Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Обавештења Обавештење

Пријемни испит 2022 - Информације о упису и распоред уписа - Суботица и Нови Сад

Упис у прву годину основних академских студија у другом конкурсном року ће се обавити у уторак, 13. септембра 2022. године, од 10-14 часова, на факултету у Суботици (за студенте који су на ранг листи у Суботици), на Одељењу факултета у Новом Саду (за студенте који су на ранг листи у Новом Саду), као и на Одељењу факултета у Бујановцу (за студенте који су на ранг листи у Бујановцу) по КОНАЧНОЈ ранг листи.

НАПОМЕНЕ:
- СТУДЕНТИ СЕ МОРАЈУ ПРИДРЖАВАТИ ДЕФИНИСАНОГ РАСПОРЕДА УПИСА. КАНДИДАТИ КОЈИ НЕ ИЗВРШЕ УПИС ЗАКЉУЧНО СА ПОСЛЕДЊИМ ДАНОМ УПИСА (13.9.2022. ГОДИНЕ), СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД УПИСА И УМЕСТО ЊИХ ЋЕ СЕ УПИСАТИ ПРВИ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ИСТОЈ РАНГ ЛИСТИ. НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ!


- Кандидати се уписују лично, а уколико су спречени, упис може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

- Кандидати се обавезно уписују на оној локацији на којој су рангирани!

- Приликом боравка на факултету кандидати су у обавези да се придржавају епидемиолошких мера које буду на снази у данима уписа. Тренутно је:


Приликом уписа, треба поднети следећа документа:
1. Оригинална документа из тачке 5. Конкурса за упис студената  (сведочанства и диплома о положеном завршном, односно матурском испиту, као и оригинални извод из матичне књиге рођених за кандидате који долазе из Републике Српске). Уколико су оригинални документи предати приликом конкурисања не треба их поново достављати.
Препорука: у случају да ће вам бити потребне фотокопије средњошколских докумената, пре него што на факултету предате оригинална средњошколска документа, ископирајте, оверите и оставите примерак средњошколске документације код себе, за ваше личне потребе.
2. Доказ о извршеној уплати материјалних трошкова уписа за све студенте (буџетске и самофинансирајуће) 6.200,00 динара, број рачуна 840-5334760-72 (без позива на број) – изглед уплатнице приказан при дну обавештења.
3. Два Обрасца ШВ-20, Индекс, Уговор о студирању и формулар са додатним подацима – ови документи добијају се на Факултету у Скриптарници Факултета, уз приказ уплатнице за материјале трошкове уписа изглед уплатнице приказан при дну обавештења.

Појашњење за попуњавање индекса

Појашњење за попуњавање обрасца ШВ-20

1. Две фотографије (4,5 cm висина x 3,5 cm ширина) – фотографију у индексу не треба лепити нити прелепљивати заштитном фолијом – то чине референти Студентске службе при упису. Фотографија треба да буде горе наведених димензија, у колору, у облику какав је прописан за израду фотографија за личне документе (лична карта или пасош), у белој или светлој једнобојној подлози, слика главе и врата а не торзо или фигура. Слика лица директно, не са бока, без сунчаних наочара, шешира,... Не користити матурске фотографије.
2. Страни студенти су дужни доставити доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и доказ да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
3. Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте и партиципације за студенте који похађају наставу на Одељењу Факултета у Новом Саду - изглед уплатнице приказан при дну обавештења
 
Процедура за упис:

Корак 1:
У тачно заказано време студент улази у зграду Факултета и прво одлази до Скриптарнице факултета где прилаже уплатницу за материјалне трошкове уписа у износу од 6.200,00 динара (без позива на број), на основу чега добија потребне обрасце за упис као и празан индекс.

Корак 2:
Студент попуњава индекс и осталe обрасцe за упис.

Корак 3:
Документа за упис студент предаје на шалтеру Студентске службе, чиме се упис завршава.

Важно:
Све уплате (за материјалне трошкове уписа, школарину и партиципацију) потребно је извршити пре него што студент дође на факултет да изврши упис, јер на факултету неће бити могуће извршити ове уплате. Изглед уплатнице дат је у наставку обавештења.


Износ школарине:
- 96.000,00 динара за самофинансирајуће студенте
- за студенте стране држављане 1.900 евра

Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа потребно је приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине и партиципације.

Износ прве рате школарине, у зависности од модела плаћања за који сте се одлучили, дат је у табели 1:

Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа

Уговор
Држављани Р. Србије
Страни држављани
2. рате
48.000,00 динара
-
3. рате
32.000,00 динара
700 евра
6. рата
16.000,00 динара
-
9. рата
11.000,00 динара
-


Напомена: Код модела плаћања на 9 рата, износ последње (девете) рате износи 8.000,00 динара, а првих 8 рата изосе по 11.000,00 динара.

Износ партиципације за све студенте који ће наставу похађати на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 20.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 7.000,00 динара, друга до почетка овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.


Изглед уплатнице за уплату материјалних трошкова уписа:

Напомена: уплатницу на исти начин попуњавају студенти који се уписују у Суботици и на Одељењу факултета у Новом Саду.Изглед уплатнице за уплату школарине:

Напомена: уплатницу на исти начин попуњавају студенти који се уписују у Суботици и на Одељењу факултета у Новом Саду.Изглед уплатнице за уплату партиципације:

Напомена: Уплатницу за партиципацију попуњавају само студенти који се уписују на Одељењу факултета у Новом Саду.


У случају да су вам потребне додатне информације пре уписа можете позвати један од следећих бројева телефона: 024-628-090, 024/628-086, 021/485-2919 (радни дан од 8-15 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs

За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик