RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA


1. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Makroekonomija

zimski

3+2

8

Mikroekonomija

zimski

3+2

8

Matematika za ekonomiste

zimski

3+2

8

Informacione tehnologije

zimski

2+3

6

Računovodstvo

letnji

3+2

8

Ekonomika preduzeća

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe1

letnji

2+2

6

Bankarstvo

letnji

2+3

6

Strani jezik

zimski i letnji

0+3

4

Ukupno:

 

660

60

:: Nazad na vrh 

 2. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Principi menadžmenta

zimski

2+2

6

Statistika

zimski

2+3

8

Privredni sistem i ekonomska politika

zimski

2+2

6

Finansije

zimski

3+2

8

Teorija organizacije

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe 2

zimski ili letnji

2+2 

6

Teorija bilansa

letnji

3+3

6

Upravljačko računovodstvo

letnji

3+3

6

Strani jezik

zimski i letnji

0+3

4

Sport i fizičko vaspitanje

letnji

0+2

4

Ukupno:

 

645

60

 :: Nazad na vrh 

3. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Međunarodna ekonomija

zimski

3+2

8

Informacioni sistemi u računovodstvu i reviziji

zimski

2+3

6

Poslovne finansije

zimski

3+2

6

Politička ekonomija

zimski

2+2

8

Revizija

letnji

2+3

6

Principi marketinga

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe 3

zimski ili letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 3

zimski ili letnji

2+3

6

Diplomski rad

 

0+6

8

Ukupno:

 

660

60

  :: Nazad na vrh 

4. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Finansijska ekonometrija

zimski

3+3

8

Poslovna analiza

zimski

3+2

8

Računovodstvo poljoprivrednih preduzeća

zimski

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Strategijski menadžment

letnji

3+2

8

Revizija kompjuterskih informacionih sistema

letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Specijalistički rad

0+8

12

Ukupno:

 

660

60

Napomena: Ukoliko student ne radi specijalistički rad jer nastavlja studije na petoj godini, ima obavezu da umesto specijalističkog rada polaže i sledeće ispite:

Biznis plan i računovodstveno planiranje

letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

7 ili 8

2+3

6

Ukupno:

 

690

60

  :: Nazad na vrh 

5. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Metodologija naučno istraživačkog rada

zimski

3+1

6

Finansijsko izveštavanje i međunarodna računovodstvena regulativa

zimski

2+3

6

Izborni predmeti iz Grupe 4 

zimski ili letnji

2+3

6

Revizija javnog sektora

letnji

2+3

6

Izborni predmeti iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Magistarski rad

0+20

30

Ukupno:

 

675

60

 

:: Nazad na vrh 

Izborni predmeti Grupe 1

1. Filozofija
2. Sociologija

:: Nazad na vrh 

Izborni predmeti Grupe 2

1. Operaciona istraživanja
2. Ekonometrija
3. Projektni menadžment
4. Privredno pravo
5. Međunarodno poslovanje

:: Nazad na vrh 

Izborni predmeti Grupe 3

1. Finansijska analiza
2. Poreski sistem i politika
3. Finansijska tržišta i berze
4. Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija

:: Nazad na vrh 

Izborni predmeti Grupe 4

1. Upravljanje investicijama
2. Finansijsko izveštavanje i revizija po segmentima preduzeća
3. Menadžment fiskalnih finansija
4. Upravljački informacioni sistemi
5. Upravljačka kontrola
6. Konsolidovani i specijalni bilansi
7. Korporacijske finansije
8. Bankarsko pravo i hartije od vrednosti

:: Nazad na vrh

Strani jezici

1. Engleski jezik
2. Nemački jezik
3. Ruski jezik
4. Francuski jezik

:: Nazad na vrh