efsu

Home    |   O Fakultetu    |   Nastava   |   Ispiti    |   Obave箃enja

Va筧 pozicija:     Home

Webmail
Studenti
Nastavnici
Zvani鑞a Facebook stranica Ekonomskog fakulteta u Subotici
Facebook
Studentski web servis
Studentski web servis
Pretraga baze podataka biblioteke
Biblioteka (pretraga)
English

 

English
Kontakti Kontakti
Kako do nas? Kako do nas?
Mapa sajta Mapa sajta

Dobro do筶i!

Pozdravljamo Vas na sajtu Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Web sajt Fakulteta strukturiran je na na鑙n koji Vam obezbe饀je jednostavan i brz pristup tra緀nim informacijama. U okviru sekcije O Fakultetu nalaze se informacije koje se odnose na nau鑞o-istra緄va鑛u, obrazovnu i izdava鑛u delatnost. Studentima Fakulteta namenjene su sekcije Nastava sa detaljnim rasporedom nastavnih aktivnosti na svim usmerenjima osnovnih i diplomskih akademskih studija u Subotici i Novom Sadu, kao i segment Ispiti. Aktuelne informacije vezane za akademske predmete, kao i informacije iz studentske slu綽e i dekanata mo緀te prona鎖 na stranici Obave箃enja.

 

 

TID2015

 

TID2015

XXII nau鑞i skup sa me饀narodnim u鑕规em

22nd Scientific Meeting with International Participation

    Srpski English

Logistika sistema u ekonomiji

Logo

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu i Fakultet za logistiku iz Celja, Univerziteta u Mariboru, Slovenija zajedni鑛i organizuju Master studijski program Logistika sistema u ekonomiji.

Me饀narodni sertifikati

 

 

 ECL  ECDL LCCI