Почетна страница О нама Студијски програми Студијски програми - Рачуноводство и ревизија

Рачуноводство и ревизија

Одређење студијског програма Рачуноводство и ревизија

Студенти студијског прогама Рачуноводства и ревизија ће бити обучени за рад у глобалном окружењу кроз примену међународне регулативе у рачуноводству и ревизији. Стећи ће потребне вештине за рад са рачуноводственим и ревизијским апликацијама, развити професионалне вештине и усвојити етичке вредности.

Кратак историјат студијског програма Рачуноводство и ревизија

Студијски програм Рачуноводство и ревизија на основним студијама настао је 2005. године издвајањем из смера Финансија и рачуноводства. На мастер нивоу студије Рачуноводства и ревизије су покренуте 2008. године. До сада је Рачуноводство и ревизију на нивоу основних студија завршило око 500 студената, а на мастер нивоу око 300.

Занимања која може да обавља дипломирани студент студијског програма Рачуноводство и ревизија

По окончању студија, студенти овог студијског програма се могу определити за тражено занимање рачуновође или престижни посао ревизора. Отварају им се могућности запослења на позицијама руководилаца рачуноводствених служби у приватном и јавном сектору, управљачких рачуновођа, екстерних, интерних и државних ревизора, финансијских аналитичара и контролера.

Специфична атрактивност студијског програма Рачуноводство и ревизија

По истраживањима Светске банке, ово је студијски програм са ког се студенти у Србији најбрже запошљавају у струци. Компетенције које студенти стекну из области рачуноводства и ревизије препознате су од стране професионалних организација тако да неће бити потребе да се поново полажу испити приликом стицања професионалних звања. Рачуноводство и ревизију ће савладавати на рачунарима кроз симулацију савременог окружења које подразумева рад са апликацијама на примерима из актуелне праксе.

Новоакредитовани наставни план 2021
Наставни план 2014
Књига предмета

Стари наставни планови

План 2005.
План 2008.
План 2010. (4+1)
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик