Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење

Обавештење о терминима, начину уписа и потребној документацији за упис у школску 2020/2021. годину

Упис у школску годину студенти морају да обаве лично, или уз оверену пуномоћ упис може уместо студента да изврши лице на кога гласи пуномоћ.

I ТЕРМИНИ УПИСА

Упис у школску 2020/2021. годину ће се обавити у следећим терминима:

Молимо студенте да се придржавају термина за упис и овог упутства како бисмо упис обавили што ефикасније, без великих гужви и чекања на шалтеру. Приликом уписа молимо да се студенти придржавају свих тренутно важећих превентивних мера за заштиту од заразне болести COVID-19.

Напомена:

Избор предмета за наредну школску годину путем студентског веб сервиса ће бити могућ најкансије од 5. октобра 2020. године.


II ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
Студентима основних академских студија, као и студентима мастер академских студија (који поново уписују годину студија), за упис је потребно доставити следеће:

- индекс;
- ШВ образац и уговори о студирању – по 2 примерка (добијају се у Скриптарници Факулета);
- Доказ о уплати материјалних трошкова уписа:
- Доказ о уплати прве рате школарине (уплата по моделу 97 уз лични позив на број студента).
- Доказ о уплати прве рате партиципације за студенте који наставу слушају у Новом Саду (уплата по моделу 97 уз лични позив на број студента).

Све уплате је потребно извршити пре доласка на шалтер Студентске службе како би се могао извршити упис.

Студенти нове генерације мастер студената (генерација уписана школске 2020/2021. године) достављају документацију која је наведена у Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској 2020/2021. години.


III ПОСТУПАК УПИСА
Пре него што се изврши упис на шалтеру Студетнске службе, студенти су у обавези да путем студенског веб сервиса изврше избор предмета за наредну школску годину. Студенти којима је преостао само дипломски, односно, мастер рад до завршетка студија, као и остали студенти који желе да бране рад у школској 2020/2021. години, морају путем студентског веб сервиса да потврде избор истог и да након тога изврше упис. На студентском веб сервису са леве стране у менију изабрати „Бирање предмета“.

Да бисте изабрали предмете или променили изабране предмете, кликните на дугме Бирање предмета. Након тога се отвара форма у којој је потребно изабрати жељене предмете.

Избор предмета и упис је могућ само уколико су све оцене из полаганих испита унете у систем. Студент може да мења изабране предмете све док не изврши упис на шалтеру Студетнске службе, након чега промена изабраних предмета неће бити могућа. Приликом избора предмета студент мора да изабере онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова (осим у случају да му је до краја студија остало мање од 37 ЕСПБ бодова). Студент који није положио испит из обавезног предмета у текућој школској години, у наредној школској години уписује исти предмет. Стога, неположени обавезни предмети из претходних година студија су аутоматски означени као изабрани за наредну школску годину. Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти, или се определити за други изборни предет. Препорука је, када је то могуће, да се изаберу предмети у укупној вредности од 60 ЕСПБ бодова, што би представљало нормално оптерећење студента у току једне школске године.

Када је студент изабрао предмете за наредну школску годину, прикупља осталу потребну документацију за упис наведену у овом обавештењу и долази на шалтер Студентске службе како би извшио упис. Сам избор предмета уједно не значи да је студент извршио упис у школску годину. Упис је окончан тек када се на шалтеру Студентске службе окончају сви административни послови везани за упис.

Студенти који имају поновно стицање статуса студента, студенти који се уписују, или су претходно уписани преписом са другог факултета, бирање предмета ће морати да изврше директно на шалтеру Студентске службе. Постоји могућност да се јаве проблеми при избору предмета код студената који су извршили промену студијског програма или наставног плана. У том случају студенти треба да се јаве на шалтер Студентске службе како би референти отклонили евентуалне неправилности.

Пре избора предмета путем студентског веб сервиса потребно је упознати се са Правилима уписа-правилима студија за школску 2020/2021. годину која су објављена на сајту факултета. Студенти су у обавези да преко студентског веб сервиса провере да ли су им унете све оцене као и исправност свих осталих података који се налазе на њиховим сервисима и тек након тога започну процедуру избора предмета и упис. Све неправилности морају се пријавити Студентској служби како би их благовремено исправили.

У случају да се јаве проблеми приликом избора предмета на студенском веб сервису, обратити се Студентској служби са конкретним проблемом, на један од следећих начина:

за студенте који наставу слушају у Суботици:
stslsu@ef.uns.ac.rs

за студенте који наставу слушају у Новом Саду:
stslns@ef.uns.ac.rsIV ШКОЛАРИНА Школарина може да се плати у целости или у највише девет рата. Износ школарине утврдиће се на основу броја ЕСПБ бодова за предмете које студент бира у школској 2020/2021. години. Самофинансирајући студенти плаћају све изабране предмете сходно Трошковнику факултета, а буџетски студенти плаћају ЕСПБ бодове за предмете које преносе из претходне школске године, као и ЕСПБ бодове свих предмета преко 60 ЕСПБ бодова за годину студија за коју су остварили буџетски статус.


За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик