srcef
Почетна страница CRANET Home CRANET

О CRANET-у

Cranet је мрежа научних институција из разних земаља које прикупљају јединствене и међусобно упоредиве податке о политици и пракси управљања људским ресурсима. Ова мрежа која је основана 1989. године спроводи највеће истраживање о управљању људским ресурсима у пракси широм света, те располаже актуелном сликом о стању ове праксе у земљама-чланицама.

Координацију активности врши Pennsylvania State Universitiy из САД. Тренутно, организација има преко 40 чланица, не само из Европе. Чланови мреже су и Јапан, Канада, Индија, САД итд. Из бивше Југославије члан је Словенија - Универзитет у Љубљани, Хрватска – Универзитет у Загребу, Босна и Херцегвоина – Универзитет у Бања Луци и Србија – Универзитет у Новом Саду -Економски факултет у Суботици.

Више о Cranet-у:  https://Cranet.la.psu.edu/

Економски факултет у Суботици већ трећи пут спроводи истраживање о пракси менаџмента људских ресурса у Србији према методологији међународног Cranet истраживања. Као једини члан међународне научне мреже из Србије, Економски факултет је 2008. године први пут учествовао у међународном испитивању о активностима менаџмента људских ресурса (HRM) са 50 анализираних организација, а други пут 2015. са 160 испитаних организација.

У 2021. и 2022. години испитали смо 106 организација са територије Србије. Одговоре на питања упитника давали су менаџери за људске ресурсе или руководиоци задужени за кадровска питања у организацијама са више од 100 запослених. Укупан број запослених који раде у 106 испитаних организација је 103.320.

Истраживање се врши помоћу стандардизованог упитника, који је преведен на језике земаља учесница. Истраживање је описног карактера и ослања се на објективне податке и садржи углавном затворена питања. Упитник истраживања има око 70 питања и обухвата главне активности HRM-а. Структура упитника је следећа:

Након прикупљања података из сваке земље, подаци се шаљу у седиште Cranet-а, где тимови врхунских стручњака анализирају светске трендове из одређених HRM активности. Право коришћења података има сваки члан ове асоцијације, као и право на увид и коришчење прикупљених података у осталим земљама - чланицама. Подаци се могу користити у научне, стручне и наставне сврхе, уз придржавање основних академских принципа цитирања.

Више о методологији истраживања: https://Cranet.la.psu.edu/methodology/

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик