Почетна страница За будуће студенте Обавештења Обавештење

"Online" prijava na konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine - Odeljenje fakulteta u Bujanovcu

– UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ZA UPIS –

Adresa sajta za Onlineprijavu za kandidate koji konkurišu na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu je: https://upis2020.ef.uns.ac.rs/candidate-application/#/prijava

Kandidati koji uspešno izvrše online prijavu ne dolaze na fakultet da predaju dokumenta. Prijavu nije moguće uraditi i online i ličnom predajom dokumenata, nego samo na jedan od dva navedena načina.

Početna stranica sajta za prijavu za upis i podnošenje dokumentacije prikazana je na slici 1. Početna stranica sadrži formu za registraciju kandidata kao i formu za prijavu kandidata koji su izvršili pomenutu registraciju.

Slika 1- Početna stranica sajta za prijavu

– 1. REGISTRACIJA KANDIDATA -

Prvi korak u podnošenju prijave jeste registracija kandidata kroz formu “Registracija” koja je dostupna na početnoj stranici sajta za prijavu. Kako bi izvršio registraciju, kandidat mora imati aktivnu e-mail adresu. Pored e-mail adrese, koju je potrebno uneti i potvrditi, prilikom registracije potrebno je uneti i potvrditi lozinku. Lozinku kandidati samostalno biraju i ona mora sadržati minimalno 6 karaktera, od kojih je najmanje jedno slovo i najmanje jedan broj. E-mail adresu i lozinku koji su uneti prilikom registracije potrebno je zapamtiti radi kasnije prijave. Jedan kandidat može imati samo jedan nalog, odnosno za podnošenje prijave jednog kandidata dozvoljeno je koristiti samo jednu e-mail adresu. Jednu e-mail adresu može koristiti samo jedan kandidat, odnosno 2 ili više kandidata ne mogu podneti prijavu korišćenjem iste e-mail adrese.

Nakon unosa e-mail adrese i validne lozinke, potrebno je pročitati i prihvatiti Uslove korišćenja i kliknuti na dugme “Registruj se”. Ukoliko je uspešno podnet zahtev za registraciju, kandidat će dobiti poruku kao na Slici 2.

Slika 2 - Uspešno podnet zahtev za registraciju

Nakon uspešno podnetog zahteva za registraciju, kandidatu će na e-mail adresu stići e-mail u kome se nalazi link za potvrdu registracije. Link za potvrdu registracije je vremenski ograničen na 15 minuta. Ukoliko kandidat ne izvrši potvrdu registracije u roku od 15 minuta, potrebno je da zatraži ponovno slanje registracionog linka klikom na dugme “Nije vam stigao registracioni mail” i tamo unosom i potvrdom email adrese koju je uneo prilikom registracije inicira ponovno slanje registracionog email-a, kao na slici 3.

Slika 3: Izgled ekrana nakon uspešne potvrde registracije

Ukoliko kandidatu ne stigne e-mail sa aktivacionim linkom, potrebno je da proveri sve foldere svoje elektronske pošte i tek onda zatraži ponovno slanje registracionog linka klikom na dugme “Ponovo pošalji registracioni mail”.

Nakon što kandidatu stigne e-mail u kome se nalazi link za potvrdu registracije, potrebno je otvoriti e-mail i kliknuti na link koji se u njemu nalazi. U slučaju uspešne potvrda registracije, kandidatu će se pojaviti izgled ekrana kao na slici 4.

Slika 4: Izgled ekrana nakon uspešne potvrde registracije– 2. PRIJAVA REGISTROVANOG KANDIDATA NA SAJT ZA PRIJAVU-

Nakon uspešno obavljene registracije, kandidat može da izvrši prijavu na sajt za prijavu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/21. Za prijavu kandidat koristi e-mail i lozinku koje je uneo prilikom procesa registracije. Prijava se obavlja iz forme “Prijava”, koja se nalazi na početnoj stranici sajta za upis, Slika 5. U slučaju da je kandidat zaboravio lozinku, dostupan je link “Zaboravljena lozinka”, koji je namenjen za inicijalizaciju procesa promene lozinke.

Slika 5: Stranica za prijavu kandidata koji su izvršili registraciju

Nakon što unese e-mail i lozinku i klikne na dugme potvrda, kandidat će izvršiti prijavu na sistem. Prijavu na sistem kandidat mora izvršiti kako bi započeo proces prijave na konkurs, ali i kako bi, nakon podnošenja prijave, pratio status svoje prijave.


