Почетна страница Контакти Наставно особље и катедре Петров др Викторија
Петров др Викторија ванредни професор
Контакти
024/628-000Број кабинета у Суботици: 105 021/485-2940Број кабинета на Одељењу у Новом Саду: 026
Консултације
Суботица
понедељак 11.00 - 13.00 Линк за консултације
Нови Сад
понедељак 11.00 - 13.00 Линк за консултације
Додатне информације
Образовање:
Основне студије
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Година завршетка: 2002.
 
Мастер/магистарске студије
Универзитет у Београду, Економски факултет
Година завршетка: 2007.
 
Докторске студије
Универзитет у Београду, Економски факултет
Година завршетка: 2016.
Тема дисертације: "Индикатори одрживог развоја и могућности његовог мерења"
Радно искуство:
Економски факултет у Суботици
Година запослења: 2003.
Ужа научна област: Економска теорија

1. Petrov, V., Ćelić, Đ., Uzelac, Z. et al. (2020) Three pillars of knowledge management in SMEs: evidence from Serbia. International Entrepreneurship and Management Journal 16, 417–438. https://doi.org/10.1007/s11365-018-00557-2 М22

2. Strugar Jelača, M., Milićević, N., Bjekić, R., Petrov, V. (2020) The Effects of Environment Uncertainty and Leadership Styles on Organisational Innovativeness. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 31(4), 472-486 DOI:10.5755/j01.ee.31.4.20948 M23

3. Drašković, Z., Ćelić, Đ., Ćosić, I.,  Uzelac, Z., Petrov, V., (2019) The Relationship between Organizational Culture and Performance of SME's: Empirical Study from a Developing Country. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette 26(6), 1620-1627. https://doi.org/10.17559/TV-20180801135606 M23

4. Djokic N., Grubor A., Milićević N., Petrov V. (2018) New Market Segmentation Knowledge in the Function of Bioeconomy Development in Serbia, Amfiteatru Economic, IF:1.283 Vol. 20, no. 49, pp: 700-716 DOI:10.24818/EA/2018/49/700 М23  

5. Uzelac, Z., Celic, Dj., Petrov, V., Draskovic, Z., Beric D. (2018), Comparative Analysis of Knowledge Management Activities in SMEs: Empirical Study from a Developing Country, Procedia Manufacturing, M23 Vol 17, pp: 523-530, DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.10.092 М23

6. Petrov, V., Ćelić, Đ., Uzelac, Z., Drašković, Z. (2020) Specific influence of knowledge intensive and capital intensive organizations on collaborative climate and knowledge sharing in SMEs. Strategic Management 25(1), 003–011. DOI: 10.5937/StraMan2001003P M24

7. Drašković, Z., Ćelić, Đ., Petrov, V., Uzelac, Z., (2020) Comparison of organizational cultures from a transitional economy and a knowledge economy: empirical study from Serbia and Southern California. Strategic Management 25(4), 017–023. DOI: 10.5937/StraMan2004017D  M24

8. Petrov, V., Drašković, Z., Ćelić, Đ. and Uzelac, Z. (2021) Management Dynamics in SMEs: Examining the Interaction Between Employee Attitude, Technology, and Structure, Proceedings of the 26th International Scientific Conference “Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Subotica, Serbia. ISBN: 9788672333978. pp 276-279 https://doi.org/10.46541/978-86-7233-397-8_121 M33

9. Petrov V., Ćelić Đ., Šenk V. (2013) Enhancing entrepreneurial self-efficacy among students as a technology transfer instrument, Proceedings of International Conference on Technology Transfer – ICTT, Niš, pp. 251- 258; ISBN: 978-86-6125-083-5, http://knowts.elfak.ni.ac.rs/ictt-2013/downloads/ictt2013_proceedings.pdf M33

10. Bojović Viktorija (2012). Entrepreneurial self-efficacy among students in Vojvodina, The proceedings of the 4th International FINPIN Conference and the 11th International Conference on Science-to-Business Marketing and Successful Research Commercialization, Munster, Germany, pp. 11-16 ; ISBN: 978-3-938137-28-4 http://archive.science-marketing.com/pdf/Proceedings2012_Vol1.pdf М33

1. Erasmus+ Dual Education for Industrial Automatization and Robotics in Kazakhstan (DIARKAZ) (609757-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), 2020-2023. http://diarkaz.kineuprojects.kz/

2. CIP (Competitiveness and Innovation framework Programme) PLAYER (Play and Learn as Young European entRepreneur) Project' financed by European Commission Enterprise and Industry Directorate – General 2009 - 2011 (http://player.utad.pt/)

3. Истраживање и развој платформе за научну подршку одлучивању и управљању научним и технолошким развојем у Србији (III 47005), пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011- .

4. Реализација Такмичења за најбољу технолошку иновацију, пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, 2005 – 2020.

5. Истраживања запошљивости студената Универзитета у Новом Саду – трендови, шансе, баријере и потребе, пројекат Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, 2013 – 2014

6. Vojvodina and EU Regions – Structural Analysis Concerning Age, Gender and Education and Comparisons of Labour Markets, Labour Migration and Policy Measures, financed by ADA Austrian agency, 2009 -2010

7. Студија изводљивости имплементације Научно-технолошких паркова и Инкубатора у Србији, пројекат Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, 2005 - 2007

8. Promoting Entrepreneurial Thinking in the High-Tech Area, financed by European Agency for Reconstruction, 2007 – 2008

9. TEMPUS JP 145010 – 2008 Development of Lifelong Learning Framework in Serbia, 2008 -2010

10. TEMPUS JP 16090 University Science Parks – Organizational Framework, 2002 - 2004

Повезане странице
Обавештења Распоред наставе Распоред испита Контакти Календар рада Електронска пријава испита Електронска платформа за учење - MS Teams
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик