efsu

Home    |   O Fakultetu    |   Nastava   |   Ispiti    |   Obave箃enja

Va筧 pozicija:     Home

Webmail
Studenti
Nastavnici
Zvani鑞a Facebook stranica Ekonomskog fakulteta u Subotici
Facebook
Studentski web servis
Studentski web servis
Pretraga baze podataka biblioteke
Biblioteka (pretraga)
English

 

English
Kontakti Kontakti
Kako do nas? Kako do nas?
Mapa sajta Mapa sajta

Dobro do筶i!

Pozdravljamo Vas na sajtu Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Web sajt Fakulteta strukturiran je na na鑙n koji Vam obezbe饀je jednostavan i brz pristup tra緀nim informacijama. U okviru sekcije O Fakultetu nalaze se informacije koje se odnose na nau鑞o-istra緄va鑛u, obrazovnu i izdava鑛u delatnost. Studentima Fakulteta namenjene su sekcije Nastava sa detaljnim rasporedom nastavnih aktivnosti na svim usmerenjima osnovnih i diplomskih akademskih studija u Subotici i Novom Sadu, kao i segment Ispiti. Aktuelne informacije vezane za akademske predmete, kao i informacije iz studentske slu綽e i dekanata mo緀te prona鎖 na stranici Obave箃enja.

 

 

SM 2016

 

SM2016

XXI Internacionalni nau鑞i skup SM 2016

21st International Scientific Conference SM 2016

    Srpski English

 

 

 

 

 

 

 

Logistika sistema u ekonomiji

Logo

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu i Fakultet za logistiku iz Celja, Univerziteta u Mariboru, Slovenija zajedni鑛i organizuju Master studijski program Logistika sistema u ekonomiji.

iYes takmi鑕nje

 

iYes

Innovation Youth Entrepreneurs Subotica - Takmi鑕nje za inovativne, mlade preduzetnike iz okoline Subotice

    Poziv za u鑕规e

    Prijavni list

    Prezentacija takmi鑕nja

 

 

 

 

Me饀narodni sertifikati

 

 

 ECL  ECDL LCCI