– 3. PODNOŠENJE PRIJAVE KANDIDATA ZA UPIS -

Da bi započeo proces prijave i predaje dokumentacije za konkurs, kandidat mora završiti proces registracije i izvršiti prijavu na sajt. Nakon prijave na sajt, kandidat će dobiti izgled ekrana kao na slici 6. Proces podnošenja prijave se sastoji iz ukupno 4 koraka (Osnovni podaci kandidata, Podaci za konkurs, Dokumenta i Provera podataka). Kandidat je u obavezi da matične podatke popunjava uz pravilnu upotrebu svih karaktera srpske azbuke (Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž).

Slika 6: Osnovni podaci kandidata


– 3.a - PRVI KORAK – OSNOVNI PODACI KANDIDATA -

U prvom koraku kandidati unose svoje osnovne podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG ili broj pasoša (ukoliko kandidat ne poseduje JMBG), pol, državljanstvo i broj telefona. Broj telefona može biti korišćen u svim daljim fazama kao sredstvo komunikacije između studentske službe i kandidata.

Sva polja u osnovnim podacima kandidata su obavezna za unos. Nakon što kandidat popuni sva polja, potrebno je da klikne na dugme “Potvrdi”, čime prelazi na sledeći korak


– 3.b – DRUGI KORAK – PODACI ZA KONKURS -
U drugom koraku kandidat unosi podatke za konkurs. Izgled stranice sajta za prijave prikazan je na slici 7.

Slika 7: Podaci za konkurs

U ovom koraku kandidat treba da odgovori na sledeća pitanja:

Sva polja u podacima za konkurs su obavezna za unos. Nakon što kandidat popuni sva polja, potrebno je da klikne na dugme “Potvrdi”, čime prelazi na sledeći korak.


– 3.c – TREĆI KORAK – UPLOAD SKENIRANE DOKUMENTACIJE -

U ovom koraku kandidat obavlja upload potrebne dokumentacije u skladu sa konkursom. Izgled ekrana za upload skenirane dokumentacije prikazan je na Slici 8.

Slika 8 - Upload skenirane dokumentacije

Neophodno je da, pre početka procesa podnošenja prijave, kandidati pripreme svu potrebnu dokumentaciju u elektronskom formatu, i to:
Kandidat će ovde uploadovati fotografiju uplatnice (ili uplatnica) kojom dokazuje da je izvršio uplatu troškova polaganja prijemnog ispita.– 3.d – ČETVRTI KORAK – PROVERA I POTVRDA PODATAKA -

U poslednjem koraku podnošenja prijave, kandidat treba da izvršti verifikaciju unetih podataka i uploadovanih dokumenata. Ekran četvrtog koraka izgleda kao na slici 9.

Slika 9 - Provera i potvrda podataka

Ukoliko uoči grešku u unetim podacima ili uploadovanim dokumentima, kandidat ima mogućnost da se vrati na odgovarajući korak i izmeni unete podatke i uploadovane dokumente.

Nakon što kandidat proveri sve unete podatke i uploadovane dokumente, potrebno je da klikne na dugme “Podnesi prijavu” i pročita i potvrdi sve izjave koje su mu tada prikazane, kao na slici 10.

Slika 10 – Prihvatanje izjava

Ukoliko je prijava uspešno podneta, kandidat će dobiti poruku kao na slici 11.

Slika 11 - Uspešno podnošenje prijave

Nakon uspešnog podnošenja prijave, prijava dobija status “U obradi”. Ovo znači da je prijava dospela kod odgovarajućeg referenta na studentskoj službi, koji će izvršiti obradu prijave. Obrada prijave podrazumeva kontrolu svih unetih podataka i uploadovanih dokumenata. U slučaju da referent studentske službe uoči određeni nedostatak u dokumentaciji, prijava će preći u status “Zahteva se dopuna prijave”. Kandidat će biti obavešten o uočenom nedostatku i imaće mogućnost da, u terminu koji je predviđen konkursom, putem sajta za prijavu izvrši dopunu dokumentacije.

U slučaju da je podneta dokumentacija potpuna, podneta prijava prelazi u status “Prihvaćena”. Kandidat će biti obavešten o prihvatanju prijave. Kandidati čije su prijave prihvaćene će dobiti i dokument o prihvatanju prijave u kome se nalazi i personalni KANDIDATSKI BROJ. Kandidati su u obavezi da ovaj dokument odštampaju i ponesu ga na polaganje prijemnog ispita.

Sva pitanja u vezi online prijave na konkurs možete da uputite na sledeću e-mejl adresu:
emina@ef.uns.ac.rs ili putem broja telefona 024/628-127.За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик