Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Обавештења Обавештење

Пријемни испит 2024 - Информације о упису и распоред уписа - Суботица и Нови Сад

Упис у прву годину основних академских студија ће се обавити на факултету у Суботици (за студенте који су на ранг листи у Суботици), и на Одељењу факултета у Новом Саду (за студенте који су на ранг листи у Новом Саду), по КОНАЧНОЈ ранг листи која ће бити објављена у уторак, 9. јула 2024. године, и следећем распореду:


Распоред уписа за Суботицу:

Датум и време

Студијски програм

10.07.2024.

10.07.2024.
8.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 1-20)

10.07.2024.
9.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 21-40)

10.07.2024.
10.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 41-60)

10.07.2024.
11.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 61-80)

10.07.2024.
12.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 81-100)

10.07.2024.
13.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 101-120)

10.07.2024.
14.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 121-140)

10.07.2024.
14.30 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 141-149)

11.07.2024.

11.07.2024.
10.00 часова

Пословна информатика (кандидати на ранг листи од редног броја 1-26)


Распоред уписа за Нови Сад:

Датум и време

Студијски програм

10.07.2024.

10.07.2024.
8.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 1-30)

10.07.2024.
9.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 31-60)

10.07.2024.
10.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 61-90)

10.07.2024.
11.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 91-120)

10.07.2024.
12.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 121-150)

10.07.2024.
13.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 151-180)

10.07.2024.
14.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 181-200)
+ упис кандидата по афирмативној мeри

11.07.2024.

11.07.2024.
8.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 201-230)

11.07.2024.
9.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 231-260)

11.07.2024.
10.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 261-290)

11.07.2024.
11.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 291-320)

11.07.2024.
12.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 321-350)

11.07.2024.
13.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 351-380)

11.07.2024.
14.00 часова

Економија (кандидати на ранг листи од редног броја 381-414)

12.07.2024.

12.07.2024.
9.00 часова

Пословна информатика (кандидати на р.листи од редног броја 1-31)

12.07.2024.
10.00 часова

Пословна информатика (кандидати на р.листи од редног броја 32-55)

НАПОМЕНЕ:
- СТУДЕНТИ СЕ МОРАЈУ ПРИДРЖАВАТИ ДЕФИНИСАНОГ РАСПОРЕДА УПИСА. КАНДИДАТИ КОЈИ НЕ ИЗВРШЕ УПИС ЗАКЉУЧНО СА ПОСЛЕДЊИМ ДАНОМ УПИСА (12.7.2024. ГОДИНЕ), СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД УПИСА И УМЕСТО ЊИХ ЋЕ СЕ УПИСАТИ ПРВИ СЛЕДЕЋИ УПИСАНИ КАНДИДАТ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ИСТОЈ РАНГ ЛИСТИ. НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ!

ПОПУЊАВАЊЕ УПРАЖЊЕНИХ МЕСТА

Попуњавање упражњених буџетских места врши се након завршеног уписа свих кандидата.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Факултет ће позвати првог следећег уписаног кандидата по редоследу на коначној ранг-листи, одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања, како би попунио упражњено место. Попуњавање упражњених места можете да очекујете да ће се извршити у петак, 12. јула 2024. године после 12.00 часова. Студенти ће бити позвани да дођу у Студентску службу, како би се кориговали подаци о статусу финансирања и регулисала документација у вези са евентуалним повратом уплаћене школарине.

- Кандидати се уписују лично, а уколико су спречени, упис може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

- Кандидати се обавезно уписују на оној локацији на којој су рангирани!

ПРИЛИКОМ УПИСА, ТРЕБА ПОДНЕТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. Оригинална документа из тачке 5. Конкурса за упис студената (сведочанства и диплома о положеном завршном, односно матурском испиту, као и оригинални извод из матичне књиге рођених за кандидате који долазе из Републике Српске).. Уколико су оригинални документи предати приликом конкурисања не треба их поново достављати.
  Препорука: у случају да ће вам бити потребне фотокопије средњошколских докумената, пре него што на факултету предате оригинална средњошколска документа, ископирајте, оверите и оставите примерак средњошколске документације код себе, за ваше личне потребе.

 2. Доказ о извршеној уплати материјалних трошкова уписа за све студенте (буџетске и самофинансирајуће) 7.200,00 динара, број рачуна 840-5334760-72 (без позива на број) – изглед уплатнице приказан при дну обавештења.

 3. Два Обрасца ШВ-20, Индекс, Два уговора о студирању и формулар са додатним подацима – ови документи добијају се на Факултету у Скриптарници Факултета, уз приказ уплатнице за материјале трошкове уписа изглед уплатнице приказан при дну обавештења.

  Појашњење за попуњавање индекса

  Појашњење за попуњавање обрасца ШВ-20

 4. Две фотографије (4,5 cm висина x 3,5 cm ширина) – фотографију у индексу не треба лепити нити прелепљивати заштитном фолијом – то чине референти Студентске службе при упису. Фотографија треба да буде горе наведених димензија, у колору, у облику какав је прописан за израду фотографија за личне документе (лична карта или пасош), у белој или светлој једнобојној подлози, слика главе и врата а не торзо или фигура. Слика лица директно, не са бока, без сунчаних наочара, шешира,... Не користити матурске фотографије.

 5. Страни студенти су дужни доставити доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и доказ да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

 6. Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте и партиципације за студенте који похађају наставу на Одељењу Факултета у Новом Саду - изглед уплатнице приказан при дну обавештења.

Процедура за упис

Корак 1:
У тачно заказано време студент улази у зграду Факултета и прво одлази до Скриптарнице факултета где прилаже уплатницу за материјалне трошкове уписа у износу од 7.200,00 динара (без позива на број), на основу чега добија потребне обрасце за упис као и празан индекс.

Корак 2:
Студент одлази у просторију одређену за попуњавање докумената (у Суботици А3, у Новом Саду С1), где попуњава индекс и осталe обрасцe за упис.

Корак 3:
Документа за упис студент предаје на шалтеру Студентске службе, чиме се упис завршава.

Важно:
Све уплате (за материјалне трошкове уписа, школарину и партиципацију) потребно је извршити пре него што студент дође на факултет да изврши упис, јер на факултету неће бити могуће извршити ове уплате. Изглед уплатнице дат је у наставку обавештења.Износ школарине

- 108.000,00 динара за самофинансирајуће студенте
- 2.100 евра за студенте стране држављане

Напомена: Школарина за самофинансирајуће студенте се може уплатити у целости, на 2, 3, 6 или 9 рата. Приликом уписа потребно је приложити доказ о уплати једне (прве) рате школарине и партиципације.

Износ прве рате школарине, у зависности од модела плаћања за који сте се одлучили, дат је у табели 1:

Табела 1: Износ прве рате школарине који је потребно уплатити приликом уписа

Рате

Држављани Р. Србије

Страни држављани

2. рате

54.000,00 динара

-

3. рате

36.000,00 динара

700 евра

6. рата

18.000,00 динара

-

9. рата

12.000,00 динара

-


Износ партиципације за све студенте који ће наставу похађати на Одељењу факултета у Новом Саду (буџетски и самофинансирајући) износи 24.000,00 динара, и могуће га је уплатити у целости при упису или у 3 рате. Прва рата се плаћа приликом уписа и износи 8.000,00 динара, друга до почетка овере зимског семестра, а трећа до почетка овере летњег семестра.

Оквирни преглед доспећа рата за школарину

Плаћање на 9 рата:

Рата

Датум рате

1.      рата

10.07.2024.

2.      рата

15.10.2024.

3.      рата

15.11.2024.

4.      рата

15.01.2025.

5.      рата

15.02.2025.

6.      рата

15.03.2025.

7.      рата

15.04.2025.

8.      рата

16.05.2025.

9.      рата

15.06.2025.

Плаћање на 6 рата:

Рата

Датум рате

1.      рата

10.07.2024.

2.      рата

15.11.2024.

3.      рата

15.01.2025.

4.      рата

15.03.2025.

5.      рата

15.04.2025.

6.      рата

15.06.2025.

Плаћање на 3 рате

Рата

Датум рате

1.      рата

10.07.2024.

2.      рата

15.01.2025.

3.      рата

15.06.2025.

Плаћање на 2 рате

Рата

Датум рате

1.      рата

10.07.2024.

2.      рата

15.02.2025.

Напомена: Тачни датуми ће бити видљиви на еСтудент апликацији.

 

Изглед уплатнице за уплату материјалних трошкова уписа:


Напомена: уплатницу на исти начин попуњавају студенти који се уписују у Суботици и на Одељењу факултета у Новом Саду.Изглед уплатнице за уплату школарине:


Напомена: уплатницу на исти начин попуњавају студенти који се уписују у Суботици и на Одељењу факултета у Новом Саду.


Изглед уплатнице за уплату партиципације:


Напомена: Уплатницу за партиципацију попуњавају само студенти који се уписују на Одељењу факултета у Новом Саду.


У случају да су вам потребне додатне информације пре уписа можете позвати један од следећих бројева телефона: 024-628-090, 024/628-086, 024/628-124, 021/485-2919 (радни дан од 8-15 часова), или путем електронске поште: stslsu@ef.uns.ac.rs

За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик