Почетна страница За будуће студенте Мастер Студије Обавештења Обавештење

Обавештење о упису студената на мастер студије генерација 2021/2022

Упис кандидата ће се вршити по следећем распореду:
27. октобар 2021. године – упис на факултету у Суботици за студенте који су рангирани на коначној ранг листи у Суботици, по следећем распореду:

 

Шалтер

Време

Студијски програм

Шалтер 1

9 часова

Пословна информатика, Лидерство и менаџмент људских ресурса

10 часова

Финансијски и банкарски менаџмент

11 часова

Дигитални маркетинг

12 часова

Мултиканална трговина, Агробизнис менаџмент

13 часова

Рачуноводство и ревизија, Међународна економија и бизнис

 

28. октобар 2021. годинеупис на Одељењу факултета у Новом Саду за студенте који су рангирани на коначној ранг листи у Новом Саду, по следећем распореду:

 

Шалтер

Време

Студијски програм

Шалтер 1

9 часова

Финансијски и банкарски менаџмент (студенти рангирани од р.бр. 1 до 8)

10 часова

Финансијски и банкарски менаџмент (студенти рангирани од р.бр. 9 до 18)

11 часова

Финансијски и банкарски менаџмент (студенти рангирани од р.бр. 19 до 26)

12 часова

Лидерство и менаџмент људских ресурса (студенти рангирани од р.бр. 1 до 8)

13 часова

Лидерство и менаџмент људских ресурса (студенти рангирани од р.бр. 9 до 17)

Шалтер 2

9 часова

Дигитални маркетинг (студенти рангирани од р.бр. 1 до 8)

10 часова

Дигитални маркетинг (студенти рангирани од р.бр. 9 до 18)

11 часова

Дигитални маркетинг (студенти рангирани од р.бр. 19 до 25)

12 часова

Пословна информатика

13 часова

Агробизнис менаџмент

Шалтер 4

9 часова

Рачуноводство и ревизија (студенти рангирани од р.бр. 1 до 10)

10 часова

Рачуноводство и ревизија (студенти рангирани од р.бр. 11 до 21)

11 часова

Међународна економија и бизнис

12 часова

Мултиканална трговина


Студенти се уписују на локацији на којој су рангирани на основу Коначне ранг листе.

Студенти који не изврше упис до 28. октобра 2021. године до 15:00 часова, НЕЋЕ моћи бити уписани у школску 2021/2022. годину, а њихово место заузеће први следећи кандидати на основу Коначне ранг листе, одређеног студијског програма на одређеној локацији.

Упис се врши лично, или уз оверену пуномоћ упис може да изврши и друго лице на које гласи наведена пуномоћ.

Студенти који желе да се упишу као студенти уз рад, потребно је да приложе Молбу и Уговор о раду којим је заснован радни однос са послодавцем (оригинал на увид и неоверена фотокопија која остаје на Факултету). Молба се таксира у износу од 500,00 динара на жиро-рачун Факултета.

Ношење маски у згради факултета је обавезно, држање прописане физичке дистанце, као и придржавање свих важећих епидемиолошких превентивних мера. Моле се студенти да се придржавају распореда уписа и да не улазе у зграду факултета пре одређеног термина за упис како се не би стварале непотребне гужве.

За упис је потребно:
- 2 фотографије (димензије слике 3,5 cm X 4,5 cm);
- 2 ШВ образца (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

упутство за попуњавање шв обрасца

- 2 уговора о студирању (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);
- индекс (добија се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа)

упутство за попуњавање индекса

- обрасци за упис - смерски листић за студијски програм који се уписује (2 примерка - добијају се у просторијама Скриптарнице факултета);
- оригинална документа (или оверене фотокопије у оправданом случају) из тачке 5. Конкурса за упис студента на мастер академске студије;
- уплата материјалних трошкова уписа 6.200,00 динара на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницом на којој је већ извршена уплата за материјалне трошкове уписа (пример уплатнице дат је у наставку обавештења).

- уплата прве рате школарине и партиципације за студенте који наставу похађају на Одељењу Факултета у Новом Саду на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницама на којојима је већ извршена уплата за прву рату (пример уплатница за школарину и партиципацију дат је у наставку обавештења).

Процедура за упис:

Корак 1:
У скриптарници факултета студент прилаже уплатницу за материјалне трошкове уписа у износу од 6200,00 динара (без позива на број), на основу чега добија потребне образце за упис као и празан индекс;

Корак 2:
Након попуњавања наведених образаца и индекса, студент одлази на шалтер Студентске службе, који је одређен на основу распореда уписа, где предаје документацију за упис.

Важно:
Све уплате (за материјалне трошкове уписа, школарину и партиципацију) потребно је извршити пре него што студент дође на факултет да изврши упис, јер на факултету неће бити могуће извршити ове уплате. Изглед уплатнице дат је у наставку обавештења.

Скреће се пажња студентима који су основне академске студије завршили на Економском факултету у Суботици да уплате не врше на позив на број са основних студија!

Након уписа на мастер студије студенти ће добити нови број индекса и нови позив на број који ће важити током мастер студија. Такође, приступ еСтуденту ће бити са новим бројем индекса.

Износ школарине:
- 102.000,00 динара за самофинансирајуће студенте

- за студенте стране држављане 1.900,00 евра (у динарској противредности на дан уплате, односно уписа)

Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа потребно је приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине и партиципације.

Износ прве рате школарине, у зависности од модела плаћања за који сте се одлучили, дат је у табели 1:
Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа

Напомена: Код модела плаћања на 9 рата, износ последње (девете) рате износи 14.000,00 динара, а првих 8 рата износе по 11.000,00 динара.

Износ партиципације за све студенте који ће наставу похађати на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 20.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 7.000,00 динара, друга до почетка овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.


Изглед уплатнице за уплату материјланих трошкова уписа:

Напомена: уплатницу на исти начин попуњавају студенти који се уписују у Суботици и на Одељењу факултета у Новом Саду.


Изглед уплатнице за уплату школарине:

Напомена: уплатницу на исти начин попуњавају студенти који се уписују у Суботици и на Одељењу факултета у Новом Саду.


Изглед уплатнице за уплату партиципације:

Напомена: Уплатницу за партиципацију попуњавају само студенти који се уписују и наставу слушају на Одељењу факултета у Новом Саду.

У случају да су вам потребне додатне информације пре уписа можете позвати један од следећих бројева телефона: 024-628-090, 024/628-124, 021/485-2919 (радни дан од 14:00-15:00 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rsЗа информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик