Почетна страница О факултету Студијски програми Агробизнис и рурални развој Тренутна

Сарадња са агробизнис сектором у Србији

Департман за аграрну економију и агробизнис, Економског факултета у Суботици, има дугу традицију у примењеним истраживањима у области Агробизнис сектора Србије. У претходном периоду успостављена је сарадња са великим бројем пољопривредних газдинстава, привредних субјеката из прехрамбене индустрије и трговине. Резултати истраживања су омогућили партнерима конкретно знање из области економских аспеката производње пољопривредних производа, али и разумевања односа у ланцима вредности прехрамбених производа, између учесника на појединим нивоима.
Сарадња са неколико стотина посећених и анкетираних пољопривредних газдинстава широм Србије омогућила је израду неколико квалитетних алата, неопходних за унапређење квалитета планирања пословања. Алати су израђени у виду MS Excel докумената, доступни су свима и релативно једноставни за коришћење.
Брзина промена у сектору хране је велика, а предвиђања су таква, да ће бити још већа у скоријој будућности. Промене су честе у областима: технологије, тржишта, аграрне политике итд. Знање засновано на чињеницама постаје значајан производни фактор. Стабилно и успешно пословање појединачних учесника у ланцу снабдевања храном постаје незамисливо без разумевања економског положаја учесника од којих се набављају сировине (пољопривредни производи), као и оних којима се продају готови производи (велепродаје, ланци малопродајних објеката, HORECA). Поред тога, политичке дискусије о субвенцијама, новим прописима или пак државним интервенцијама на тржишту хране, само онда када су засноване на чињеницама олакшавају проналажење квалитетних решења.

Агробизнис консалтинг
Фарм менаџмент алати
Контакт

Агробизнис консалтинг

Досадашњи резултати спроведених примењених истраживања у секторима пољопривреде, прехрамбене индустрије и трговине у Србији, дају нам могућност да понудимо сарадњу свим учесницима у агробизнис сектору. Примењена економска истраживања генеришу практично и употребљиво знање о актуелним системима пољопривредне производње, олакшавају разумевање ланаца вредности прехрамбених производа и тиме нуде могућност да се идентификују предности и недостаци појединих карика у ланцу снабдевања. Успостављена сарадња са водећим Универзитетима и Институтима у иностранству отвара нам прилику да поједине под секторе агробизниса у Србији упоредимо са истима на глобалном нивоу. На тај начин се лакше идентификују шансе и опасности српског агробизнис сектора.
Корист коју учесници у Агробизнис сектору остварују из овакве сарадње јесте употребљиво ново знање, које обезбеђује „ширу слику“ и даје већу сигурност у процесу планирања пословања. Избор адекватне стратегије пословања је далеко лакши задатак, када је разумевање положаја предузећа засновано на чињеницама, тј. реалним подацима.

Референце:
Типична пољопривредна газдинства у свињарству, у главним производним регионима Србије (Партнер: Patent CO, у периоду 2022-2023)
Економски аспекти производње генетски не-модификоване соје у Републици Србији и Босни и Херцеговини (Партнер: GIZ, у периоду 2014-2017)
Економско истраживање ланца снабдевања млеком у Републици Србији (Партнери: Имлек АД, Млекара Суботица АД, Сомболед доо, Елопак доо, Привредна комора Војводине, у периоду 2008-2013)

Фарм менаџмент алати

Намена ових алата је да буду од користи пољопривредницима за планирање сетвене структуре, као и осталим учесницима у агробизнис сектору, којима су од значаја информације о економским ефектима линија пољопривредне производње.


1. Обрасци за израду калкулација бруто марже линија пољопривредне производње КБМ 1.3

Модел КБМ 1.3, се састоји из упутства за употребу, резимеа, трошкова употребе механизације и 12 образаца за израду калкулација бруто марже, од којих су девет у биљној и три у сточарској производњи. Структура образаца калкулација бруто марже је таква да су одабране најзаступљеније линије пољопривредне производње. Намена модела је да олакша процес планирања и одабира линија пољопривредне производње у наредној години. Поред тога модел се може користити и за анализу остварених резултата у биљној и сточарској производњи на крају пословне године.

Модел КБМ 1.3

2. План пословања пољопривредног газдинства - ПППГ 1.3

План пословања пољопривредног газдинства ПППГ 1.3 је помоћни алат при изради годишњег плана сетве на пољопривредном газдинству. Структуриран је тако да садржи: упутство за употребу, ангажоване ресурсе, коришћене инпуте са планским ценама, 7 најзаступљенијих линија ратарске производње и додатну активност, пружање услуга пољопривредном механизацијом. Намењен је свим пољопривредним газдинствима која су специјализована за ратарску производњу и за пружање услуга пољопривредном механизацијом. Временски опсег планирања је једна пословна година. У моделу је интегрисан метод линеарног програмирања којим се на бази очекиваних бруто маржи на линијама ратарске производње, расположивих ресурса: радне снаге и земљишта, као и захтева плодореда врши избор оптималног плана сетве којим се максимизира укупна бруто маржа на газдинству.

ПППГ 1.3

Контакт

Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
Департман за аграрну економију и агробизнис
Раде Поповић
Е-маил: rade.popovic@ef.uns.ac.rs
Телефон: +381 24 628 064, +381 63 80 41 301

University of Novi Sad Faculty of Economics in Subotica Copyright @ 2022.