат уверења о одбрањеној магистарској тези
3.000,00 РСД
5.10. Дупликат дипломе о стицању академског назива магистра наука
6.000,00 РСД
6. Узимање докумената на реверс
1.000,00 РСД
7. Исписница
2.000,00 РСД
B. СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ НАЗИВА ДОКТОРА НАУКА
1. Пријава и оцена подобности докторске тезе кандидата
120.000,00 РСД
2. Пријава и оцена подобности докторске тезе кандидата - за стране држављане
2.250,00 EUR
3. Оцена докторске дисертације, извештај о оцени, објављивање и одбрана докторске дисертације
165.000,00 РСД
4. Оцена докторске дисертације, извештај о оцени, објављивање и одбрана докторске дисертације - за стране држављане
2.250,00 EUR
5. Уверење о одбрањеној докторској тези
4.000,00 РСД
6. Дупликат уверења о одбрањеној докторској тези
5.000,00 РСД
7. Уверење о одбрањеној докторској тези - за стране држављане
50,00 EUR
8. Дупликат уверења о одбрањеној докторској тези - за стране држављане
60,00 EUR
9. Трошкови израде дипломе (4.000,00 динара уплаћује се на текући рачун Факултета за трошкове + 4.500,00 динара уплаћује се на рачун Универзитета у Новом Саду на текући рачун 840-631666-25, модел 97, позив на број 05101636534, а све по одлуци Универзитета у Новом Саду за израду дипломе)
4.000,00 РСД
10. Узимање докумената на реверс
1.000,00 РСД
11. Исписница
2.000,00 РСД
12. Остали захтеви и молбе студентској служби
500,00 РСД
1. Висина годишње школарине
1.1. Висина годишње школарине
235.200,00 РСД
1.2. Цена ЕСПБ бода
4.000,00 РСД
2. Трошкови полагања испита
2.1. Редовна пријава испита (по предмету) – након прве пријаве испита у школској години која се не наплаћује
600,00 РСД
2.2. Додатна уплата за накнадно пријављивање испита до 2 дана пред истакнути термин испита
1.600,00 РСД
3. Уверење о положеним испитима
3.1. за активне полазнике
800,00 РСД
3.2. за полазнике који нису активни у текућој школској години
2.000,00 РСД
3.3. са додатком детаљног наставног плана и програма по предметима
3.000,00 РСД
4. Трошкови овере семестра
4.1. Редовна овера семестра
2.000,00 РСД
4.2. Накнадна овера семестра
4.200,00 РСД
4. Потврда о статусу полазника (изузев за потребе регулисања војне обавезе, здравственог осигурања, за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рада)
800,00 РСД
5. Остале потврде (нестандардне)
1.000,00 РСД
6. Узимање докумената на реверс)
1.500,00 РСД
7. Исписница
2.500,00 РСД
8. Израда дупликата
8.1. индекса - по положеном испиту
350,00 РСД
8.2. сертификата о завршеном кратком програму студија
2.000,00 РСД
9. Остали захтеви и молбе студентској служби
600,00 РСД
1. Висина накнаде за спровођење поступка
1.1. за стицање истраживачких и научних звања
42.500,00 РСД
Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик