Почетна страница За будуће студенте Мастер Студије Обавештења Обавештење

Обавештење о упису студената на мастер студије генерација 2023/2024-други рок

Упис кандидата ће се вршити 8. новембра 2023. године од 10.00-14.00 часова, на шалтерима Студентске службе.

Студенти се уписују на локацији на којој су рангирани на основу Коначне ранг листе.

Студенти који не изврше упис до 8. новембра 2023. године до 14:00 часова губе право на упис.

Упис се врши лично, или уз оверену пуномоћ упис може да изврши и друго лице на које гласи наведена пуномоћ.

Студенти који желе да се упишу као студенти уз рад, потребно је да приложе Молбу и Уговор о раду којим је заснован радни однос са послодавцем (оригинал на увид и неоверена фотокопија која остаје на Факултету). Молба се таксира у износу од 600,00 динара на жиро-рачун Факултета.

За упис је потребно:

- 2 фотографије (димензије слике 3,5 cm X 4,5 cm) - фотографију у индексу не треба лепити нити прелепљивати заштитном фолијом – то чине референти Студентске службе при упису. Фотографија треба да буде горе наведених димензија, у колору, у облику какав је прописан за израду фотографија за личне документе (лична карта или пасош), у белој или светлој једнобојној подлози, слика главе и врата а не торзо или фигура. Слика лица директно, не са бока, без сунчаних наочара, шешира,... Не користити матурске фотографије;


- 2 ШВ образца (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);


(кликнути за увећање)

- 2 уговора о студирању (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

- индекс (добија се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа)


(кликнути за увећање)

- обрасци за упис - смерски листић за студијски програм који се уписује (2 примерка - добијају се у просторијама Скриптарнице факултета);

- формулар Обавештења о забрани сексуалног узнемиравања, о правима, дужностима и одговорностима студената и запослених у вези са поштовањем забране и о органима за спречавање сексуалног узнемиравања (2 примерка - добијају се у просторијама Скриптарнице факултета);

- оригинална документа (или оверене фотокопије у оправданом случају) из тачке 5. Конкурса за упис студента на мастер академске студије;

- уплата материјалних трошкова уписа 7.200,00 динара на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницом на којој је већ извршена уплата за материјалне трошкове уписа (пример уплатнице дат је у наставку обавештења).

- уплата прве рате школарине и партиципације за студенте који наставу похађају на Одељењу Факултета у Новом Саду на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницама на којојима је већ извршена уплата за прву рату (пример уплатница за школарину и партиципацију дат је у наставку обавештења).

Процедура за упис:

Корак 1:
У скриптарници факултета студент прилаже на увид уплатницу за материјалне трошкове уписа у износу од 7200,00 динара (без позива на број), на основу чега добија потребне образце за упис као и празан индекс;

Корак 2:
Након попуњавања наведених образаца и индекса, студент одлази на шалтер Студентске службе, који је одређен на основу распореда уписа, где предаје документацију за упис.

Важно:
Све уплате (за материјалне трошкове уписа, школарину и партиципацију) потребно је извршити пре него што студент дође на факултет да изврши упис, јер на факултету неће бити могуће извршити ове уплате. Изглед уплатнице дат је у наставку обавештења.

Скреће се пажња студентима који су основне академске студије завршили на Економском факултету у Суботици да уплате не врше на позив на број са основних студија!

Након уписа на мастер студије студенти ће добити нови број индекса и нови позив на број који ће важити током мастер студија. Такође, приступ еСтуденту ће бити са новим бројем индекса.

Износ школарине:
- 114.000,00 динара за самофинансирајуће студенте
- за студенте стране држављане 2.100,00 евра (у динарској противредности на дан уплате, односно уписа)

Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа потребно је приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине и партиципације.

Износ прве рате школарине, у зависности од модела плаћања за који сте се одлучили, дат је у табели 1:


Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа


Напомена: Код модела плаћања на 9 рата, износ последње (девете) рате износи 12.400,00 динара, а првих 8 рата износе по 12.700,00 динара.

Износ партиципације за све студенте који ће наставу похађати на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 24.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 8.000,00 динара, друга до почетка овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.
Изглед уплатнице за уплату материјалних трошкова уписа:

Напомена: уплатницу на исти начин попуњавају студенти који се уписују у Суботици и на Одељењу факултета у Новом Саду.

Изглед уплатнице за уплату школарине:

Напомена: уплатницу на исти начин попуњавају студенти који се уписују у Суботици и на Одељењу факултета у Новом Саду.

Изглед уплатнице за уплату партиципације:

Напомена: Уплатницу за партиципацију попуњавају само студенти који се уписују и наставу слушају на Одељењу факултета у Новом Саду.

У случају да су вам потребне додатне информације пре уписа можете позвати један од следећих бројева телефона: 024-628-090, 024/628-124, 021/485-2919 (радни дан од 14:00-15:00 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs

За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик