Почетна страница О нама Студијски програми Студијски програми - Маркетинг

Маркетинг

Одређење студијског програма

Маркетинг је, у најширем смислу, опредељење компанија да остваре пословни успех тако што ће имати задовољне потрошаче. Да би то постигле, компаније морају знати шта је оно што је вредност за њихове потрошаче, како да је створе, испоруче и искомуницирају. У читавом том процесу постоји низ послова који од маркетара захтевају креативност, аналитичке способности, тимски рад. Маркетинг се не примењује само у профитном сектору од стране већих компанија, већ и у непрофитном сектору, у малим и средњим предузећима, у свим делатностима. Посебну атрактивност маркетингу у новије време доноси потреба прилагођавања пословања дигиталном окружењу. Студијски програм Маркетинг пружа знања и вештине за обављање управо таквих послова.

Кратак историјат студијског програма

Студијски програм Маркетинг, организован у складу са принципима Болоњске декларације, студенти на нашем Факултету могу уписати од школске 2005/2006. године. И пре тог периода, студенти су усвајали знања и вештине из области маркетинга у оквиру одговарајућих студијских програма. Најзначајнији део историје нашег студијског програма су бројни стручњаци који су до сада образовани на њему, како на основним, тако и на мастер студијама.

Попис занимања која може да обавља дипломирани студент студијског програма

Дипломиране студенте, као и мастер студенте, који заврше студијски програм Маркетинг, поред ангажовања на свим осталим пословима које могу да обављају дипломирани и мастер економисти, послодавци ангажују и на неким од најатрактивнијих позиција:


Специфична атрактивност студијског програма

Студијски програм је атрактиван за ученике који долазе из различитих средњих школа јер им омогућава:


 

Новоакредитовани наставни план 2021
Наставни план 2014
Књига предмета

Стари наставни планови

План 2005.
План 2008.
План 2010. (4+1)
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик